Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

El Defensor del Poble insta el Ministeri de Transició Ecològica que es pronuncie sobre l’ampliació del port de València

El port de València.

El Defensor del Poble, en contestació a una queixa iniciada per l’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret l’any passat 2022, ha emés un informe en què retrau al Ministeri de Transició Ecològica (Miteco) la seua passivitat i l’insta a exercir les seues responsabilitats ambientals i intervindre d’ofici perquè la declaració d’impacte ambiental (DIA) feta el 2007 hauria quedat obsoleta a causa de la modificació del projecte d’ampliació plantejada per l’Autoritat Portuària i pel mateix pas del temps, per no haver-se projectat i executat l’obra conforme a aquella avaluació.

I l’exhorta perquè, en aquesta avaluació ambiental, actue de conformitat amb els criteris de protecció i millora del medi ambient; de precaució i acció cautelar, d’acció preventiva, correcció i compensació dels impactes sobre el medi ambient.

La Comissió Ciutat-Port, de què forma part l’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, ha celebrat el criteri del Defensor del Poble que recorda al Miteco les seues obligacions d’exercir un seguiment del compliment de la declaració ambiental i de les seues condicions per part de l’Autoritat Portuària, quan afirma: “Assegurar que la DIA d’un projecte no executat, que es reactiva molts anys després, continua sent apta per a complir els objectius que l’ordenament jurídic li atribueix requereix una anàlisi de l’òrgan ambiental (el mateix Miteco), a l’empara de les seues funcions de seguiment. Si, a més, el projecte s’ha modificat pel promotor i aquest considera que pot seguir avant amb l’execució del projecte sense fer cap avaluació addicional, la intervenció de l’òrgan ambiental és indispensable per a contrastar la informació i comprovar que, efectivament, no es generaran impactes significatius que no s’hagen avaluat prèviament”.

Segons la valoració feta per portaveus de l’associació veïnal i la Comissió Ciutat-Port, l’informe del Defensor del Poble confirma el que s’ha defensat pels col·lectius ciutadans i és que la DIA del 2007 no serveix per a emparar les pretensions actuals de l’Autoritat Portuària de dur a terme una macroampliació que excedeix el projecte original i que incorpora més moviments de fons marins, per a obtindre més calat per als megavaixells, a més d’actuacions fora de l’àmbit inicialment delimitat el 2007, des d’extracció d’arenes en altres zones, fins i tot el trasllat i l’ampliació del moll de creuers en un nou emplaçament.

Com afirma literalment el Defensor del Poble: “No es pot pensar que pot fer-se legítimament una obra sense valorar els seus efectes sobre l’entorn ni sense tindre en compte el pas del temps, per bé que aquesta obra no es va fer en el moment en què es va avaluar i es va executar”.

D’aquesta manera, sense descartar la caducitat eventual de la DIA, recorda que el que mai se li podria atribuir és una validesa indefinida. Per la qual cosa que conclou que en aquest cas, com que hi ha a més l’evidència de modificacions sobre el projecte avaluat el 2007, és imprescindible la intervenció del ministeri, com a òrgan ambiental a què atribueix la legislació vigent la principal responsabilitat de verificar les noves modificacions projectades i els seus possibles efectes sobre el medi ambient. I aquesta responsabilitat de l’òrgan ambiental ha de fer-se, segons afirma el Defensor del Poble, “sense que calga que ni el promotor ni l’òrgan substantiu li ho demanen, expressament o formalment”.

En paraules dels portaveus de la Comissió Ciutat-Port: “L’informe del Defensor del Poble és coherent i referma el sentit jurídic de la nostra demanda davant el Tribunal Superior de Justícia de Madrid formulat contra el Miteco per intentar desentendre’s de les seues responsabilitats per a dictar un pronunciament exprés sobre les afeccions mediambientals de la macroampliació portuària i els riscos per a la població de l’àrea metropolitana, les platges del sud de la ciutat i, singularment, per al Parc Natural de l’Albufera”.

Segons la plataforma veïnal i ecologista, s’ha de recordar (i així ho fa el Defensor del Poble) que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, a petició de Per l’Horta, una altra de les entitats integrants de la Plataforma Ciutat-Port, ja va acordar mitjançant una interlocutòria del 25 de gener passat, suspendre cautelarment els efectes d’una resolució del Miteco per la qual pretenia eludir les seues responsabilitats atribuint a la mateixa Autoritat Portuària de València la doble condició d’òrgan promotor de l’ampliació i d’òrgan substantiu a efectes ambientals.

En conseqüència, afirmen des de la Comissió, l’aprovació del projecte d’ampliació del port de València, feta pel consell d’administració de l’APV el 2 de desembre passat, no és vàlida perquè els serveis del Miteco, com a òrgan ambiental, no han pogut examinar i pronunciar-se amb caràcter previ sobre les modificacions que inclou respecte de l’avaluat en la DIA del 2007 i de l’abast dels seus efectes sobre el medi ambient.

Així es dedueix de la recta interpretació del mandat constitucional del dret a un medi ambient adequat (article 45 CE) i de la legislació ambiental, ja que, com recorda ara el Defensor del Poble, no és possible legalment aprovar un projecte sense avaluació ambiental prèvia i “una DIA que no s’ha aplicat en part al cap de 15 anys, sens dubte, necessita analitzar-se per comprovar-ne el grau d’implementació i l’eficàcia de l’avaluació duta a terme; i en aquesta anàlisi l’òrgan ambiental no pot eludir un pronunciament, ni limitar-se a atribuir la responsabilitat exclusiva del seguiment a l’òrgan substantiu”. Aquest òrgan, hui i per a aquest cas, seria Ports de l’Estat i mai l’Autoritat Portuària, que manca de legitimitat per a autovigilar-se i avaluar-se als efectes exigits per la llei, com conclouen els portaveus de la Comissió Ciutat-Port.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats