La Generalitat Valenciana crea una zona d’accés restringit en el monestir de Santa Maria de Benifassà per protegir la fauna silvestre

El monestir de Santa Maria de Benifassà.

El monestir de Santa Maria de Benifassà, un dels conjunts monumentals valencians més antics, ha sigut declarat reserva de fauna silvestre. La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha publicat dimarts en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana l’ordre que estableix una zona d’accés restringit a l’entorn del monestir, d’arquitectura gòtica i situat a la Pobla de Benifassà, al Baix Maestrat, on no es podran fer actuacions que pertorben “el caràcter de l’activitat religiosa” excepte autorització prèvia dels responsables de la congregació religiosa. 

La Generalitat Valenciana pretén protegir així les espècies prioritàries del voltor comú, l’aufrany, el trencalòs, el falcó pelegrí, l’àguila calçada, la cabra salvatge, el senglar i el cabirol. 

La gestió de la nova reserva de fauna silvestre correspon a la propietat dels terrenys, en col·laboració amb els serveis del Parc Natural de la Tinença de Benifassà i sota la supervisió de la Direcció Territorial a Castelló del departament que dirigeix la consellera Mireia Mollà. La zona d’accés restringit s’haurà de senyalitzar, especialment els camins d’accés al recinte del monestir i les senderes dels voltants, amb la prohibició expressa de traspassar el perímetre, tret de causes legals i degudament justificades o amb l’autorització expressa de la propietat. 

La protecció estableix limitacions d’ús en una superfície de 415 hectàrees i prohibeix les construccions o les instal·lacions que no estiguen relacionades directament amb la gestió de la reserva de fauna, l’abocament de materials sòlids o líquids, l’alteració no autoritzada de la vegetació, la destrucció o la modificació de tanques i dels punts d’aigua existents, la captura no autoritzada de qualsevol exemplar de fauna silvestre, l’accés motoritzat fora dels camins públics i la caça, excepte si és per al control poblacional de caça major per a evitar danys en terrenys limítrofs. 

L’ordre de la conselleria també regula les actuacions de conservació en la reserva. Així doncs, es farà un seguiment periòdic de les poblacions d’ocells rapaços i de les espècies d’ungulats i carnívors, a més d’actuacions de millora de l’hàbitat, com ara sembres, desbrossaments i creació de punts d’aigua. La protecció de l’espai tan singular també preveu millores del medi per al reforçament poblacional d’espècies de fauna ja existents en la zona, amb la instal·lació de nius artificials, menjadores i abeuradors, a més d’actuacions que faciliten l’assentament del trencalòs a la Tinença de Benifassà.

Etiquetas
Publicado el
9 de febrero de 2021 - 22:16 h

Descubre nuestras apps

stats