El Defensor del Poble insta la Policia a parar d’exigir requisits no previstos en la llei als sol·licitants d’asil

Oficina d'Asil i Refugi a Madrid.

El Defensor del Poble ha tornat a recordar, en una resposta a una queixa del Servei Jesuïta a Migrants, que la Policia ha d’abstindre’s de sol·licitar requisits no previstos en la llei als sol·licitants d’asil a Espanya. “Com ja s’ha informat en comunicacions anteriors, el Defensor del Poble fa anys que dona compte en els informes anuals de les dificultats per a accedir al procediment de protecció internacional, a causa de l’exigència de certificats d’empadronament i d’altres documents no previstos en la normativa”, diu la resposta a l’ONG.

En les comissaries habilitades per a tramitar les sol·licituds de protecció internacional es demanava als sol·licitants d’asil i protecció internacional el certificat d’empadronament, a pesar que és un requisit que la llei espanyola no preveu, tal com va informar aquest diari. Un activista del Servei Jesuïta a Migrants va presentar el mes de juliol passat una queixa davant el Defensor del Poble arran d’aquesta situació i el Ministeri de l’Interior va reconéixer l’“error” i va anunciar que eliminarà aquest requisit. 

El Defensor del Poble ha formulat un recordatori del deure legal a la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres en què insta la Brigada Provincial del ram de la comissaria de Sapadors de València a “parar en la pràctica de sol·licitar requisits no previstos en la llei d’asil, com ara documents acreditatius del domicili, i permetre l’accés al procediment de protecció internacional en aquestes dependències”. La Direcció General de Política Interior ha assegurat a Francisco Fernández Marugán, Defensor del Poble en funcions, que està actualitzant-se la instrucció conjunta de la Secretaria d’Estat de Seguretat i de la Sotssecretaria per a la formalització de les sol·licituds de protecció internacional. “La demora en la remissió d’aquesta instrucció es deu a la crisi del COVID-19, si bé s’han représ les faenes per a procedir a la seua aprovació”, indica. 

La Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres, després de consultar la Prefectura Superior de Policia de la Comunitat Valenciana, ha informat que al sol·licitant se li demana en la primera compareixença que designe un domicili a Espanya, normalment a la província de València. La Policia defensa que “l’experiència en la sol·licitud de protecció internacional ha posat de manifest que la informació sobre el domicili sol tindre certs defectes, inexactituds o errors, la qual cosa origina que no es puguen enviar citacions a aquests domicilis i, a vegades, no poder contactar amb els peticionaris (per avançar-los l’entrevista)”. 

Per això, els agents requereixen als peticionaris d’asil que aporten alguna “informació indiciària” sobre el seu domicili “mitjançant qualsevol mitjà admissible en dret”. La resposta al Defensor del Poble també assegura que, darrere d’aquests errors, “s’amaga el fet” que hi ha sol·licitants que fixen el seu domicili en una localitat on demanen protecció internacional i, posteriorment, “quan tenen coneixement que en una altra província fan l’entrevista abans, sol·liciten també asil allà mantenint el mateix domicili”. Així doncs, el certificat d’empadronament “no és sinó una manera més d’acreditar el domicili”, com l’arrendament, la cessió d’ús o la invitació fins i tot d’un amic o de la família. 

En els casos que va denunciar el Servei Jesuïta a Migrants, ja s’ha procedit a formalitzar les sol·licituds d’asil.Oficina de Asilo y Refugio en Madrid.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats