Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
El PSOE reclama al independentismo un pacto para toda la legislatura
La ‘fachosfera’: algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer
El PP convierte su desesperación en algarada callejera. Por Rosa M. Artal

El signant de l’informe de Ports de l’Estat sobre la vigència de l’avaluació ambiental és membre del consell del Port de València

El president de la APV, Aurelio Martínez (dreta), i el director, Francesc Sánchez.

Ports de l’Estat va fer públics el 9 d’abril passat un informe tècnic i un altre de jurídic sobre la vigència de la declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007 per a donar cobertura a l’ampliació nord del port de València, un projecte que ha experimentat modificacions importants respecte del que va obtindre la DIA favorable, que data de principis de segle.

L’estudi jurídic conclou que l’avaluació ambiental esmentada de fa 14 anys, basada en una llei del 1986, no ha caducat, ja que considera que les obres dels dics van començar a executar-se abans de complir-se un any des de la publicació d’aquesta, per la qual cosa no incorre en cap dels supòsits de caducitat de les legislacions en matèria d’avaluació ambiental, incloent-hi l’actual Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

El signant d’aquest document és el cap de l’assessoria jurídica de Ports de l’Estat, José Antonio Morillo-Velarde del Peso, que al mateix temps és membre del consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València (APV).

Morillo-Velarde del Peso va ser nomenat conseller el 19 d’octubre de 2018 com a vocal en representació de l’Administració general de l’Estat i ha vingut a confirmar la postura defensada per l’APV referent a la vigència de la DIA del 2007.

Després de fer-se públic l’informe jurídic, des de l’entitat portuària valenciana es va emetre un comunicat en què expressava “el seu agraïment i satisfacció per l’informe remés pels tècnics de Ports de l’Estat”, un dels quals d’un conseller de la mateixa APV, càrrec en què ha estat en diverses etapes de l’organisme.

A més, aquest document serà el principal argument del qual el president de l’APV, Aurelio Martínez, es valdrà en el consell d’administració d’aquest mes o del qual ve per defensar l’adjudicació de la futura terminal nord a TIL, filial d’MSC, mitjançant una concessió a 50 anys.

Un informe jurídic alternatiu de la Comissió Ciutat-Port, plataforma integrada per entitats veïnals i ecologistes, afirma que la declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007 per a l’ampliació nord del port de València va perdre la vigència al desembre del 2019 i no pot emparar de cap manera les noves obres que l’autoritat portuària afirma que vol executar pròximament.

Segons la normativa que regula les avaluacions ambientals (Llei 21/2013) en què es basa aquest informe, les declaracions d’impacte ambiental publicades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei (2013) perdran la vigència i cessaran en la producció dels efectes que li són propis si no s’haguera començat l’execució dels projectes o les activitats en el termini màxim de sis anys des de l’entrada en vigor d’aquesta norma. En aquests casos, el promotor haurà d’iniciar novament el tràmit d’avaluació d’impacte ambiental del projecte.

La Comissió Ciutat-Port, juntament amb partits com Podem, Esquerra Unida i Compromís, ha anunciat que emprendrà accions legals si no es fa una altra DIA per avaluar les modificacions que inclou el nou projecte d’ampliació.

Etiquetas
stats