Ajudes a projectes ferroviaris i ecoincentius: el Govern destinarà 800 milions a fomentar les mercaderies pel Corredor Mediterrani

Obres del tercer carril del Corredor Mediterrani.

Un 96% de les mercaderies circulen a Espanya per carretera i tan sols un 4% en ferrocarril, tot i que la mitjana europea oscil·la entre el 20% i el 25% per ferrocarril, i arriba a depassar el 50% en alguns països.

Amb la posada en marxa del Corredor Mediterrani a tot Europa, cosa que s’espera per a l’any 2030, la previsió és que la circulació de mercaderies per ferrocarril s’eleve al 29% a Espanya, la qual cosa implicaria una reducció d’emissions de CO₂ de 5,5 milions de tones. Al seu torn, cada euro invertit suposaria un augment de 3,5 euros en el producte interior brut (PIB) dels països pels quals passa el Corredor Mediterrani i, en el cas d’Espanya, un augment del PIB del 2,22%.

Perquè tot aquestes fites s’acomplisquen, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha posat en marxa un pla d’ajudes amb l’objectiu que el sector privat faça les inversions necessàries per adaptar-se a les possibilitats de connectivitat que oferiran tant el Corredor Mediterrani com la resta dels corredors ferroviaris.

En concret, el Programa de Suport al Transport Sostenible i Digital comptarà amb un total de 800 milions d’euros procedents dels fons europeus, dels quals ja n’hi ha 240 de pressupostats per l’exercici actual.

La primera pota del programa esmentat ja s’ha posat en marxa i consisteix en una convocatòria de manifestacions d’interés a les empreses amb alguna mena d’interés en el transport ferroviari amb l’objectiu de saber les propostes del sector del transport, és a dir, projectes que les empreses vulguen executar per utilitzar els diferents corredors.

Aquest programa s’articularà a través de convocatòries d’ajuda als diferents projectes que presenten les empreses del sector, en l’àmbit de les grans línies d’actuació definides: foment de la intermodalitat del transport, impuls del transport ferroviari de mercaderies, un transport per carretera segur, sostenible i digital, sostenibilitat del transport marítim i aeri i digitalització del transport.

L’objectiu del ministeri amb aquesta convocatòria és saber les necessitats reals i les propostes del sector per dissenyar un programa d’ajudes que incentive les empreses que aposten per un transport amb alt impacte en la transformació ecològica i digital, la creació d’ocupació i l’eficiència econòmica. Les empreses poden presentar les propostes fins al 28 de febrer en l’apartat de participació pública del web del ministeri.

Pel que fa als ecoincentius, serà la fase següent a desenvolupar, però bàsicament consistiran en unes ajudes directes a les empreses que decidisquen bé carregar els seus camions de mercaderies en un tren o bé usar les seues mercaderies de manera directa per ferrocarril, pels beneficis ambientals que suposa la reducció del transport de mercaderies per carretera. Aquesta mena d’ajudes ja funcionen en la majoria dels països europeus.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats