L’alcalde d’Oriola, del PP, va cobrar durant sis anys sense anar a treballar a la Direcció Territorial de Sanitat

Emilio Bascuñana, alcalde d’Oriola des del 2015 i expresident de la Creu Roja a Alacant

L’alcalde d’Oriola, el popular Emilio Bascuñana, va estar cobrant durant sis anys sense tenir un lloc a què anar en la Direcció Territorial de la Conselleria de Sanitat a Alacant, a la qual va estar “adscrit funcionalment” després de deixar la seua consulta en el Centre de Salut Álvarez de la Riva de la capital de la comarca del Baix Segura. En la Direcció Territorial, Bascuñana ni va tenir lloc de treball assignat, ni s’hi guarda cap informe o treball que puga acreditar el seu pas per aquest departament dependent de la Conselleria de Sanitat. En sis anys –entre l’1/11/2008 i el 7/01/2014– no figura que haguera gaudit de períodes de vacances, agafara una baixa o sol·licitara un ‘moscoso’, segons la documentació en poder d’eldiario.es. Els últims huit mesos (de l’abril del 2013 al 7 de gener de 2014) va estar adscrit i va ser coordinador del Centre de Salut d’Almoradí.

Emilio Bascuñana és alcalde d’Oriola des de les eleccions municipals del maig del 2015 gràcies a un pacte amb Ciutadans. Abans, Bascuñana havia estat president de la Creu Roja d’Alacant des del 2004 fins al març del 2013, en què va abandonar el lloc. Aquest càrrec, que no està remunerat, segons van explicar fonts de l’ONG,, hauria estat la seua ocupació principal durant els anys en què va estar adscrit a la Direcció Territorial, on no tenia lloc de treball assignat.

A preguntes del diario.es, l’alcalde d’Oriola ha reconegut que “no tenia un lloc fix on anar” a la Direcció Territorial, però que feia “faenes d’assessorament” per al director territorial, primerament José Vicente García i, després, José Ángel Sánchez Navaja. D’aqueixes faenes, “informes sobre la metadona i altres”, Bascuñana no guarda “cap” informe. Tampoc va quedar cap registre en la Direcció Territorial dels seus sis anys com a adscrit funcional.

A més d’aquest assessorament, Bascuñana ha explicat que va ajudar en tasques de suport a diferents ambulatoris de la comarca, sobretot en “la cobertura d’eixides de guàrdia”. Crida l’atenció que una persona adscrita a la Direcció Territorial fera aquestes tasques, més encara quan la Conselleria de Sanitat va contractar tres metges per substituir-lo en els seus sis anys fora del consultori d’Oriola en el qual té la plaça en propietat.

Segons la informació i la documentació sobre la vida laboral de Bascuñana en poder d’eldiario.es, la Direcció de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat governada pel PP va aprovar una adscripció temporal de Bascuñana amb efectes des de l’1 de novembre de 2007 que va anar prorrogant anualment fins que va ser nomenat gerent del Departament de Salut d’Oriola el 8 de gener de 2014.

L’adscripció temporal va permetre al polític mantenir el seu sou com a metge de capçalera en l’ambulatori d’Oriola, però sense les guàrdies i els plusos de contingent i d’atenció continuada. Encara així, va poder mantenir el seu salari de 3.937,09 euros bruts per mes en 14 pagues, 55.116,26 euros anuals, segons les nòmines a què ha tingut accés aquest diari.

L’alcalde d’Oriola ha defensat que va sol·licitar eixir del consultori per anar a la Direcció Territorial després de tenir un infart l’any 2007. “Vaig canviar per rebaixar l’estrés, així només feia faenes d’assessorament i passava consulta esporàdicament”, ha explicat. Abans, ha afegit, compaginava la seua consulta en el Centre de Salut amb una consulta privada, la Presidència de la Creu Roja d’Alacant, per “la qual cosa tenia molt d’estrés”.

Pròrroga del segon any de l’adscripció “funcional” de Bascuñana en la Direcció Territorial de Sanitat a Alacant que amaga en el seu currículum.

En els sis anys que va estar adscrit a la Direcció Territorial d’Alacant, la Conselleria de Sanitat va haver de contractar tres metges perquè atengueren les seues consultes en el Centre de Salut i els pacients no quedaren desatesos amb la seua eixida. D’aquesta manera, Bascuñana podia anar a treballar a la Direcció Territorial d’Alacant, però no ho va fer mai. Personal directiu de l’època ha defensat que no el va veure mai treballar en la Direcció Territorial. De fet, han argumentat que, encara que no hi havia signatura electrònica en el departament, els empleats de la Direcció Territorial sí que signaven cada dia el full laboral per poder percebre les nòmines i portar un control de l’assistència.

En el document que acompanya la informació, crida l’atenció que no se li assignara cap lloc concret en la Direcció Territorial, com sí que tenia en l’ambulatori, el 35.722, on té la plaça en propietat. Segons el seu full de serveis, en els sis anys en la DT d’Alacant no va sol·licitar vacances, dies de lliure disposició o d’assumptes propis ni tampoc va agafar una baixa. Els empleats d’aquest departament feien la petició d’aquests drets via digital. De Bascuñana no apareix cap sol·licitud per a gaudir, per exemple, de les vacances d’estiu.

Bascuñana ha assegurat que té “mala memòria” i que no recorda si va demanar les vacances i els dies lliures. L’alcalde d’Oriola ha argumentat que aquest oblit o incompliment normatiu podria ser perquè tenia amb el director territorial “un sistema d’assessorament i col·laboració particular”.

L’alcalde d’Oriola ha mantingut que el fet que en el seu currículum oficial penjat en la pàgina web de l’ajuntament no figure el seu pas per la Direcció Territorial i els seus treballs d’assessorament és un error. “Tampoc hi figura que vaig ser coordinador a Almoradí o que vaig estar en el Sindicat Mèdic, d’on vaig eixir corrent”, ha defensat.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats