El consultor contractat a dit per la portaveu del PP de València va posar preu a la universitat en línia en una setmana

La portaveu del PP a València, María José Catala, juntament amb Carlos Mazón.

L’expert contractat a dit i confidencialment per a posar preu a la Universitat Internacional de València (VIU) va fer el seu primer informe tot just en una setmana. El divendres 2 d’agost de 2013, l’actual portaveu del PP a València, María José Catalá (presidenta llavors del patronat de la fundació de què depenia la universitat en línia i consellera d’Educació) va signar amb l’administrador únic de Janus Antebo Asesores SL el contracte per a l’elaboració de l’estimació tècnica del valor de la VIU.

El contracte menor, per 6.700 euros, contenia una clàusula de “la més estricta confidencialitat” per la qual totes dues parts es comprometien a mantindre el contingut i el seu abast sota opacitat. El consultor va fer la faena de valoració econòmica tot just en una setmana. Si el divendres 2 d’agost se signa el contracte, el 9 d’agost el patronat de la fundació té a les mans el primer document, segons revela l’informe de control financer elaborat per la Intervenció de la Generalitat Valenciana amb data del 16 de desembre de 2015, durant la primera legislatura de l’actual Govern del Pacte del Botànic.

La candidata del PP a València ha esgrimit l’informe de la Intervenció per justificar la legalitat del procediment i de la privatització de la VIU. No obstant això, la Intervenció adverteix que no es tracta d’un treball d’auditoria o de revisió “de cap tipus sobre els comptes anuals o estats financers de la VIU presos en conjunt”. Així doncs, es limita a revisar el compliment de la normativa de contractació en l’operació d’alienació i en l’adjudicació a l’expert independent que va fer la valoració.

A més, l’interventor anota que no inclou “proves de verificació de l’autenticitat” dels documents o les dades que se li van proporcionar, com l’“acarament de còpies amb l’original”. De fet, adverteix que “s’han posat de manifest determinades limitacions de la informació” durant l’elaboració del treball.

La Intervenció no va disposar de les actes del patronat de la fundació pública anteriors al 2013, l’any en què s’inicia el procés de privatització de la VIU. “Desconeixem la manera com la decisió va anar forjant-se en el si d’aquest òrgan”, lamenta l’interventor.

El procés d’adjudicació es va liquidar en set mesos: entre febrer i octubre del 2013. Encara que l’interventor reconeix que el procés és “formalment correcte” i compleix la normativa en matèria de contractació, alguns extrems resulten cridaners.

D’una banda, el contracte menor per a valorar econòmicament la VIU es va donar a dit (tot i que no era preceptiva l’obtenció de diverses ofertes). “Desconeixem si s’hi van presentar diverses ofertes entre les quals triar l’assessor, però no sembla probable que fora així, atés que transcorren només tres dies entre l’acord del patronat i la contractació formal”, indica la Intervenció.

En el seu primer informe, fert la primera setmana d’agost del 2013, l’expert contractat per la consellera Català llavors aporta una estimació tècnica per un valor mitjà de 2,1 milions d’euros. No obstant això, tres mesos després, el consultor emet un segon informe que l’interventor considera un “fet posterior rellevant” i que coincideix amb l’aprovació per part de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (ANEQA) de les propostes de la VIU sobre nous títols, “que van ser concedits”.

La proposta final del Grupo Planeta es va fer el 20 de setembre de 2013 (després de la primera valoració de l’expert extern), però l’aprovació de l’adjudicació a l’empresa no es va fer fins al 13 de novembre, data en què el patronat fixa el valor de la universitat en línia en 5,7 milions d’euros.

El segon informe del consultor se centra en la valoració “només a partir de valors de mercat o comparables” i té en compte el “valor ja oferit pel Grupo Planeta, únic inversor que finalment va presentar una oferta en ferm”, afirma la Intervenció.

L’interventor conclou que la valoració econòmica va ser “adequada”, encara que també confirma que l’Advocacia de la Generalitat Valenciana no va ser consultada al principi sobre el mètode de diàleg competitiu triat pel patronat de la fundació, també sota estrictes clàusules de confidencialitat. La cronologia dels fets desglossada per la Intervenció mostra que la fundació aprova el procediment de diàleg competitiu el 7 de març de 2013. No obstant això, fins al 17 d’abril no se signa el conveni amb l’Advocacia.

Temps després, el 27 de juny, el cap dels serveis jurídics de la Generalitat confirmava a Juan Manuel Badenas, rector de la VIU llavors que “mai va ser consultat” sobre el procediment d’adjudicació. És a dir, exactament el contrari del que María José Catalá havia afirmat en la reunió del patronat del 5 de febrer del 2013. Ni tan sols Badenas, màxim responsable acadèmic de la VIU, podia comptar amb informació a causa de les clàusules de confidencialitat.

El rector llavors, sense pensar-s’ho dues vegades, va anar a un notari per deixar constància de les seues sospites sobre un “possible perjudici” als interessos públics a tenor de com estava duent-se a terme la privatització.

María José Catalá defensa la privatització

En una roda de premsa convocada pel PP, Catalá ha comparegut dilluns juntament amb el líder valencià de la formació, Carlos Mazón, per analitzar l’actualitat política i, a preguntes d’elDiario.es, ha defensat la seua gestió de la privatització, quan era consellera del Govern popular d’Alberto Fabra, i la seua condició actual de professora col·laboradora de la VIU. Encara que s’ha negat, de nou, a detallar els seus honoraris, ha confirmat de manera indirecta que estan al voltant de 7.300 euros a l’any.

“Ho han publicat vostés, han publicat els honoraris de tots els professors amb la càrrega lectiva corresponent a la meua i, per tant, no tinc res més a confirmar la informació que vostés han publicat”, ha afirmat María José Catalá. “A més”, ha afegit, “fins hui soc l’única regidora de l’Ajuntament de València que ha publicat anualment les seues retribucions, tant en les Corts com en la corporació municipal, però especialment en les Corts, on de manera anual se’ns requereix la nostra declaració de la renda, els nostres ingressos, i els publiquem”, ha explicat.

Sobre el procés de venda i les fortes clàusules de confidencialitat del procés, Catalá, ha comentat que, “quan es fa una operació en què s’aliena un 70% d’un accionariat d’una fundació pública on hi ha diverses empreses interessades, hi ha una part del procediment que, segons les recomanacions dels tècnics, ha de ser confidencial, no soc jo la que ha posat les clàusules de confidencialitat, no soc jo el comité d’experts que va establir l’import i la xifra de negoci, no soc jo qui ha signat els informes de l’Advocacia de la Generalitat i en aquest procés no vaig ser jo com a consellera la que marcava les pautes”.

La portaveu popular ha assenyalat que la Generalitat ha obtingut entre el 2015 i el 2020 uns ingressos d’11,4 milions d’euros pel 30% de participacions que manté en la VIU, mentre que, quan la gestionava, els costava dos milions a l’any i ha assegurat que demanarà els informes de la venda de la VIU al mateix temps que ha insistit que l’auditoria que es va fer el desembre de 2015 considera “correcte” el procés.

Catalá ha assenyalat que no té accés a tots els expedients, per la qual cosa els sol·licitarà perquè “tots els mitjans tinguen la informació” i que puguen “amb absoluta transparència” accedir-hi.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats