Despeses irregulars en àpats, telèfon i desplaçaments: una auditoria qüestiona el desviament dels fons del PP en la Diputació d’Alacant

El president de la Diputació d'Alacant, Carlos Mazón.

Quasi 29.000 euros sense justificar en àpats i desplaçaments. Aquesta és la xifra que ha detectat l’auditoria encarregada per la Diputació d’Alacant, usurpant les competències del Tribunal de Comptes, que es va gastar el PP de la subvenció electoral. Un informe, adjudicat a dit i amb el qual la diputada provincial d’Hisenda ha mostrat la seua disconformitat, acredita que la corporació provincial presidida per Carlos Mazón ha finançat irregularment el PP des de fa sis anys, segons Compromís, la formació que va denunciar els fets davant la Fiscalia Anticorrupció. 

L’auditoria de Faura-Casas acredita que el PP ha de tornar a les arques públiques 45.000 euros dels prop de 446.000 de la subvenció pública que ha ingressat en comptes del partit entre el 2015 i el 2018. La consultora Faura-Casas considera que la informació que han facilitat el PP “no permet identificar la vinculació del grup popular d’Alacant amb les despeses de desplaçament i àpats de treball, per la qual cosa la falta de justificació de les despeses fa que hagen de ser suportats” pel partit.

L’auditoria, feta pública per Compromís dijous, assenyala que amb els fons del grup popular s’han finançat despeses del partit “el percentatge de finançament del qual varia d’uns exercicis a altres i sense que aquest percentatge estiga establit a partir d’arguments i raonaments que permeten verificar la raonabilitat del percentatge aplicat”.

L’informe també al·ludeix a les despeses de telèfon de membres del PP d’Alacant abonats amb fons de la subvenció pública. Es tracta de “línies fixes, ADSL (...) i despeses de telèfon que no tindrien la consideració de despeses comunes i indivisibles pel fet d’incloure-s’hi les línies particulars de membres del PP que no tenen relació directa o indirecta amb el grup popular de [la] Diputació d’Alacant”. 

Els auditors van haver de desplaçar-se a la seu del PP a Alacant per analitzar la documentació comptable del partit. L’informe lamenta que la consultora no va poder obtindre una còpia dels documents comptables: “Únicament disposem com a suport de la nostra faena de les anotacions i els papers de treball elaborats per l’equip auditor”. 

El traspàs dels fons al partit s’aprovava per part dels membres del grup popular en les reunions, l’informe de les quals ha consultat les actes, una dada rellevant amb vista a la investigació oberta per la Fiscalia Anticorrupció arran de la denúncia de Compromís. 

Així doncs, aquests acords van suposar el traspàs del 80% dels fons percebuts pel grup popular en la corporació provincial, amb el romanent de fons no gastats de l’exercici anterior o per una quantitat concreta, “però no consta”, postil·la l’informe, “que l’import estiguera establit a partir d’estimacions d’un percentatge de despeses que en funció de criteris o raonaments previs determinaren les despeses imputables al grup popular de la Diputació del total de les despeses conjuntes fetes pel PP d’Alacant”. 

Els auditors rebutgen les al·legacions del PP

L’auditoria també lamenta que la informació que va proporcionar el PP “no permet identificar les despeses que corresponen a un concepte o un altre, per la qual cosa no podem identificar les despeses que han de considerar-se com a elegibles d’aquest concepte”. A més, els consultors de Faura-Casas recorden que “no són despeses elegibles els costos de telèfon de línies particulars dels membres del PP d’Alacant que no tinguen relació directa o indirecta amb el grup popular de la Diputació d’Alacant”. 

En les seues al·legacions, el vicepresident de la Diputació d’Alacant, Eduardo Dolón, assegura que els membres del grup popular “van complir estrictament les normes aplicables a la seua organització, funcionament, gestió econòmica, control comptable i transparència”. Dolón afig que “no hi ha cap norma que establisca el cens de despeses elegibles o no per a l’activitat política” i al·ludeix a la “libèrrima voluntat del grup polític” per a determinar l’import de la transferència al compte del partit.

Sobre les despeses en àpats, Dolón argumenta que hi ha factures de fins a una desena d’establiments d’hostaleria, que enumera l’escrit d’al·legacions, en què els integrants del grup popular van poder degustar els seus plats, “sense que puguen ser excloses de les despeses elegibles pel mer fet de la no constància expressa del diputat provincial intervinent”. “Aquesta despesa”, postil·la Dolón, “haurà de computar-se com a comuna al grup i a l’agrupació en consideració al tipus d’esdeveniment celebrat i la finalitat pretesa amb aquest”. 

La consultora no ha acceptat cap de les al·legacions de Dolón pel fet de ser “meres explicacions” que no aporten nous arguments i informacions “diferents dels esgrimits durant el treball de camp i valorats en la realització de l’informe provisional”.  

Una auditoria “amiga” i “excessivament laxa”

La responsable d’Hisenda de la Diputació d’Alacant, María Gómez, ha mostrat la seua disconformitat amb els resultats de l’auditoria adjudicada a dit i que usurpa les competències del Tribunal de Comptes, tal com va recordar l’organisme a la institució provincial governada pel PP i Ciutadans. “El grup popular ha lliurat en tot moment la documentació sol·licitada per a l’auditoria i l’acatarem per coherència política, encara que no compartim la seua anàlisi, perquè considerem que està tot degudament justificat al cèntim”, ha dit Gómez. 

Compromís, la formació que va denunciar davant el Tribunal de Comptes i la Fiscalia Anticorrupció les presumptes irregularitats en el transvasament dels fons, ha anunciat que aportarà l’informe d’auditoria al fiscal Pablo Romero, encarregat de la investigació. El portaveu de Compromís, Gerard Fullana, ha assenyalat, després d’analitzar l’informe, que entre el 2015 i el 2016 el percentatge de finançament del PP provinent de la subvenció pública “passa del 27,82% al 99,58%, i genera fins i tot superàvit en els comptes” dels populars. 

Fullana considera que, “tot i ser una auditoria amiga”, els resultats demostren que “el PP va presentar certificats falsos a la Intervenció per evitar tornar els diners”. El portaveu valencianista ha acusat Dolón de mentir “quan va certificar que el transvasament de diners al partit estava justificat perquè era una despesa conjunta i indivisible”. 

La coalició ha lamentat que l’auditoria és “excessivament laxa” i que “incomprensiblement” valida despeses de telefonia per valor de 60.000 euros a pesar que “van servir per a pagar el telèfon de tot el partit”, malgrat que el mateix informe indica “expressament” que no pot considerar-se una despesa conjunta i indivisible. 

A més, l’equip d’auditoria va admetre que el PP no aportara les factures de despesa a l’informe, i es va limitar a exhibir-les en la seua seu, “contràriament al que la Intervenció de la institució va demanar a tots els partits, entre els quals Compromís”. Fullana ha insistit que l’auditoria “no sols és il·legal”, pel fet d’usurpar una responsabilitat del Tribunal de Comptes, sinó que “ho és també per donar per bones justificacions que no acrediten la destinació finalista dels fons”. 

Etiquetas

Descubre nuestras apps