eldiario.es

Síguenos:

Boletines

Boletines

Menú

Laura Martínez

"Verá, tengo la desgracia de estar siempre contradiciéndome a mí mismo". Periodista o lo que surja. Feminismo y sarcasmo a partes iguales.

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 579

Joan Ribó: "No podem fer-li cas a l'Agència perquè no hem tingut mai les dades personals de l'enquesta"

L'alcalde de València, Joan Ribó, de Compromís, considera "estranya" la situació creada per l'expedient obert a l'Ajuntament des de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per la realització d'una enquesta sobre el col·lectiu faller en la qual suposadament hauria vulnerat la protecció de dades personals sobre política i ideologia. "S'ha enviat el primer informe", ha explicat Ribó sobre les al·legacions de l'Ajuntament en resposta a l'escrit enviat per la directora de l'Agència, Mar Espanya. "Estic a punt d'enviar-lo a totes les empreses que fan investigació sociològica perquè vegen el que els pot passar. Als primers, al Centre d'Investigacions Sociològiques perquè, si feien la mateixa anàlisi que han fet en l'Ajuntament de València, el CIS estaria en aquests moments amb un avís d'expedient". L'alcalde ha indicat que li crida poderosament l'atenció que es considere irregular un procediment, aplicat en l'enquesta, "que és pràctica habitual i continuada en tota Espanya de totes les empreses que fan enquestes". "Pot ser que tinga a veure amb la presidenta de l'Agència de Protecció de Dades, que era viceconsellera del PP de Castella-La Manxa", ha afegit. Sobre el requeriment al fet que cesse l'ús de dades personals formulat per la directora de l'Agència, Ribó ha comentat: "No podem fer-li cas perquè no hem tingut mai les dades personals. Les dades personals les ha utilitzat en un fitxer separat l'empresa corresponent que mai els ha passat a l'Ajuntament. És impossible que els utilitzem". "Hem utilitzat mètodes absolutament normalitzats a Espanya per a les empreses sociològiques. No entenem el rebombori, però sabem que és interessat. Mira qui l'arma, i sabràs d'on ve", ha conclòs Ribó.

Seguir leyendo »

Joan Ribó: "El turisme és fonamental però cal regular-lo i adequar-lo perquè ens beneficie a tots"

València cerca l'equilibri entre ser un municipi turístic sense arribar a la massificació i que l'activitat no perjudique els veïns. L'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, considera fonamental l'activitat turística, tant com el respecte a la població i al desenvolupament de la seua vida quotidiana.

Ribó, nouvingut de vacances, ha oferit una roda de premsa aquest dijous per a fer balanç de les xifres i conflictes relacionats amb el sector coneguts fins ara. Posant l'accent principalment en les reivindicacions de 'les 'kellys' -les treballadores dels hotels en especial situació de precarietat-, l'alcalde ha assenyalat la necessitat que els beneficis que aporta el turisme es repartisquen entre tots els agents implicats. "El turisme creix com a aportació al PIB i mentre baixen els salaris, no pot ser", ha dit. "Els beneficis del turisme s'han de repartir i per això els treballadors han d'aconseguir dues coses: més estabilitat laboral i millors salaris", ha insistit l'alcalde. Perquè aquest repartiment es produïsca, el primer edil proposa una taxa als apartaments turístics, ja que aquests "no generen tanta ocupació com els hotels" i, per contra, sí generen major despesa a les arques públiques, com per exemple en les tasques de neteja. A més, l'alcalde exigeix al Govern central major regularització per a aquests apartaments, ja que l'administració local sent que no té capacitat sancionadora suficient i "no per qüestió de voluntat". D'altra banda, el consistori treballa amb la Generalitat perquè cada municipi puga establir una taxa al turisme si ho considera oportú, així com per a millorar les normes de convivència i cercar la forma que no s'aconseguisquen nivells de massificació com a Barcelona o Palma de Mallorca. "Un turisme sostenible no pot créixer indefinidament, ha d'arribar a uns equilibris i estar diversificat", ha explicat Ribó, encara que ha recordat que València no està en situació d'alarma i es troba "lluny" d'altres ciutats, però "no per això se n' ha de desentendre".

Seguir leyendo »

Joan Ribó: "El turismo es fundamental pero hay que regularlo y adecuarlo para que nos beneficie a todos"

València busca el equilibrio entre ser un municipio turístico sin llegar a la masificación y que la actividad no perjudique a los vecinos. El alcalde de la ciudad, Joan Ribó, considera fundamental la actividad turística, tanto como el respeto a la población y al desarrollo de su vida cotidiana.

Ribó, recién llegado de vacaciones, ha ofrecido una rueda de prensa este jueves para hacer balance de las cifras y conflictos relacionados con el sector conocidos hasta ahora. Haciendo especial hincapié en las reivindicaciones de 'las kellys' -las trabajadoras de los hoteles en especial situación de precariedad-, el alcalde ha señalado la necesidad de que los beneficios que aporta el turismo se repartan entre todos los agentes implicados. "El turismo crece como aporte al PIB y mientras bajan los salarios, no puede ser", ha señalado. "Los beneficios del turismo se tienen que repartir y para ello los trabajadores deben conseguir dos cosas: más estabilidad laboral y mejores salarios", ha insistido el alcalde.

Seguir leyendo »

Joan Ribó: "No podemos hacerle caso a la Agencia porque no hemos tenido nunca los datos personales de la encuesta"

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, de Compromís, considera "extraña" la situación creada por el expediente abierto al Ayuntamiento desde la Agencia Española de Protección de Datos por la realización de una encuesta sobre el colectivo fallero en la que supuestamente habría vulnerado la protección de datos personales sobre política e ideología.

"Se ha enviado el primer informe", ha explicado Ribó sobre las alegaciones del Ayuntamiento en respuesta al escrito enviado por la directora de la Agencia, Mar España. "Estoy a punto de enviarlo a todas las empresas que hacen investigación sociológica para que vean lo que les puede pasar. A los primeros, al Centro de Investigaciones Sociológicas porque si hicieran el mismo análisis que han hecho en el Ayuntamiento de Valencia, el CIS estaría en estos momentos con un aviso de expediente". El alcalde ha indicado que le llama poderosamente la atención que se considere irregular un procedimiento, aplicado en la encuesta, "que es práctica habitual y continuada en toda España de todas las empresas que hacen encuestas". "Puede que tenga que ver con la presidenta de la Agencia de Protección de Datos, que era viceconsejera del PP de Castilla-La mancha", ha añadido.

Seguir leyendo »

Unos turistas a una dependienta que les atendió en valenciano: "Bonita, es como si nos hablases en japonés"

Una falta de respeto y como si hablase en japonés. Así se refirió un matrimonio de vacaciones en La Marina Alta a una dependienta que les atendió en valenciano al cobrarles una prenda de ropa. Sandra, trabajadora en el centro comercial Portal de la Marina (Ondara, Alicante), cuenta en su muro de Facebook el incidente ocurrido el lunes.

La pareja, natural de Madrid y que estaba de turismo por la comarca alicantina, acude a una tienda de ropa y se enzarza con la dependienta cuando esta les dice el precio en valenciano. El matrimonio replica "¿cómo?" y el hombre continúa: "Mira bonita, si me hablas en japonés no te voy a entender nunca". Ante esto, la chica, según explica, responde: "Mire señor, se lo voy a decir en español para que me entienda: yo no le he hablado en japonés y si le estoy contestando ahora mismo y no en valenciano, es precisamente para que entienda que los modos en los que usted se ha dirigido a mí dejan bastante que desear".

Seguir leyendo »

Uns turistes a una dependenta que els va atendre en valencià: "Bonita, es como si nos hablaras en japonés"

Una falta de respecte i com si parlara en japonès. Així es va referir un matrimoni de vacances en La Marina Alta a una dependenta que els va atendre en valencià en cobrar-los una peça de roba. Sandra, treballadora en el centre comercial Portal de la Marina (Ondara, Alacant), conta en el seu mur de Facebook l'incident ocorregut dilluns.

La parella, natura de Madrid i que estava de turisme per la comarca alacantina, acudeix a una botiga de roba i s'enreda amb la dependenta quan aquesta els diu el preu en valencià. El matrimoni replica "como?" i l'home continua: " Mira bonita, si me hablas en japonés no te voy a entender nunca". Davant d'això, la xica, segons explica, respon: "Mire senyor, li'l diré en espanyol perquè m'entenga: jo no li he parlat en japonès i si li estic contestant ara mateix i no en valencià, és precisament perquè entenga que les maneres en els quals vostè s'ha dirigit a mi deixen bastant que desitjar".

Seguir leyendo »

La coordinadora para la prevención de la tortura denuncia cuatro casos de violencia policial en territorio valenciano

Al menos una decena de personas, en cuatro casos diferentes, sufrieron malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad en la Comunidad Valenciana el pasado año, según señala la coordinadora para la prevención y la denuncia de la tortura en su informe anual correspondiente a 2016. Los episodios se produjeron en Valencia, Benidorm y Cheste.

Según la documentación presentada este miércoles por la asociación  Obra Mercedaria de Valencia, integrantes de la coordinadora, en el conjunto de España han los episodios de violencia policial sucedidos en los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros) y en las manifestaciones. En total, según sus datos, en 2016 hay registradas 117 situaciones que afectaron a 259 personas.

Seguir leyendo »

Xiva vol recuperar els seus dos alcaldes afusellats pels franquistes

Javier Morera i Urbino Blay van ser alcaldes de Xiva, municipi valencià de la comarca de la Foia de Bunyol, durant la Guerra Civil. Amb 49 i 31 anys respectivament i com a capdavanters que es van oposar a l'alçament militar i el franquisme, tots dos van ser afusellats i enterrats en una fossa comuna.

Si els registres del cementeri de Paterna són correctes, no passaran molt més temps allí. L'Ajuntament de Xiva s'ha acollit a les ajudes de la Diputació de València per a exhumar les fosses 54 i 55 del cementeri de Paterna, on s'han desenvolupat enguany tres projectes de recuperació de la memòria democràtica.

Seguir leyendo »

Chiva quiere recuperar a sus dos alcaldes fusilados por los franquistas

Javier Morera y Urbino Blay fueron alcaldes de Chiva, municipio valenciano de la comarca de la Hoya de Buñol, durante la Guerra Civil. Con 49 y 31 años respectivamente y como tantos líderes que se opusieron al alzamiento militar y al franquismo, ambos fueron fusilados y enterrados en una fosa común. 

Si los registros del cementerio de Paterna son correctos, no pasarán mucho más tiempo allí. El Ayuntamiento de Chiva se ha acogido a las ayudas de la Diputación de València para exhumar las fosas 54 y 55 del cementerio de Paterna, donde se han desarrollado en lo que va de año tres proyectos de recuperación de la memoria democrática.

Seguir leyendo »

L’orxata, una beguda de moda?

El consum de begudes vegetals està en auge. Aquesta febra s’ha anat produint sumant l’efecte de corrents ètics com el veganisme , la tendència al rebuig dels productes carnis, l’augment de les dietes ‘ detox ’ –amb més arguments ‘ magufs ’ que científics– i la conscienciació sobre els beneficis de portar una dieta basada en fruites i verdures.

Seguir leyendo »