Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

El pressupost català per a polítiques de dones cau un 24% en cinc anys

La consellera de Benestar Social i vicepresidenta, Neus Munté

Oriol Solé Altimira

Les polítiques de dones no han quedat al marge de les retallades pressupostàries de la Generalitat de l'últim lustre. Si, de mitjana, la despesa social ha caigut un 15% en els últims cinc anys, la retallada efectuada pels dos governs encapçalats per Artur Mas al pressupost per a polítiques de dones ascendeix al 23,9%.

Els executius de Mas no van ser els primers a retallar el programa 322 dels comptes catalans, el dedicat íntegrament a les dones: el 2009, el govern tripartit el va retallar en gairebé un milió d'euros, encara que el 2010 el va incrementar en mig milió (una pujada equivalent a la meitat de la retallada de l'any anterior), amb una despesa final d'11,7 milions.

A partir d'aquest any, s'han succeït les tisorades en les polítiques de dones que gestiona l'Institut Català de les Dones (ICD), fins a arribar als 7,4 milions previstos de pressupost per aquest 2015. El 2011 van ser 9,8 milions. Lluny queden els 12,2 milions per a polítiques de dones del 2008.

Dins d'aquesta partida pressupostària s'inclouen la gestió dels programes de prevenció i detecció de la violència masclista, el finançament de la línia d'atenció a les víctimes o les subvencions per a plans de polítiques de dones i per a entitats que lluiten per la igualtat.

Precisament les subvencions han estat un dels indicadors en què s'han notat les retallades. Els ajuts atorgats a entitats per a la realització de projectes que promouen la igualtat han passat de 744 a 2010 a 350 aquest any, segons la previsió indicada als comptes catalans.

No obstant això, el que no ha baixat durant la crisi és el nombre de dones ateses en la línia d'atenció telefònica per a dones en situació de violència de l'ICD, que va ser de 10.922 fa cinc anys, i va arribar al màxim de 13.438 el 2010. Per 2015 la previsió és atendre al voltant de 10.000 dones.

A més de les polítiques de dones, la canalització de la despesa pública en prevenció i atenció a les víctimes es realitza a través del programa de suport a la família. Els comptes públics no especifiquen la quantia de les polítiques dedicades a la prevenció i a l'atenció a les víctimes, ja que el programa on s'insereixen inclou també les ajudes a famílies nombroses o monoporentals o els projectes contra la discriminació del col·lectiu LGTB.

CatalunyaPlural ha preguntat a la Generalitat per la seva inversió en tres àmbits: sensibilització i prevenció de la violència de gènere per una banda, i detecció, atenció i recuperació dels casos per l'altre, a més de la inversió per coordinar-les.

L'executiu català ha proporcionat tan sols les partides dels anys 2013 i 2014. L'any passat el govern va dedicar 712.242 euros a la sensibilització i 18,29 milions en detecció, atenció i recuperació de dones maltractades. Aquestes partides el 2013 van ser de 379.794 euros i 17,95 milions, respectivament. També ha contestat que la previsió per a aquest 2015 és que la despesa se situï al voltant dels 19 milions.

Una portaveu de l'Institut Català de les Dones ha explicat que la comptabilitat de la despesa i la inversió es feia el 2011 i el 2012 “per uns paràmetres diferents que distorsionen molt la comparativa”. Ha afegit que en aquells dos anys es va avaluar el Programa d'Intervenció Integral de Violència Masclista anterior i que se'n va planificar un de nou que compta “amb uns indicadors econòmics diferents”. “No comptem amb les dades de la manera que les compatibilitzem actualment, tot i que els serveis i la xarxa de recursos va funcionar amb normalitat”, ha afegit.

En conjunt, el programa pressupostari de suport a la família ha passat de 54,24 milions en els comptes de 2011 a 19,42 aquest any, fet que suposa una disminució del 64%.

La Generalitat va llançar un pla d'intervenció integral contra la violència masclista el 2012, la data de finalització del qual és aquest any. En la seva avaluació de l'any passat, un informe intern recordava que un 12,9% de les accions que contemplava el pla “van ser anul·lades per la impossibilitat de portar-les a la pràctica”, sense especificar si la causa van ser les retallades o una decisió política. A més, a finals de 2014 quedaven per escometre el 27,38% de les accions dissenyades.

Etiquetas
stats