La Generalitat gestionarà de forma directa les ITV valencianes per millorar la seua eficiència, qualitat i competitivitat

Una estació de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV)

El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha anunciat que la prestació del servei d'ITV a la Comunitat Valenciana "passarà a ser de gestió directa de la Generalitat per millorar la seua eficiència, qualitat i competitivitat".

Climent ha recordat que l'actual servei d'inspeccions es realitza de manera indirecta mitjançant la concessió administrativa a set empreses que exerceixen aquesta activitat per repartiment físic de l'àmbit geogràfic de la Comunitat.

"Aquesta concessió- ha continuat- està vigent fins al pròxim 31 de desembre de 2022 i a partir d'eixe moment el servei el gestionarà de manera directa la Generalitat".

El conseller ha realitzat aquest anunci en una roda de premsa via telemàtica acompanyat pel sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Natxo Costa, la secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum, Rebeca Torró, la directora general de l'Ivace, Júlia Company, i la directora general d'Indústria, Energia i Mines, Empar Martínez.

Climent ha explicat que la gestió directa es farà possible "mitjançant la creació d'una societat mercantil pública de la Generalitat integrada únicament i exclusivament per capital públic a la qual l'Ivace destinarà 60.000 euros per a la seua constitució".

En aquest sentit, ha assegurat que l'Ivace serà qui liderarà aquest procés perquè els actuals tècnics de l'àrea d'ITV del Institut són coneixedors de la matèria i fa anys que treballen prestant serveis de gestió i supervisió de les ITV.

A més, ha avançat que es començarà a treballar tot el procés "amb la creació d'una nova estació d'ITV a Torrent que seria el projecte pilot per posteriorment implementar-lo en la resta d'estacions de la Comunitat". La nova ITV comptarà amb un pressupost de 735.000 euros que aportarà l'Ivace.

"Per a arribar a aquesta decisió de gestió directa, vam contractar una consultoria externa perquè elaborara un informe sobre les actuacions a realitzar, cronologia i cost econòmic previst per a la gestió directa de l'administració del servei públic d'inspecció tècnica de vehicles en la Comunitat Valenciana", ha detallat Rafa Climent.

Un dels requisits era que la consultoria no haguera treballat per a cap empresa adjudicatària de les ITV "amb la finalitat d'obtindre un estudi el més objectiu i transparent possible".

D'aquesta manera, entre les conclusions de l'informe realitzat per 'NUVE Consulting', que amb els annexos conté vora 1.500 pàgines, cal destacar que l'actual sistema de concessió administrativa és poc rendible per a la Generalitat i que la inversió necessària per a la gestió directa és assumible sense recórrer a capital extern.

39,3 milions de benefici

Una altra de les conclusions més significants de l'informe és que el servei d'inspecció d'ITV no té cap risc, ja que és tracta d'un servei obligatori. En aquest sentit, s'estima que els ingressos nets per a la Generalitat, descomptant les despeses i les inversions realitzades per a l'ampliació de la xarxa d'estacions de les ITV, serien de 39,3 milions d'euros anuals.

A més, l'informe confirma que si es prorrogara la concessió administrativa actual, la Generalitat ingressaria només 7,6 milions d'euros i si es fera una nova concessió amb un nou plec, l'administració obtindria 19,2 milions d'euros.

Ampliació xarxa estacions

Rafa Climent ha explicat que "la gestió directa pública permetrà completar i ampliar l'actual xarxa d'ITV amb 10 noves estacions en la Comunitat que faran possible que el 90% de la població puga passar la inspecció amb un temps de desplaçament fins a l'estació d'ITV més próxima inferior a 30 minuts".

Cal recordar que amb l'actual concessió administrativa la Comunitat compta amb un total de 27 estacions d'ITV fixes i 13 unitats mòbils.

A més, segon l'informe es preveu que l'any 2026 ja estarà completa aquesta nova xarxa i ingressaria en el perídode des de 2021 fins a 2026 vora 207 milions d'euros de beneficis nets, enfront dels 67 milions que s'obtindrien de seguir amb la concessió actual.

"Per tant, una gestió directa en la prestació dels serveis ens permetrà millorar la qualitat, obtenir una xarxa d'ITV més completa i incrementar els ingressos per a la Generalitat i, en conseqüència, per a tots els valencians i valencianes", ha afegit Climent.

El conseller ha ressaltat que la nova societat mercantil pública comptarà amb disponibilitat de recursos propis per poder abordar inversions amb els ingressos de l'activitat, disposarà d'una comptabilitat analítica pròpia, podrà construir noves estacions d'ITV necessàries per a la millora del servei, dur a terme renovació de maquinària, així com millores i innovació en el procés d'inspecció i millores mediambientals en la construcció de les estacions d'ITV.

Subrogació persones treballadores

Respecte a la subrogació de les persones treballadores l'informe assegura que tot el personal afecte a les estacions d'ITV actuals ha de passar a la societat mercantil pública sense que fóra considerat com a personal propi de l'administració, però mantenint els compromisos laborals adquirits en l'empresa cedent.

Inicialment seria necessari renovar tots els contractes de prestació de serveis essencials per al funcionament que els concessionaris tinguen pactats. La societat mercantil pública posteriorment realitzarà noves licitacions per als contractes necessaris (manteniment, seguretat, neteja, informàtica, assegurances, proveïdors, gestió cita prèvia, etc.).

En aquest sentit, el conseller Climent ha afirmat que respecte als treballadors i treballadores de les empreses concessionàries "ara des de la Generalitat s'obri un període de temps i d'anàlisi de l'informe per valorar i estudiar les solucions possibles per a desenvolupar la subrogació del personal".

Fases per implantar gestió directa

La gestió directa en la prestació dels serveis d'ITV consta de tres fases. La primera d'elles és la de preparació que abastarà des de l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2022. En ella es realitzaran accions com un inventari de les estacions, la construcció de la nova estació d'ITV de Torrent, aconseguir l'acreditació de l'ENAC per a la nova societat mercantil pública i analitzar les tarifes del servei actuals.

La segona fase serà la de consolidació en l'any 2023 i en ella es treballarà en assumir a les persones treballadores de les estacions d'ITV, la negociació d'un nou conveni col·lectiu, l'organigrama de la societat mercantil, la licitació dels serveis, la implementació del sistema de treball segons l'estació pilot de Torrent i l'acreditació d'ENAC a totes les estacions d'ITV de la Comunitat segons el nou sistema.

Des de l'any 2024 fins al 2026 es desenvoluparà la fase d'expansió amb la construcció de noves estacions d'ITV i la contractació del nou personal necessari per a la prestació dels serveis.

Nous serveis

Pel que fa als nous serveis que desenvoluparà la societat mercantil pública de la Generalitat, l'informe contempla l'ampliació de la xarxa d'ITV amb la construcció d'estacions a les localitats de Torrent, Chiva, Guardamar, La Vall d'Uixó, Sant Joan d'Alacant, Calp, Novelda, Guadassuar, Alcalà de Xivert i Benlloch. Així mateix recull la seua estructura en quatre zones per a una millor gestió, la reducció de la utilització de les ITV mòbils, l'adequació i reducció de les tarifes i la formació del personal d'inspecció interna i externa.

Etiquetas
Publicado el
2 de diciembre de 2020 - 17:21 h

Descubre nuestras apps

stats