Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

Vox demana en les Corts Valencianes que els sindicats mostren els seus comptes, contractes i retribucions

La portavoz de Vox en las Corts Valencianes, Ana Vega.

Laura Martínez

0

Vox vol que els sindicats mostren els seus comptes anuals, partides pressupostàries, subvencions i salaris de manera periòdica. El partit ha presentat una proposició no de llei de tramitació urgent en les Corts Valencianes, que també afecta associacions empresarials, perquè “tinguen l’obligació de fer pública tota la informació relativa als actes de gestió administrativa amb repercussió econòmica o pressupostària”.

El grup parlamentari d’extrema dreta sol·licita al Govern central una reforma de la Llei de transparència per a reclamar als sindicats i les associacions empresarials informació sobre els seus comptes i la seua activitat. La formació, que retrau a les organitzacions que no complisquen les obligacions recollides en la Llei de transparència, sol·licita una reforma pel fet de considerar que “no s’exigeix la publicació d’informació de transcendència notable”, clau atés que es tracta de diners públics. El text indica en l’exposició de motius del text que en els últims pressupostos de l’Estat les organitzacions de treballadors han rebut en conjunt gairebé 21 milions d’euros.

En concret, el partit ultra reclama que la modificació incloga l’obligació de publicar els comptes anuals que hagen de rendir-se i els informes d’auditoria de comptes i de fiscalització per part dels òrgans de control extern; els pressupostos de les organitzacions, les retribucions dels alts càrrecs i les indemnitzacions si abandonen el càrrec, les resolucions de compatibilitat en el càrrec i els contractes, els convenis i les subvencions dels òrgans que a l’efecte de la llei no són administracions públiques, fins i tot els duts a terme amb entitats privades.

Així mateix, la formació demana “el seu règim econòmic sencer”, quotes d’afiliació i rendiments de gestió patrimonial i inversions; la informació corresponent a les ajudes concedides per les administracions públiques o per altres entitats públiques; les ajudes d’entitats privades i la memòria d’activitat. I, finalment: “L’obligació de crear un protocol i un codi ètic intern en les organitzacions esmentades que permeta depurar responsabilitats ràpidament davant casos de corrupció”.

Etiquetas
stats