Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

Col·lectius veïnals denuncien nous núvols tòxics de pols en suspensió en el port d’Alacant malgrat les sancions de la Generalitat

Pols en suspensió durant la descàrrega a granel des d’un vaixell en el port d’Alacant.

Miguel Giménez

València —

0

La plataforma alacantina per un Port Sostenible i les associacions veïnals integrades en aquesta, “afectades i perjudicades per l’activitat contaminant de l’atmosfera”, han denunciat que l’Autoritat Portuària d’Alacant (APA) “desafia obertament” la Generalitat Valenciana “pel fet de no tindre en gens de consideració” els dos expedients sancionadors oberts pel Servei d’Inspecció Mediambiental per greus irregularitats en l’operativa de càrrega i materials a granel pulverulents tòxics i “permetre que les empreses concessionades continuen treballant a l’aire lliure i contaminant l’aire de la ciutat, en total complicitat amb aquestes”.

L’empresa Eiffage Infraestructuras SA, té la concessió per a operar càrrega i descàrrega de materials a granel pulverulents en el moll 17 del port alacantí, va ser expedientada per haver emés “grans núvols de pols visibles des de la ciutat” la nit del 2 al 3 de gener de 2023, “la realitat és que van ser uns quants dies seguits”, i l’Autoritat Portuària d’Alacant va ratificar aquests fets, per la qual cosa “era sabedora de les irregularitats denunciades”. La Generalitat, per part seua, reconeix que en aquest procés sancionador “es dona la circumstància de l’elevat mal potencial sobre el medi ambient i la salut de les persones” que suposa “l’emissió a l’atmosfera de grans quantitats de partícules en suspensió”.

“Lluny d’intervindre per a evitar aquesta contaminació, de nou estan produint-se, des de fa uns quants dies i fins que acabe la càrrega del vaixell de càrrega a granel, grans núvols tòxics que es desplacen cap a la ciutat com vam demostrar amb els vídeos gravats per veïns i veïnes de l’entorn portuari, indignats i alarmats per la situació”, denuncien des de la plataforma veïnal sobre una activitat que es va desenvolupar al final de la setmana passada. Aquests episodis de contaminació, insisteixen, es produeixen “cada vegada que un vaixell ve a carregar o a descarregar materials pulverulents en qualsevol dels tres molls vaixells de càrrega a granel, en què només s’opera a l’aire lliure”.

“Aquesta actuació és deliberada i valorem que amb l’objectiu d’estalviar costos de manteniment i funcionament de la nau i obtindre més beneficis pel fet de treballar a l’aire lliure”, apunten, i afigen que Eiffage i l’Autoritat Portuària d’Alacant “demostren així una enorme insensibilitat i falta de respecte al compliment de la normativa, i un menyspreu total al dret a la salut dels alacantins i alacantines”.

Per tant, els col·lectius veïnals exigeixen la posada en marxa immediata de la nau tancada del moll 17, “sense més demores ni excuses”, i expliquen que s’han dirigit a la Conselleria de Transició Ecològica, a què han aportat proves gràfiques “de la contaminació d’aquests dies” sol·licitant la incoació d’un nou expedient sancionador “en termes més contundents que la mera multa econòmica, atesa l’existència de reiteració, desafiament, intencionalitat i conseqüències per a la salut de la ciutadania”.

“Per això, i atesos els condicionants de gravetat, seria aplicable l’article 31.1.b) de la Llei 34/2007 de qualitat de l’aire que permet a la Conselleria la prohibició o la clausura temporal d’aquesta activitat contaminant que es fa a l’aire lliure”, sentencien. A més, exigeixen que la Conselleria “actue ja” i sancione el Port “per permetre aquesta mateixa activitat contaminant en els molls 13 i 15, actualment operant en situació d’il·legalitat i clandestinitat pel fet de no disposar d’autorització ni projecte de nau tancada en aquests”.

La Generalitat rebutja les al·legacions de l’empresa

La Conselleria de Transició Ecològica ha respost a les al·legacions de l’empresa Eiffage Infraestructuras SA, de manera que rebutja les puntualitzacions fetes per l’empresa que opera en el port d’Alacant i manté la sanció de 40.000 euros imposada per infracció greu. Així doncs, l’Administració autonòmica considera que els núvols de pols detectats la matinada del 2 al 3 de gener, encara que es poguera tractar d’un “fet puntual” com defensa la mercantil, “no és obstacle per a considerar que s’ha incorregut en incompliment de l’autorització d’emissions a l’atmosfera”. És més, insisteixen que “hi ha constància” que aquests fets “s’han produït altres vegades”.

Igualment, puntualitzen que la sanció no és fruit que s’hagen superat els valors de límit de partícules PM1 o en els mesuradors, “sinó per incomplir l’article 6.1 del Reial decret 100/2011 de 28 de gener, ja que no s’han adoptat les mesures correctores, o aquestes són ineficaces, per a minimitzar les emissions difuses de contaminants a l’atmosfera”. Així mateix, puntualitzen que, si no es van detectar les partícules contaminants en els mesuradors, va ser perquè el vent predominant “havia sigut nord/nord-oest”, orientació que impedeix que les estacions instal·lades a l’oest del port puguen detectar-les.

Pel que fa al tipus de sanció, la conselleria descarta que puga ser d’una infracció lleu per tal com es tracta de contaminació atmosfèrica en una zona pròxima a la població i que s’ha tingut en compte el “risc greu sobre la salut de les persones que suposa l’emissió de grans quantitats de partícules a l’atmosfera i la impossibilitat de poder recuperar aquestes partícules una vegada emeses”.

Finalment, s’insta Eiffage Infraestructuras SA a adoptar les mesures adequades per a minimitzar al màxim les emissions de partícules en la càrrega/descàrrega de vaixells.

Etiquetas
stats