Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

L'Ajuntament del PP de Callosa de Segura va abonar irregularment 187.885 euros al marit de la secretària municipal

Ajuntament de Callosa de Segura.

Lucas Marco

0

L’Agència Valenciana Antifrau (AVA) ha conclòs una investigació que acredita que, durant el mandat de l’exalcalde popular de Callosa de Segura Francisco Javier Pérez Trigueros, el consistori va abonar un total de 187.885 euros en 548 factures per a analítiques de control de la qualitat de l’aigua al marit de la secretària municipal llavors, sense cap expedient de contractació. Les perquisicions es van iniciar arran de la delació d’una “persona alertadora”

La funcionària, que va ocupar una plaça accidental durant dues dècades, va dimitir fa poc menys d’un any, segons va publicar el diari Información, escudant-se en el fet que l’alcalde actual, el popular Manuel Martínez Sirvent, duia a terme una “obstaculització constant” de la seua tasca (el consistori, per contra, va sostindre que la renúncia es va produir després d’haver reclamat el lloc un habilitat nacional).

L'exprimer edil Francisco Javier Pérez Trigueros va posar els fets en coneixement de la Fiscalia Anticorrupció en 2019, quatre anys després d'haver deixat el consistori, però la seua denúncia va ser arxivada. El exalcalde sosté que va denunciar a l'exsecretària després d'haver rebut una queixa d'una empresa i defensa que la funcionària avalava que no hi havia conflicte d'interés.

Antifrau considera que va hi hagué “falta de planificació i diligència deguda” per a licitar el contracte, “totalment mancat del suport legal necessari”. Així doncs, la prestació del servei, “sense que per part dels responsables de l’Ajuntament de Callosa de Segura s’adoptaren mesures per corregir-ho”, és nul·la de ple dret “per ser contrària a l’ordenament jurídic i a les regles bàsiques de l’ordenament pressupostari que regulen la realització de la despesa pública”. 

Com que no hi havia contracte, “no ha pogut comprovar-se”, explica l’AVA, que el professional complira les obligacions exigides pel Programa de Vigilància Sanitària de l’Aigua de Consum Humà que estableix els criteris autonòmics. Els pagaments es van prolongar entre el 2003 i el 2014.

La variació del preu de les analítiques “presumiblement ha pogut implicar un perjudici econòmic per a les arques públiques” pel fet no comptar l’encàrrec amb la concurrència competitiva ni amb una comparativa de preus. A més, l’AVA també retrau a la secretària municipal que no s’abstinguera pel fet de ser el contractista el seu cònjuge, a pesar que tenia l’obligació legal de fer-ho per la “situació de conflicte d’interessos”. 

Hi havia “una clara causa d’abstenció en qualsevol tramitació administrativa que afectara el seu cònjuge”, diu l’informe de l’AVA, que remarca que, “com que es tractava del seu marit, la secretària i interventora accidental hauria d’haver-se abstingut de participar en tota tramitació administrativa, tant pel que fa als expedients de contractació com a les fases d’execució pressupostària per al reconeixement de les obligacions i el pagament de les factures”. 

La funcionària ha ocasionat una “situació irregular” i “no ha actuat tot i que estava obligada a actuar”, cosa que implica, segons Antifrau, conseqüències disciplinàries. 

Concessió d’una llicència urbanística

A més, l’home també va sol·licitar la concessió d’una llicència urbanística per a unes reformes en un habitatge i Antifrau ha comprovat que les obres es van executar més enllà del que s’havia aprovat, incloent-hi la construcció d’una piscina.

Encara que, afig l’AVA, l’informe de l’inspector municipal no va detectar que les reformes no estigueren emparades en la llicència. La secretària municipal de l’Ajuntament de Callosa de Segura, que va subscriure, juntament amb el regidor d’Obres i Urbanisme, el decret de concessió de la llicència d’obres era familiar del promotor. En el cas de la llicència d’obres, l’informe també remarca que la funcionària hauria d’haver-se abstingut pel fet de concedir-se a un familiar en primer grau. 

L’AVA insta el consistori a revisar d’ofici l’abonament de les despeses pel servei d’analítiques de la qualitat de l’aigua i a quantificar els perjudicis produïts (“haurà d’acreditar-se que les quantitats pagades responen al valor de mercat”, assenyala). “Així mateix han de depurar-se les responsabilitats de tota mena que corresponga del personal i les autoritats al servei de les administracions públiques que pogueren ser responsables d’aquesta actuació”, afig. 

A més, Antifrau també insta l’Ajuntament de Callosa de Segura a incoar un expedient de protecció de la legalitat urbanística sobre les obres de reforma per verificar si s’ajusten a la llicència que es va concedir al marit de la secretària municipal.

Etiquetas
stats