Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
El Supremo se contradice para intentar tumbar la amnistía
CRÓNICA | Sánchez abona las deudas pendientes para amarrar el apoyo de ERC a Illa
OPINIÓN | Estese a lo acordado, por Elisa Beni

València estudia modificar l’ordenança sobre prostitució per haver-se quedat obsoleta l’actual de l’any 2013

Una prostituta en ple carrer (Foto: ANTONIOLEDERER en Flickr).

Carlos Navarro Castelló

0

L’equip de govern de l’Ajuntament de València integrat per Compromís i el PSPV va pactar una moció en el ple que es va celebrar dijous amb l’objectiu de fer front al fenomen de la prostitució.

Segons un dels punts de la moció, s’iniciaran els tràmits “per a l’aprovació d’un pla integral per a la prevenció i l’atenció a dones en situació de prostitució i/o explotació sexual en el municipi de València, que permeta analitzar el context actual i establir les actuacions a fer pels serveis municipals en coordinació amb altres administracions i teixit associatiu, que possibilite l’anàlisi i la modificació de l’ordenança de prostitució a la ciutat de València”.

Sobre aquest tema, la vicealcaldessa de València i secretària general dels socialistes a la ciutat de València, Sandra Gómez, es va mostrar partidària de redactar un nou text normatiu “en què es perseguisca i se sancione els puters”. Des de Compromís van comentar que primerament es treballarà el pla integral esmentat i que, si d’aquest pla es conclou que la modificació o la redacció d’una nova ordenança és una eina necessària i positiva, s’abordarà.

La veritat és que l’ordenança de prostitució actual, de l’any 2013, ja regula les sancions als demandants de prostitució, encara que tan sols quan els agents detecten aquesta situació en la via publica.

A més, per a poder fer efectives les sancions els puters han de ser reincidents, ja que la primera vegada que els agents els detecten s’alça una acta de notificació, i és quan se’ls localitza per segona vegada que es materialitza la multa, que pot anar de 200 a 2.000 euros.

La normativa municipal actual també estableix denúncies per promoure serveis sexuals en panells publicitaris, la gravetat dels quals augmenta si estan a menys de 200 metres de centres escolars. Per tots aquests conceptes (anuncis i requerir serveis en la via pública) en els dos primers anys de vida de l’ordenança es van posar 112 multes.

L’aplicació d’aquesta ordenança, demanada sobretot pels veïns del barri de Velluters, els carrers del qual han estat literalment presos per proxenetes, no ha estat exempta de controvèrsia.

De fet, un informe de Metges del Món va denunciar al cap de dos anys de l’entrada en vigor de l’ordenança que la normativa va suposar un descens del 50% de la prostitució al carrer, però un augment en la mateixa proporció en pisos clandestins i clubs, en què, segons l’entitat, augmenta la desprotecció de les dones i la vulnerabilitat a la violència psicològica i física. A més, les organitzacions socials tenen més difícil l’accés en aquest entorn, en què només arriben a un 13% d’aquestes.

Fonts municipals van comentar que el nou text tractarà d’abastar altres àmbits mes allà de la sanció al puter en la via pública, com per exemple als que demanen aquests serveis en pisos, per mitjans digitals o a través de les xarxes socials.

La moció també referma l’Ajuntament en la declaració del ple de setembre del 2019 de València: “Ens declarem ciutat abolicionista de la prostitució, perquè defensem un model social que lluite per la desaparició de les causes que obliguen les dones a prostituir-se, per ser incompatible amb el model social que proposem, d’igualtat, de respecte a la dignitat de les persones, i de defensa dels drets humans de les dones”.

A més, insta el Govern d’Espanya a “abolir les causes estructurals que hi ha darrere de la impossibilitat de triar alternatives a la prostitució amb mesures urgents i amb impacte real a l’estructura patriarcal, racista i d’empobriment, com la derogació de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya”, a derogar “urgentment” la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, mentre és utilitzada per a sancionar les dones en situació de prostitució i a la creació “d’un cos especial per a la persecució i lluita policial de les màfies i el proxenetisme que hi ha darrere de l’explotació sexual i el tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual, incrementant i millorant les mesures i els recursos judicials i policials dedicats a aquest objectiu”.

La moció insta també les Corts Generals a donar suport al projecte de Llei integral per a l’abolició de la prostitució, comptant per al seu desenvolupament amb la totalitat d’entitats i subjectes implicats i dona suport a la Proposició de llei orgànica per la qual es modifica la llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, per prohibir el proxenetisme en totes les seues formes.

Etiquetas
stats