La sanitat pública valenciana va atendre 33 persones al dia per addiccions el 2022, la major part per alcohol i cocaïna

Botelles d'alcohol en un supermercat.

La xarxa assistencial pública de la Comunitat Valenciana va iniciar tractaments de desintoxicació a 12.138 pacients l’any passat a través de les seues 33 Unitats de Conductes Addictives (UCA) i sis unitats d’alcohologia, cosa que suposa una mitjana de 33 persones al dia, un 7% més que el 2021 i un 14% més que el 2020, any de la pandèmia.

Fonts de la Conselleria de Sanitat han informat elDiario.es que el nombre de casos registrats en l’indicador d’admissió a tractament ha seguit una tendència lleugerament creixent en els últims anys, excepte en el 2020, en què s’ha observat una disminució del 19% respecte de l’any anterior, efecte de la pandèmia.

En la distribució per sexes, en el cas de les dones, malgrat augmentar el valor l’any 2020, torna a caure del 29% al 27% el 2021, i malgrat augmentar les freqüències el percentatge es manté.

Pel que fa a les substàncies psicoactives o drogues a l’ús, l’alcohol (29% del total d’atencions), la cocaïna (20%) i el cànnabis (15%) es mantenen percentualment des del 2019 al 2022 com a principals substàncies consumides. Mentre que l’heroïna (8% del total d’atencions) i la ludopatia (3%) disminueixen un punt percentual, però en canvi l’“alcohol més la cocaïna” (6%) l’augmenta.

“L’alcohol és el problema i la droga fonamental notificada per la xarxa sanitària assistencial i, a més és el comodí de les addiccions. Així com en temps passats l’heroïna va fonamentar les intervencions sanitàries, socials o judicials, en aquests moments evidencia una clara caiguda sense desaparéixer el consum de la nostra societat”, han explicat des de Sanitat.

Quant al tabac, les Unitats de Conductes Addictives fan la funció de servei especialitzat, és a dir, són fumadors atesos per l’atenció primària que després de les moltes recaigudes es deriven a les UCA: “Durant el 2020 es van atendre 1.957 casos, més que el 2019 (1.792), el 2021 (1.557) i el 2022 (1.658), probablement motivat per un consum abusiu durant la pandèmia que ha derivat en més demanda assistencial”, comenten.

Sobre a l’addicció a Internet, mòbil, jocs en línia i xarxes socials que evidencien els problemes comportamentals més habituals, “la freqüència representa a penes l’1% de les notificacions totals fetes pels centres”, si bé la tendència és a l’alça, amb 83 atencions el 2019, 74 el 2020, 96 el 2021 i 104 el 2022.

“Després d’uns quants anys de recollir les notificacions, podem deduir que la xarxa sanitària (Atenció Primària, Unitats de Conductes Addictives i unitats d’alcohologia) no és referent clar en l’acolliment d’aquests comportaments conductuals, que probablement les persones, joves, abans de res, acudeixen a una altra mena de recursos a la recerca d’ajuda”, consideren fonts de Sanitat.

Òbviament, com veurem a continuació, la mitjana d’edat d’aquestes notificacions (31,24 anys) és més elevada que l’esperada, cosa que ens fa témer que es tracta d’una població que presenta altres problemes i que caldria estudiar.

Pel que fa a la distribució per edat, de la mostra, la franja amb més prevalença de consum és la de 36-45 anys, seguida de 46 a 55 anys. L’alcohol marca l’edat mitjana més alta, 47,78 anys, mentre que el cànnabis l’edat mitjana més baixa, de 26,6 anys. Són 381 menors de 18 anys els que són notificats per consum de cànnabis. A més, entre els de 18 i 25 anys els més notificats són per consum de cànnabis, amb un total de 715.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats