Antifrau detecta que sis residències d’ancians privades estan per damunt de la mitjana de morts per COVID-19

Residència de Domus Vi a Alcoi.

L’Agència Valenciana Antifrau (AVA) ha ressenyat més de 550 morts en residències de majors a conseqüència de la COVID-19. L’organisme contra el frau que dirigeix Joan Llinares va iniciar una investigació sobre el finançament públic dels centres de majors més afectats per la pandèmia per comprovar l’ús dels fons públics que reben. L’informe d’Antifrau revela que la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que dirigeix Mónica Oltra ha incoat nou expedients durant el 2020, dels quals quatre corresponen a entitats amb més mortaldat derivada de la COVID-19. 

Així doncs, el departament d’Oltra ha incoat un procediment sancionador per infracció greu (per un import de 6.505,07 euros) contra un centre en què el Servei d’Inspecció va detectar que no es complia el mínim de personal exigit per garantir una assistència de qualitat als majors, tal com li imposen els plecs de contractació. 

Una residència d’Alacant per a persones majors dependents ha sigut sancionada amb 40.000 euros per una infracció greu en matèria de personal. La visita d’Inspecció va detectar la “falta d’hores de dedicació del metge”, una mancança que ja havia ressenyat en dues visites anteriors prèvies a la pandèmia. 

Un altre centre ha sigut sancionat per una infracció greu amb 2.404,06 euros amb una resolució dictada anticipadament per pagament immediat. Un quart procediment sancionador, sense relació amb la matèria específica de personal, es va saldar sense imposició de multa.

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives té un Pla d’Inspecció, un document amb caràcter pluriennal amb les línies bàsiques d’actuació, i un Programa Anual Bàsic d’Inspecció (PAB), de caràcter reservat, amb les propostes de control efectuades pels òrgans directius del departament encarregat dels centres. 

Sis centres privats i tres públics per damunt de la mitjana de morts

La documentació recaptada per l’agència sobre 56 centres (14 de públics i 42 de privats) mostra que un 7,79% dels usuaris de places residencials van morir per COVID-19. Per damunt de la mitjana de defuncions se situen sis centres privats i tres de públics: Alcoi (amb 64 defuncions, un 45,71% del total de places); Torrent (28 morts, un 36,84% del total); Onil (16 defuncions, el 31,37%); Morella (21 morts, el 30,88%); Vila-real (35 defuncions, un 29,17%); València (7 morts, un 25,93%); Vilafermosa (14 defuncions, un 22,95%); un altre centre a València amb 27 morts, el 21,77%), i Xarafull (tres morts, un 15% del total). 

L’informe d’Antifrau també desglossa el pla d’inspeccions de la conselleria d’Oltra en residències de persones majors. La Generalitat Valenciana ha atés una trentena de peticions d’inspecció i ha visitat mig centenar de centres de nova autorització. Per iniciativa del mateix Servei d’Inspecció s’han efectuat 68 visites a centres i 55 inspeccions, en matèria de seguretat alimentària, conjuntes amb la Direcció General de Salut Pública. En total, el departament d’Oltra ha atés 101 denúncies, de les quals més de dos terços han requerit una visita d’Inspecció.

L’AVA ha conclòs que els fets no constitueixen un frau per tal com ha constatat que “consten les certificacions de comprovació de compliment de les condicions estipulades en els contractes”. 

Així i tot, Antifrau ha recomanat a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que planifique un programa de control permanent específic “en vista de la comprovació periòdica i contínua del compliment de les obligacions, estipulacions i condicions contingudes en els plecs i els contractes reguladors” dels centres de residències de tercera edat tant públics com privats que incloguen places amb finançament de la Generalitat Valenciana. 

L’organisme recomana que es prioritze “de manera singular” la verificació del compliment de les ràtios de personal sanitari i assistencial “de caràcter prestacional”. També afig que el pla d’inspeccions hauria d’incloure la “comprovació i la verificació in situ” dels centres de residències de la tercera edat amb una “freqüència màxima quadriennal”, sense perjudici de qualsevol altra “acció singular o específica que s’escaiga”. 

 

Etiquetas

Descubre nuestras apps