Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

El Port de València busca contrarestar els dubtes de l’informe de Costes amb estudis propis per aprovar l’ampliació

Part dels dics de la primera fase de l'ampliació nord del port de València.

Carlos Navarro Castelló

0

L’informe de compatibilitat amb l’estratègia marina emés pel Ministeri de Transició Ecològica, a través de la Direcció General de Costes, que planteja 21 objeccions a l’aprovació del projecte de la polèmica ampliació del port de València ha sembrat de dubtes la viabilitat del projecte.

Com ha informat elDiario.es després de publicar íntegrament el document, la prohibició d’extraure 2,6 milions de metres cúbics d’arena del banc de Cullera per reblir els futurs molls o la falta del programa de vigilància ambiental del dragatge en el port de Sagunt són alguns dels més rellevants.

L’informe de Costes, a més, incorpora un annex que posa en evidència l’incompliment de l’APV amb la DIA del 2007 pel que fa a la regeneració de platges i el perill que això suposa per a l’Albufera.

Malgrat tot, el president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, ha convocat un consell d’administració extraordinari per aprovar el projecte constructiu dels molls i remetre’l així al consell de ministres perquè el valide. Posteriorment es podrà traure a licitació, a pesar que no s’ha explicat com es donarà compliment a les objeccions de Costes ni les variacions pressupostàries que poden comportar. Actualment, el pressupost ascendeix a 543 milions d’euros, IVA inclòs, per la part que correspon a fons públics.

Per tractar de tallar els dubtes dels consellers, l’APV els ha remés diversos estudis propis que pretenen contrarestar el contundent informe de Costes.

Dos d’aquests són jurídics. El primer insisteix que el projecte no requereix una altra declaració d’impacte ambiental (DIA), a pesar que el projecte, després dels canvis implementats, incompleix la del 2007 pel que fa a materials de rebliment (la DIA estableix 19 milions de metres cúbics i el projecte en requereix 25,7) i quant a mesures correctores en cas d’erosió de les platges, tal com reflecteix Costes.

El segon informe jurídic afirma que les mesures cautelars associades a la revisió i l’actualització del pla d’ordenació i recursos naturals (PORN) de l’Albufera, que obliguen a paralitzar qualsevol projecte que puga afectar l’àmbit del Parc, no són aplicables en el cas de les obres d’ampliació del port pel fet de ser aquest d’interés general. Segons l’informe jurídic de la mateixa APV, com que es tracta d’obres competència de l’Estat, no es poden paralitzar per normatives autonòmiques en matèria de protecció del medi ambient.

El tercer dels informes és de la Universitat Politècnica i està sense signar. Reconeix que les platges del sud estan en procés d’erosió, però que és un procés que es va iniciar abans d’escometre’s les obres dels dics de recer de l’ampliació nord. Així doncs, conclou que aquestes obres no han tingut efectes addicionals negatius.

Aquest informe contradiu el de Costes, que en el seu annex recorda el pla de regeneració de platges del sud aprovat i destaca que “el port de València suposa una barrera litoral al transport sedimentari” i assenyala les “possibles ampliacions del port de València” entre les causes que “augmenten l’acció erosiva de la mar sobre la costa”. Així doncs, alerta que la no actuació costanera en forma d’aportacions d’arena comporta “una erosió progressiva i representa una amenaça clara per a la conservació del Parc Natural de l’Albufera”.

Etiquetas
stats