L’hotel Sidi Saler, situat en ple Parc Natural de l’Albufera, abocat a la demolició en notificar-se la caducitat de la llicència

Entrada principal de l'hotel Sidi Saler.

L’Ajuntament ha fet el primer pas per a recuperar per al Parc Natural de l’Albufera els terrenys en què se situa actualment l’hotel Sidi Saler, el complex de luxe situat allà que està deu anys tancat i dos i mig paralitzat des que va obtindre la renovació de la concessió per a ús hoteler per un termini de 30 anys, prorrogable a 30 més, atorgada pel Ministeri de Transició Ecològica.

I és que la Regidoria d’Espai Públic que dirigeix Lucía Beamud ha iniciat l’expedient de caducitat de la llicència del complex, tal com va informar elDiario.es. Una vegada acabada tota la tramitació, es podria portar avant la demolició de l’edifici i la restauració d’aquesta franja marítima, tal com sempre ha defensat l’actual equip de Govern municipal encapçalat per l’alcalde Joan Ribó.

La propietat de l’edifici, Divarian Propiedad SA i Coral Homes SL, va sol·licitar llicència d’obres i llicència ambiental, però després d’un informe cronològic exhaustiu amb els diferents tràmits administratius sobre aquest tema des de l’any 2019, l’Ajuntament resol que procedeix caducar la llicència pel fet d’estar l’hotel més de dos anys sense activitat (des del 2011) i que no procedeixen les obres de rehabilitació per les quals es demana permís perquè l’edifici està fora d’ordenació.

En concret, en virtut de l’expedient a què ha tingut accés elDiario.es, es procedeix a “incoar el procediment per a declarar la caducitat de la llicència ambiental destinada a hotel situat en l’avinguda de la Gola del Pujol número 19, atés que l’exercici de l’activitat destinada a hotel ha estat paralitzat per termini superior a 2 anys. En conseqüència es concedeix a les mercantils interessades un tràmit d’audiència previ a la declaració de caducitat, per termini de 10 dies hàbils, perquè presenten tots els documents o formulen totes les al·legacions que estimen pertinents en defensa dels seus interessos”.

A més, es concedeix “a les mercantils interessades tràmit de vista i audiència de l’expedient, per un termini de deu dies hàbils, pel que fa a la proposta de denegació de la llicència urbanística per a la realització d’obres de regeneració d’infraestructura hotelera al Saler, atés que es tracta d’obres que excedeixen de les permeses en un edifici en situació de fora d’ordenació substantiu, a efecte que presenten quants documents o formulen totes les al·legacions que estimen pertinents en defensa dels seus interessos”.

Divarian, fons propietari de l’immoble, va sol·licitar el mes d’octubre passat al ministeri la tercera pròrroga anual de la concessió per a poder obtindre els permisos municipals que li permeteren reobrir el recinte. Encara que se li concedira la pròrroga, l’hotel no podria operar, perquè necessita els permisos municipals, sense els quals, la concessió tornaria a decaure. Amb la caducitat de la llicència municipal, el ministeri difícilment concediria més pròrrogues.

L’hotel, tancat des de l’any 2011, va passar de les mans del BBVA a les de Divarian, la firma que va constituir el fons Cerberus juntament amb el banc (tenen un 80% i un 20% de les participacions, respectivament) després de comprar els actius immobiliaris d’aquesta entitat financera.

Etiquetas

Descubre nuestras apps