Nova ofensiva per a cobrar l’IBI a l’Església: València demana un informe jurídic per a recaptar 2 milions el 2022

La seu de l'Arquebisbat de València.

“No és just i manca de tota lògica que l’hospital La Fe de València pague cada any 2 milions d’euros per l’impost de béns immobles (IBI) i que la Casa de la Salud, com que està vinculada a l’Església, estiga exempta del pagament de 150.000 euros anuals, que és el que li correspondria abonar”.

Amb aquest exemple tan gràfic va explicar dimecres el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, el sentit de la nova iniciativa que impulsarà l’Ajuntament de València per tractar de cobrar aquest impost a l’Arquebisbat, “sempre per les activitats econòmiques que suposen una competència amb altres del mateix sector que sí que estan obligades a abonar-lo”.

En cap cas, tal com va afirmar l’edil, es giraran rebuts per edificis de culte ni tampoc per locals en què es desenvolupen activitats sense ànim de lucre.

Segons Sanjuán, en virtut de l’article 15 de la Llei de mecenatge que regula aquestes exempcions fiscals, l’Ajuntament deixa de recaptar cada any 4,3 milions d’euros, dels quals entre un 40% i un 50% correspondrien a immobles de l’Església en què es desenvolupen activitats econòmiques amb ànim de lucre a les quals es girarien els rebuts.

Per fer-ho possible i amb garanties, en la línia del que ja ha fet l’Ajuntament de Barcelona, el titular d’Hisenda sol·licitarà un informe al Jurat Tributari de València que avale jurídicament el cobrament del tribut, basant-se en una sentència del Tribunal de Justícia Europeu que considera les bonificacions tributàries a activitats econòmiques, siguen qui siguen els titulars, com a ajudes d’Estat il·legals, pel fet de generar una competència deslleial entre les que reben aquestes exempcions, en aquest cas l’Església, i les que no.

“Si l’informe confirma el que diu la normativa europea en aquest sentit i avala el girament dels rebuts, es remetran en la campanya de recaptació de l’any que ve”, va comentar Sanjuán.

A més, elevarà una moció al ple municipal per a sol·licitar al Govern la modificació de la Llei de mecenatge amb l’objectiu que s’adapte a la normativa europea i permeta als ajuntaments repercutir l’IBI a l’Església amb més seguretat jurídica.

No és la primera vegada que l’Ajuntament tracta de cobrar aquest tribut als immobles de l’Arquebisbat en què es desenvolupen activitats que li generen beneficis econòmics.

L’antecessor de Sanjuán en el departament d’Hisenda, el difunt Ramón Vilar, ja va remetre per primera vegada l’any 2019 sis rebuts per un valor d’un total d’un milió d’euros a entitats dependents de l’Arquebisbat en els locals de les quals es desenvolupen activitats econòmiques després de l’elaboració d’un estudi minuciós per a detectar-los. No obstant això, hi van recórrer en contra acollint-se a l’esmentada Llei de mecenatge i finalment no van pagar.

En concret, es van girar amb càrrec a les seus de la Universitat Catòlica, situades al carrer de la Corona, al carrer de Quevedo, entre Guillem de Castro i el passeig de la Petxina i en Jordi Joan. També a l’hospital de la Casa de la Salud que ocupa una illa sencera en l’avinguda de Manuel Candela, amb titularitat de les religioses de Santa Anna. El recinte sanitari va facturar el 2018 al voltant de 32 milions d’euros.

Un altre dels immobles pels quals es va remetre el rebut és el situat en la cruïlla de l’avinguda de Guillem de Castro amb el carrer de Balmes. Allí se situa el convent de l’Encarnació de les Carmelites Calçades que data de l’any 1502.

Per la seua condició d’edifici de culte i residencial de les monges, està exempt del pagament de l’IBI. No obstant això, lloga els baixos a cinc empreses i una part important de l’immoble (baix més plantes) al Quart Youth Hostel, per la qual cosa els tècnics entenen que han d’abonar la part proporcional corresponent als baixos comercials i a la zona de l’edifici dedicada a ús hoteler.

L’arxidiòcesi de València va recaptar l’any 2017 un total de 2,1 milions d’euros en concepte d’ingressos per patrimoni i activitats econòmiques pels quals no va tributar, tal com mostren els comptes publicats per elDiario.es. Aquests ingressos corresponen la majoria a lloguers d’immobles pels quals l’Església no abona hui dia l’IBI.

Etiquetas

Descubre nuestras apps