Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
El ataque limitado de Israel a Irán rebaja el temor a una guerra total en Oriente Medio
El voto en Euskadi, municipio a municipio, desde 1980
Opinión - Vivir sobre un polvorín. Por Rosa María Artal

L’Advocacia adverteix: ni els serveis jurídics ni Ports de l’Estat han avalat la DIA del 2007 per a l’ampliació del port de València

Projecció de la futura terminal de contenidors en el Port de València.

Carlos Navarro Castelló

0

Ni el Ministeri de Transició Ecològica, ni la Comissió Europea, ni Ports de l’Estat, ni l’Advocacia de l’Estat. Cap institució consultada ha donat el seu aval a la validesa de la declaració d’impacte ambiental (DIA) per al projecte modificat de l’ampliació del port de València acabat d’aprovar amb els únics vots en contra de l’alcalde de València, Joan Ribó, i del representant del Consell per designació de la vicepresidència de la Generalitat, de Compromís, Iván Castañón.

Així ho posa de manifest l’informe de l’Advocacia de l’Estat que va sol·licitar l’Autoritat Portuària de València (APV) per tractar d’aclarir els dubtes legals de la polèmica ampliació i que es va exposar durant el consell d’administració del divendres passat 2 de desembre. Un document que no s’ha fet públic en el web de l’APV, a pesar que el seu president, el socialista Aurelio Martínez, va assegurar que ho faria.

L’informe, a què ha tingut accés elDiario.es, sí que es mostra contundent en descartar que el projecte s’haja de paralitzar per les mesures cautelars associades a la revisió i l’actualització del pla d’ordenació i recursos naturals (PORN) de l’Albufera, tal com va plantejar la Conselleria d’Emergència Climàtica, però deriva en la mateixa APV la responsabilitat de sol·licitar una DIA a la vista dels canvis introduïts en el projecte pel fet de tindre la condició d’òrgan substantiu.

El document fa un repàs cronològic pels diferents pronunciaments que hi ha hagut sobre aquest tema i de fet, recorda la resolució de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic del 30 de març de 2021 per la qual es concedeix aquesta condició d’òrgan substantiu als ports d’interés general en el desenvolupament de les seues obres, entre aquests al de València. Una maniobra sobre la qual s’ha de pronunciar l’Audiència Nacional, arran d’un recurs de la Comissió Ciutat-Port.

L’Advocacia destaca a continuació que després d’aquest pronunciament, amb data 15 d’abril, el secretari d’Estat de Medi Ambient es va dirigir a l’APV indicant que el projecte que està previst executar presenta “modificacions apreciables respecte del que va obtindre declaració d’impacte ambiental el 2007” i que “correspon a l’APV, com a òrgan substantiu”, sol·licitar una avaluació ambiental simplificada si es donen les condicions que estableix la legislació.

Posteriorment, recull el pronunciament a aquest efecte de la Comissió Europea, que tampoc avala la DIA del 2007: “La Directiva d’Avaluació d’Impacte Ambiental (AIA) estableix l’obligació de decidir si cal una AIA pel que fa a qualsevol canvi o ampliació dels projectes” deia la resolució i afegia que, en la mesura en què encara no s’havien aprovat els projectes, era “massa prompte perquè la Comissió es pronunciara sobre el compliment per part de les autoritats espanyoles de les obligacions derivades de les directives AIA”.

Per l’últim, l’Advocacia destaca que Ports de l’Estat sí que avala la vigència, però no la validesa de la DIA: “Tampoc l’informe de l’assessoria jurídica de Ports de l’Estat del 9 d’abril de 2021 és concloent en aquest punt, perquè s’hi aborda la caducitat o la vigència de la declaració d’impacte ambiental emesa el 2007 respecte del projecte inicial, entenent que aquesta declaració d’impacte ambiental està vigent”.

No obstant això, afig que “el que ara es planteja és, distintament, si les modificacions introduïdes per l’avantprojecte del 2018 i les seues addendes en el projecte inicial, que va ser objecte de declaració d’impacte ambiental el 2007, són de tal entitat que determinen la necessitat de fer una altra avaluació d’impacte ambiental, qüestió que no s’aborda expressament en l’informe jurídic de referència”.

Per tot el que s’ha exposat, l’advocat de l’Estat conclou que “la determinació de si escau fer una altra avaluació d’impacte ambiental per a les obres de la nova terminal de contenidors del port de València és una qüestió tècnica sobre la qual no correspon informar a aquest centre directiu, i és l’Autoritat Portuària de València, en la seua condició d’òrgan substantiu, qui ha de pronunciar-se sobre aquest tema, a la vista de les dades, els estudis o els informes tècnics que considere necessari recaptar”.

Els incompliments de la DIA

L’informe de l’Advocacia de l’Estat posa de manifest que cap institució consultada ha avalat la validesa de la DIA del 2007 per al projecte modificat aprovat per l’APV. Després del canvi normatiu que es dirimeix en l’Audiència, totes arriben a la mateixa conclusió: correspon al Port de València com a òrgan substantiu determinar si cal una altra declaració d’impacte ambiental.

El president de l’APV, Aurelio Martínez, sempre ha mantingut que, segons la legislació, no és necessària aquesta nova DIA, ja que les obres a executar estan en aigües arrecerades del port i que, a més, tramitar aquesta avaluació ambiental tardaria uns cinc anys, cosa que posaria en risc la viabilitat de la inversió privada.

La realitat és que el projecte no compleix els paràmetres establits en la DIA esmentada del 2007, que diu textualment: “Es formula declaració d’impacte ambiental favorable a la realització del projecte Ampliació del port de València i es conclou que, sempre que s’autoritze en l’alternativa i en les condicions assenyalades anteriorment, que s’han deduït del procés d’avaluació, quedarà adequadament protegit el medi ambient i els recursos naturals”.

Així doncs, mentre la DIA estableix un màxim de 19 milions de metres cúbics de material de rebliment per als futurs molls amb un dragatge en la dàrsena a una profunditat màxima de 18 metres per a extraure’l, el projecte aprovat necessita 25,7 milions de metres cúbics amb dragues a 24 metres de profunditat en la dàrsena i de 28 metres en l’avantport.

A més, com recull l’informe de Costes publicat íntegrament per aquest diari, tampoc s’ha complit el que fa referència a les mesures correctores que havia de proposar i projectar l’APV per frenar l’erosió de les platges del sud de la ciutat de València.

Etiquetas
stats