Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
'Sánchez sentencia a Ábalos para marcar la diferencia con el PP y evitar el desgaste'
Teresa Ribera: “Confío en que no habrá más sorpresas con Doñana”
OPINIÓN | 'La zona gris', por Enric González

Riba-roja passa de 14 sol·licituds per a instal·lacions d'energies renovables en 2108 a 160 només en el primer trimestre de 2022

Plaques solars en un edifici de Riba-roja.

Toni Cuquerella

0

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha concedit un total de 142.628 euros en bonificacions econòmiques per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques en els habitatges particulars dels veïns del municipi des de l'any 2015. El consistori ha tramitat, a més, un total de 268 expedients als amos dels habitatges que l'han sol·licitat en apostar per la promoció de sistemes de producció d'energies netes i renovables.

Les ajudes de l'Ajuntament de Riba-roja se substancien en una bonificació de fins al 50% en la quota íntegra de l'impost de béns immobles urbans (IBIU) amb un període màxim de tres anys consecutius i que tinguen instal·lats sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha concedit ajudes per valor de 112.974 euros en els últims anys.

Els 268 expedients de la bonificació del IBIU s'han produït entre els anys 2018 i l'actual exercici de 2022. Al llarg d'aquest període, s'ha passat dels 14 expedients que es van tramitar i van concedir l'any 2018 als 160 expedients que s'emporten tramitats en aquest primer trimestre de 2022. Per tant, l'augment entre totes dues anualitats s'ha fixat en un 1.042%, mancant perfilar els restants tres trimestres d'enguany.

Aquesta iniciativa de l'ajuntament està inclosa en el Pla Estratègic municipal dirigida a fomentar les energies renovables en els habitatges, una reducció dels combustibles derivats del petroli i, per tant, facilitar una major autonomia elèctrica.

A més, l'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha posat en marxa diverses novetats en la implantació de les energies netes i, d'aquesta manera, ha creat la figura de l'instal·lador autoritzat, designat pels sol·licitants i que pot actuar com a representant. Aquest instal·lador autoritzat permet facilitar la gestió dels tràmits administratius i tècnics necessaris per a accedir a les citades ajudes econòmiques municipals.

Quant a l'impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) implantat per l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, també es preveu una subvenció per part de les arques municipals. Fins a 29.654 euros s'han concedit en subvencions públiques. De fet, al llarg de l'any 2021 es van tramitar 85 expedients en el ICIO mentre que fins al moment en l'exercici present de 2022 s'han dut a terme altres 77 expedients en el primer trimestre, mancant la resta de l'any.

Amb aquestes dades, les ajudes econòmiques concedides en total per l'Ajuntament de Riba-roja de Túria aconsegueix els 142.628 euros al llarg del període de temps estudiat –des de l'any 2015 fins a l'actualitat- mentre que els expedients que s'han donat la llum verda se substancien en altres 430 en total, en el citat termini temporal. Els 162 expedients tramitats en el ICIO mentre que el IBIU s'ha fixat en altres 268 en total.

El punt d'inflexió en la proliferació de les sol·licituds dels veïns amos d'habitatges s'ha produït, especialment, l'any 2021. D'aquesta manera, mentre que entre els anys 2018, 2019 i 2020 les peticions es van fixar en 14, 13 i 18, respectivament, l'any 2021 van ascendir fins a les 63 en total que s'han duplicat amb escreix en el present exercici de 2022 amb les citades 160. Les xifres totals s'han fixat en 268 expedients pel IBIU.

Les ajudes obliguen els beneficiaris a romandre amb la instal·lació de les plaques fotovoltaiques en els habitatges per un període mínim de deu anys. L'Ajuntament de Riba-roja de Túria realitzarà, a més, un seguiment de l'impacte que en matèria de reducció d'emissions de CO₂ es desenvolupe a conseqüència de la posada en marxa d'aquesta iniciativa. A més, han d'aportar una relació classificada de les despeses de l'activitat.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subratllat “l'enorme consciència ambiental que demostren dia a dia els nostres veïns en una aposta clara i decidida per contribuir a la sostenibilitat del planeta, ja que les plaques fotovoltaiques constitueixen l'energia més neta i reversible que tenim en l'actualitat; a més, cal destacar un avantatge substancial com la reversibilitat, ja que en el cas que sorgisca un sistema de producció energètic ens permet la seua desinstal·lació sense cap mena de problema”.

Etiquetas
stats