Sanitat prohibeix les festes en els col·legis majors valencians i l’accés a persones alienes d’altres centres

Dos agents de la Policia Autonòmica arriben al col·legi major Galileu Galilei de València.

“No es permet la celebració d’esdeveniments festius” i “llevat d’excepcions justificades, no es permetrà l’entrada de persones alienes al col·legi major o la residència universitària”.

Aquests són dos dels apartats més destacats inclosos en el protocol de recomanacions d’organització i funcionament de col·legis majors i residències estudiantils davant la COVID-19 al qual ha tingut accés elDiario.es.

En l’apartat sobre la celebració d’activitats i esdeveniments, el document estableix que “en cas de fer-se esdeveniments culturals, científics o acadèmics, s’establiran procediments per a identificar els assistents, es mantindrà la limitació d’aforament al 50% i es tindrà en tot moment la distància de seguretat interpersonal deguda”.

Si fora necessari l’accés d’alguna persona que no residisca en el centre, “hauran de respectar les mesures de distanciament interpersonal i d’ús de màscara” i “en qualsevol cas es registraran les dades de la persona visitant; la disposició dels assistents assegurarà una distància interpersonal d’1,5 metres almenys, i s’establirà l’aforament en funció de l’espai disponible.

A més, “l’establiment designarà una persona referent o un equip per als aspectes relacionats amb la COVID-19, preferiblement que treballe en el centre, responsable de la supervisió del compliment de les normes d’organització i funcionament davant la COVID-19, així com de la interlocució amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en els casos en què calga, especialment en situacions de brot”.

Sobre l’ús i l’ocupació d’espais comuns, el protocol estableix que “l’organització de la circulació de persones, la distribució d’espais i els horaris d’ocupació hauran de modificar-se quan calga a fi de possibilitar el manteniment de la distància interpersonal d’1,5 metres almenys, i s’establiran els aforaments màxims en funció de l’espai disponible”.

A més, “es procurarà que els fluxos de circulació i les entrades i eixides de les diferents dependències siguen ordenats, utilitzant portes degudament senyalitzades i mantenint la distància interpersonal establida; la permanència en corredors, zones de pas i altres zones d’ús comú es limitarà a allò indispensable” i “s’evitarà en la mesura de les possibilitats l’intercanvi d’objectes”.

Els alumnes i el personal utilitzaran “preferentment les escales” i “quan hi haja ascensor se’n limitarà l’ús al mínim imprescindible; si calguera utilitzar-lo, l’ocupació màxima serà d’una persona, llevat que es tracte de persones d’una mateixa habitació (unitat de convivència)”.

Quant al servei de menjador, “s’establirà l’aforament màxim del menjador atenent-ne la capacitat, i no se superarà en cap cas, el 50% de l’aforament, amb un màxim de 100 persones en menjadors tancats i 150 a l’aire lliure; tot això podrà comportar la necessitat d’establir torns horaris de menjador (per exemple, residents per planta)”.

L’ús de la màscara serà “obligatori, excepte en el moment precís de fer l’acció de menjar i/o beure assegut en les taules”.

Per a la gestió de casos COVID-19, “la persona resident amb símptomes i la resta de les persones amb qui comparteix habitació han de romandre en aïllament preventiu en l’allotjament almenys fins a saber el resultat de la prova diagnòstica i s’aplicaran les normes d’aïllament domiciliari establides en els protocols, com no eixir de l’habitació, extremar mesures higièniques i ús de màscara quirúrgica en presència d’altres persones”.

En cas de resultat positiu, “l’aïllament es mantindrà fins transcorreguts tres dies des de la resolució de la febre i del quadre clínic amb un mínim de 10 dies des de l’inici dels símptomes; la quarantena dels contactes estrets tindrà una duració de 10 dies des de la identificació, des de l’aïllament efectiu del cas o des de l’alta epidemiològica del cas si estan situats en una mateixa habitació/unitat d’allotjament”.

La Direcció General de Salut Pública ja ha acabat la redacció del document que entrarà en vigor en les pròximes hores, una vegada estiga penjat en la seua pàgina web.

La secretària autonòmica, Isaura Navarro, ha comentat que “amb aquest protocol de compliment obligat establim unes mesures de seguretat perquè la convivència en aquests centres es done amb tota la seguretat i sense risc de contagi, encara que òbviament per complir-lo és necessària la col·laboració dels recintes, del personal i dels estudiants”.

Navarro ha afegit que espera que després del que ha passat en el col·legi major Galileo Galilei hi haja “més conscienciació per part dels estudiants respecte al compliment necessari de les mesures de seguretat”.

La festa que es va celebrar en aquest centre va causar el brot de coronavirus més gran detectat fins ara a la Comunitat Valenciana, amb 168 positius, així com la suspensió de les classes presencials per als 25.000 alumnes del campus de Vera de la Universitat Politècnica fins al dilluns 19 d’octubre.

La Policia ha proposat sancions per als directius, el personal i per a 40 persones almenys que van participar en tres celebracions clandestines, la qual cosa al seu torn podria implicar la suspensió temporal de la seua activitat.

Etiquetas
Publicado el
22 de octubre de 2020 - 22:45 h

Descubre nuestras apps

stats