Catalunya Blogs y opinión

Sobre este blog

'Dones en Xarxa' promueve los derechos de las mujeres y apuesta por su empoderamiento usando las TIC. Cree en el potencial de internet para alcanzar la igualdad efectiva.

Assetjador, no em fas por

La violència estructural contra les dones està arrelada en els diferents àmbits de la realitat social. L’àmbit laboral és un d’ells, de tal manera que les dones es veuen en multitud d’ocasions obligades a resistir de manera numantina en el lloc de treball o a lluitar contra les conductes masclistes i violentes. Algunes dones, valentes o que poden sentir-se una mica més recolzades, planten cara als seus assetjadors. No obstant, la complexitat d’aquest fenomen fa que a vegades podem adoptar una postura passiva o que tinguem por davant els assetjadors. A continuació, us ofereixo un decàleg per la identificació del “perfecte assetjador”:

1.- L’assetjador crea la situació en que es produeix un comportament no desitjat relacionat amb el sexe de la dona, amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’aquesta (assetjament).

2.-L’assetjador crea la situació en que es produeix un comportament verbal, no verbal o físic no desitjat d’índole sexual amb el propòsit o el efecte d’atemptar contra la dignitat de la dona (assetjament sexual).

3.- L’assetjador o assetjadors creen un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu per la dona (assetjament ambiental).

4.- L’assetjador o assetjadors fan la vida impossible a les dones que ocupen llocs de responsabilitat i que li suposen una competència i una pèrdua de poder (assetjament vertical ascendent).

5.-L’assetjador crea l’aparença de que la dona necessita tractament psicològic, que presenta signes d’histerisme o que té mal caràcter per desacreditar-la davant els seus companys i companyes de treball.

6.-L’assetjador tracta de minar l’autoestima de la dona per silenciar-la i tenir-la sotmesa.

7.-L’assetjador tractarà d’invisibilitzar a la dona i de reduir la seva presència física en els espais públics de treball i en els llocs de responsabilitat.

8. -L’assetjador intenta crear un aïllament de la dona fins al punt de que es pugui sentir marginada i sola.

9.- L’assetjador no té principis morals ni ètics.

10.- Però el més important: l’assetjador té por de les dones que són valentes i que tenen coratge per enfrontar-se amb ell. Demostra-li que tu no li tens por.

Sobre este blog

'Dones en Xarxa' promueve los derechos de las mujeres y apuesta por su empoderamiento usando las TIC. Cree en el potencial de internet para alcanzar la igualdad efectiva.

    Autores

Etiquetas
Publicado el
27 de noviembre de 2015 - 19:05 h

Descubre nuestras apps

stats