Què puc fer jo contra el canvi climàtic? Contractar electricitat d’origen renovable

El sector energètic és un dels grans emissors de gasos d’efecte hivernacle; i és també un dels que més es resisteixen a introduir els canvis necessaris per a lluitar contra el canvi climàtic, degut als interessos econòmics que hi ha en joc. Fa un parell de dècades, algunes empreses del sector, tractaren de fomentar l’escepticisme finançant treballs de científics que dubtaven sobre les primeres dades i models que explicaven el canvi climàtic. Va ser una manera de procedir similar a la que anteriorment havia fet servir l’industria tabaquera per a negar els efectes nocius del tabac. A l’igual que en aquell cas però, no els va funcionar; perquè gràcies a estos estudis, alguns investigadors que posaven objeccions a la idea del canvi climàtic d’una manera legítima des del punt de vista científic, varen acabar corroborant el canvi climàtic.

Posteriorment varen recórrer a campanyes adreçades a fer-nos creure que són els primers interessats en lluitar front al canvi climàtic. Així, algunes empreses productores d’electricitat varen afegir la generació eòlica a la generació hidroelèctrica tradicional. Això els va permetre fer grans campanyes de publicitat per a tractar de “pintar de verd” la seua imatge corporativa i fer-nos creure que realment es preocupaven pel canvi climàtic. Desgraciadament això tan sols és una pantalla per amagar la realitat; perquè estes empreses segueixen mantenint intactes les seues expectatives de producció d’electricitat a partir de combustibles fòssils.

A Espanya. el 90% de l’electricitat que consumim es gestionada per cinc empreses elèctriques. Són empreses que en les darreres dècades han adquirit un gran poder, degut a la seua expansió a l’Amèrica del Sud, afavorida per la liberalització. Estes empreses funcionen en la pràctica com un oligopoli; amb capacitat per influir sobre les decisions que prenen els governs, o sobre el que legislen els parlaments. D’esta manera, amb l’ajuda del que s’anomena “portes giratòries”, imposen criteris sobre temes com l’origen de l’electricitat que consumim o sobre els preus que paguem per ella; assegurant-se que res canvie per als seus interessos.

Un exemple molt clar d’això l’hem pogut veure en la darrera dècada. Entre 2007 i 2010 es varen reduir a més de la meitat, les emissions de gasos perillosos -com CO2, SO2 i òxids de nitrogen- per Kw/h produït. Això va ser possible gràcies a les polítiques emanades dels governs de Rodríguez Zapatero. En aquell moment érem l’admiració del món; i de tot arreu venien  veure com ho estàvem fent. Però tot va canviar a partir de 2011, quan l’oligopoli elèctric va aconseguir doblegar la voluntat del govern, imposant els seus criteris que, posteriorment, serien assumits, amb major intensitat encara, pel govern Rajoy. Aquest fet representà un retrocés molt notable en la lluita contra el canvi climàtic; i un descrèdit també notable per Espanya com a país, per les repercussions que tot plegat tingué per als inversors estrangers –i nacionals- que varen confiar en el nostre país per invertir en el sector elèctric.

Tot i això però, gràcies a liberalització del mercat de l’energia, els consumidors d’electricitat tenim un instrument que permet canviar la situació. Les empreses petites del sector –algunes d’elles centenàries- han pogut expandir-se més enllà de l’àrea on les obligava a operar la legislació anterior; i també se n’han pogut crear altres de noves. La majoria d’estes empreses subministren electricitat d’origen cent per cent renovable, amb la mateixa garantia de servei, i a millor preu, que les grans empreses del sector. D’esta manera, qualsevol consumidor d’electricitat pot contractar amb estes empreses i contribuir a canviar la situació.

Cada client que decideix fer el canvi, debilita l’oligopoli i representa una victòria en la lluita contra el canvi climàtic; i una victòria també per a la democratització i racionalització del sistema. Certament, la diferència econòmica amb el que se paga per l’electricitat en les empreses alternatives, ara mateix no és gran; perquè els preus estan regulats segons els interessos de l’oligopoli. Però si que és gran la satisfacció de saber que, amb la teua decisió, estàs fent que el mon siga més sostenible i estàs lluitant per la transparència i la democratització del sistema elèctric. Perquè tan sols acabant amb el poder de l’oligopoli, aconseguirem una d’electricitat més sostenible i pagarem per ella uns preus raonables.

Fa ja alguns anys que el moviment està en marxa i poc a poc va cobrant més i més empenta. A hores d’ara son ja centenars de milers les llars i les empreses que han decidit deixar de contractar l’electricitat amb les empreses de l’oligopoli. També s’hi han sumat ja al moviment al voltant d’un miler d’ajuntaments; alguns d’ells grans ciutats com Barcelona o Madrid. Esperem que aviat siga un moviment imparable i aconseguim racionalitzar el sistema, canviant les polítiques de preus i fent que tota l’electricitat que consumim siga d’origen renovable.  

*Vicent Sansano, president de la Junta Rectora del PN del Fondo

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats