Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

Unes 240.000 persones es beneficien aquest any dels ajuts d'ocupació de la Generalitat

Unes 240.000 persones es beneficien aquest any dels ajuts d'ocupació de la Generalitat.

ED Creativo

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) gestionarà 331.000.000 d’euros destinats a polítiques d’ocupació que beneficiaran al voltant de 240.000 persones en situació d’atur, el que cobrirà la pràctica totalitat de la demanda. Aquest import s'ha vist incrementat recentment amb 11,8 milions d’euros, que es destinaran a programes de Formació Professional per a l'Ocupació i al suport a col·lectius especialment vulnerables.

Des del SOC es prioritzaran els col·lectius que han estat més castigats per la crisi i els que tenen més dificultats per trobar feina, com són els joves, les dones, els majors de 45 anys, les persones en atur de llarga durada, les destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania i les persones amb discapacitat.

Davant el fet que la crisi ha deixat al marge del mercat de treball un important col·lectiu de persones, el SOC ha dissenyat programes cada cop més centrats en la superació de les especials dificultats amb què es troben.

Per aquest motiu, la programació de les polítiques actives d’ocupació d’enguany incorpora canvis orientats a reduir aquesta situació, tot ajudant les persones a millorar el seu encaix amb les ofertes de feina i, alhora, ajudant les empreses i cercant el seu compromís per donar oportunitats a aquestes persones.

Destinació de recursos

  • Orientació professional: 49,4M - 51.627 beneficiaris
  • Qualificació profesional: 142,7M - 141.725 beneficiaris
  • Foment de l’ocupació: 87,5M - 9.506 beneficiaris
  • Promoció de l’ocupació i desenvolupament econòmic local: 45,9M - 22.391 beneficiaris
  • Foment a la mobilitat geográfica: 2,5M - 836 beneficiaris
  • Gestió de la col·locació en el mercat de treball: 3M - 13.794 beneficiaris

Ajut als col·lectius més vulnerables

El SOC garanteix a les persones sol·licitants o que són beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania que puguin accedir a programes que ofereixen orientació, formació i, en molts casos, subvencions a la contractació. També aposta pels ajuts a les dones i les polítiques de gènere atès que és un col·lectiu que segueix registrant taxes d’atur superiors a les dels homes.

Pel que fa a l’ocupació juvenil, el SOC continua destinant programes que atenen i ajuden joves des dels 16 anys, molts d’ells amb greus dificultats d’integració social i laboral, a través dels centres de noves oportunitats.

Destaquen també els programes que aconsegueixen crear ocupació a petites i mitjanes empreses, com és el cas del 30 Plus, en el qual es visiten empreses a les quals s’anima a contractar una persona que comporti la creació d’un lloc de feina nou.

També aposta pel desenvolupament territorial, com fórmula idònia pel creixement econòmic sostenible, tot creant ocupació i oportunitats per a la gent de l’entorn, així com treballant els cursos de les especialitats més demandades per tal que els alumnes puguin aconseguir Certificats de Professionalitat. Una altra prioritat són els Centres d’Innovació de Formació Ocupacional (CIFOS), per tal de poder oferir formació estable i de qualitat.

Un 63% d’insercions al mercat laboral

En els programes de qualificació professional finalitzats l’any 2017 hi van participar 36.196 persones i un 63% es va insertar laboralment, un percentatge que va ser superior en el cas de les dones (un 65%). De les persones que van aconseguir una feina, el 51% estava en situació d’atur de llarga durada.

Principals programes ocupacionals

Actualment el SOC treballa en diferents àmbits d'actuació. Un d’ells és la formació de les persones desocupades, que consisteix majoritàriament en Formació Professional per a l’Ocupació que permet obtenir una qualificació professional i posar en valor en el mercat de treball els coneixements i habilitats obtinguts“. El programa Treball i Formació, per la seva banda, integra accions d’experiència laboral i accions de formació, adreçades a persones en situació d’atur.

El programa Projectes Singulars té per objectiu reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació, mentre l’Enfeina’t fomenta accions per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones en situació d'atur de llarga durada.

Els Programes d’orientació, per la seva banda, integren els serveis i els programes personalitzats d’informació, d’acompanyament, de motivació i d’assessorament per trobar feina i, per últim, el programa Treball als barris posa a disposició de les entitats beneficiàries un conjunt d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del desenvolupament local, deixant a iniciativa de cada municipi el disseny i la planificació de les actuacions que encaixen millor en el seu propi projecte. 

Aquestes mesures tenen com a objectiu millorar les oportunitats de trobar una feina, i es duen a terme per part del SOC i a través del conjunt d’entitats que hi col·laboren (ajuntaments, entitats i empreses). Per obtenir més informació es pot consultar el web serveiocupacio.gencat.cat o bé adreçar-se a una Oficina de Treball del SOC.

Etiquetas
stats