La portada de mañana
Acceder
Transición Ecológica dinamita el negocio de los clubes náuticos
Trabajo plantea responsabilidades penales por no cumplir la Ley Rider
Opinión – Recúrreme otra vez..., por Elisa Beni

Llum verda al tercer pla d'igualtat de la Generalitat: contempla un augment de sou per als llocs 'feminitzats'

Palau de la Generalitat Valenciana.

elDiariocv

València —

0

El ple del Consell ha aprovat l'aquest divendres el III Pla d'Igualtat entre dones i homes de l'administració de la Generalitat, després que l'esborrany fora secundat la setmana passada per unanimitat per tots els sindicats amb representació en la Mesa General de Negociació (CSI·F, UGT-PV, CCOO PV i Intersindical).

Aquest document estableix nous objectius i mesures que permeten continuar avançant en la superació dels obstacles que impedeixen o dificulten la igualtat efectiva de dones i homes en l'àmbit de l'ocupació pública.

L'objectiu general és abordar les necessitats reals del personal al seu servei amb un abast global i integral per a consolidar la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en la funció pública valenciana, a més d'avançar en l'erradicació de qualsevol forma de discriminació directa o indirecta per raó de sexe i de procediments o polítiques discriminatòries en matèria de selecció, formació, promoció, salut laboral i retribucions.

Entre les mesures que recull destaca la promoció de la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans col·legiats de participació i negociació, així com el foment de la paritat en la distribució per sexes de grups professionals, categories i col·lectius. També promoure la conciliació de dones i homes i fomentar la corresponsabilitat, eliminant els obstacles que impedeixen la participació plena de les dones en tots els àmbits i nivells de l'administració.

Es busca conéixer i corregir les causes que provoquen la desigualtat salarial, amb una particular consideració en les situacions d'especial protecció referides a la violència masclista que puguen afectar les funcionàries. Per a això es facilitaren aspectes com la intermobilitat entre administracions.

Novetats

Com a novetats, el pla contempla l'increment de les retribucions dels llocs de treball que exerceixen professions de les denominades feminitzades“ i infraclassificades per a lluitar contra la bretxa salarial. La Generalitat destina aquest any 6,5 milions d'euros dins del programa temporal de lluita salarial contra la bretxa salarial.

També s'augmenta, dels 18 anys actuals fins a 23, l'edat dels fills que, en cas de necessitar cures especials derivades d'una malaltia greu, permeten gaudir als seus progenitors d'una reducció de jornada.

Paral·lelament, es reforçaran les unitats d'igualtat i es realitzarà una enquesta al personal de l'Administració de la Generalitat que permeta diagnosticar la possible discriminació indirecta de les dones en l'accés als llocs de treball.

S'impartirà la formació necessària per a la incorporació de clàusules d'igualtat de gènere en les contractacions públiques i en les convocatòries d'ajudes en concurrència competitiva. A més, es preveu promoure una major formació específica en matèria d'igualtat, així com formació per al desenvolupament de les dones i el seu lideratge.

D'altra banda, el portal 'Funciona' (al qual té accés el personal funcionari) inclourà un espai d'igualtat de gènere que difondrà totes les accions de comunicació en matèria d'igualtat de les institucions que componen l'administració pública valenciana.

Finalment, el III Pla d'Igualtat recull el compromís de la Generalitat d'integrar la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals, de manera que es tindran en compte les característiques personals a l'hora d'adquirir equips de treball i equips de protecció; per exemple, per a forces policials, bombers i bomberes). Totes les mesures seran aplicable per als 19.500 funcionaris i funcionàries de la Generalitat.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats