La portada de mañana
Acceder
El Poder Judicial, bajo la amenaza de una dimisión del bloque progresista
Los líderes de la UE se conjuran para espantar el fantasma de la crisis
Opinión - Feijóo se marca otra peineta. Por Esther Palomera

Vox perd la batalla contra la discriminació positiva en les bases de beques públiques: “Té un interés difús”

A la dreta, José Gosalvez.

Vox ha perdut la batalla jurídica contra el que considera criteris de discriminació positiva en matèria de gènere d’unes beques atorgades per la Generalitat Valenciana. La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat va aprovar, mitjançant una ordre del 19 de desembre del 2019, les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en l’Autoritat de Transport Metropolità de València.

Un dels articles aplica criteris per al desempat en el cas de concórrer-hi persones amb els mateixos mèrits i puntuació, per discapacitat, ser víctimes de violència de gènere o terrorista o haver obtingut millor puntuació en l’entrevista. A més, l’ordre afegia un criteri en cas d’empat: “Si així i tot persistira l’empat, es dirimirà d’acord amb el principi de presència equilibrada per raó de gènere, i en defecte d’això, per ordre alfabètic de cognoms i nom”.

Vox, representat pel lletrat José Vicente Gosálbez, portaveu a l’Ajuntament de València i sotssecretari jurídic provincial de la formació d’extrema dreta, va recórrer contra l’últim criteri vinculat a l’equilibri de gènere, al·legant que no hi ha motiu per a “aquesta mesura de discriminació positiva”. El recurs de la formació de Santiago Abascal retreia que el projecte de l’ordre “no té impacte sobre les relacions de gènere”, segons l’informe preceptiu en la matèria.

“Resulta absolutament innecessari afavorir un sexe determinat sobre l’altre pel fet de no donar-se la desigualtat”, sosté Vox. No obstant això, els serveis jurídics de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat argumentaven la falta de legitimació activa del partit ultra per a recórrer contra les bases de l’ordre. “El partit polític recurrent només té un interés difús que és insuficient per a admetre la seua legitimació sense obtindre un benefici o un profit propi si s’estima el seu recurs”, indica la contestació de l’Advocacia de la Generalitat Valenciana.

A més, sobre el fons de l’assumpte, “no hi ha cap mesura de discriminació positiva a favor de la dona, sinó que, a falta d’altres criteris, es dona preferència al gènere subrepresentat, que pot ser home o dona, de manera que es respecta el principi d’igualtat”, afegia l’Advocacia.

La secció quarta de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha avalat l’argumentari de la Generalitat. La sentència, que no és ferma, dubta de l’“interés específic” de Vox “a l’hora d’atacar” les bases de l’ordre i que tinga res a veure “amb la seua actuació o el seu funcionament particular”.

“Cal que la impugnació puga repercutir de manera efectiva i acreditada en l’esfera del partit i no de manera hipotètica, abstracta, general o potencial”, raona la sentència.

A més, Vox “representa l’interés general de la ciutadania en què es respecten els seus drets, però no el particular en aquest cas dels que concórreguen a la convocatòria feta per a l’obtenció de les beques de què es tracta en la disposició combatuda”, conclou el TSJ-CV.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats