Factures unflades i un robot que no es va usar mai: condemnada una empresa de logística del búnquer de la Generalitat a retornar a l’Hospital General de València 876.000 euros

Façana principal de l'Hospital General de València.

“Hi ha uns quants subconceptes (robot, furgoneta, prestatgeries de palets i d’altell i molt especialment el programari) pels quals s’han facturat quantitats superiors a les previstes en l’oferta (...); no es va produir una modificació o acceptació expressa de l’Administració i per tant les quantitats facturades de més no poden ser objecte de cobrament”.

Això diu part de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de València, segons el qual queda desestimat íntegrament el recurs de l’empresa Out-Log SL pel qual reclamava 292.000 euros en concepte d’amortització d’obres i equipament a l’Hospital General de València, i s’oposava al reintegrament reclamat pel consorci hospitalari de 876.000 euros cobrats de més per la gestió logística entre el 2014 i el 2015, una quantitat que haurà d’abonar. La mercantil, el propietari de la qual, Miguel Sanfélix, detingut en l’operació Owaldos, ja ha recorregut davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La sentència arriba dos anys després del procés iniciat pel Consorci de l’Hospital General Universitari de València per a recuperar dels diners presumptament saquejats per la trama de la família Blasco (l’exconseller del PP Rafael Blasco a la presó i el seu nebot l’exgerent del consorci hospitalari Sergio Blasco).

Els indicis de responsabilitat comptable els va trobar la Sindicatura de Comptes i va ser la diputada i vicepresidenta de la Diputació de València per EUPV, Rosa Pérez, qui va impulsar el procediment.

La sentència posa un èmfasi especial en la contractació del programari, i revela que “s’han aportat i s’intenten amortitzar uns quants còmputs referits al programari, que en l’oferta inicial es xifrava l’import en 30.000 euros, i es factura amb posterioritat la suma de 135.874 euros”. No obstant això, “no s’ha acreditat que aquest increment obeïsca a ordres de l’Administració i, per tant, el límit assenyalat en la seua oferta (aplicable igualment al supòsit de la furgoneta, el mobiliari i les prestatgeries) vinculava l’entitat recurrent, i no és per tant amortitzable la quantia referida a aquesta inversió en excés en el programari o en els altres conceptes”.

Quant al robot, el jutge considera que no és amortitzable, perquè, malgrat que és cert que es va subministrar, segons el contracte, el robot se subministra “per a l’acompliment d’uns quants serveis que no es produeixen, i no s’han instal·lat altres elements com els carrusels”. Segons la sentència, l’empleat de l’entitat actora va reconéixer que “el robot donava molts problemes” i que “era millor que estiguera aturat i que es feren a mà les seues funcions”. El magistrat retrau en aquest punt que això es produeix “sense que novament això, que constitueix una modificació del contracte, conste per escrit”.

La mercantil de Sanfélix s’ha convertit en l’actualitat en l’operador de referència del gran projecte estratègic de la Generalitat per a emmagatzemar material sanitari en Fira València, convertida en un búnquer especial per a afrontar la complicada tardor pel coronavirus. Sanfélix va aconseguir en ple confinament per un procediment negociat sense publicitat i d’emergència dos contractes valorats en 358.000 euros per a subministrament i repartiment de màscares i equips de protecció en residències sociosanitàries dependents de la Generalitat.

Etiquetas
Publicado el
21 de septiembre de 2020 - 00:38 h

Descubre nuestras apps

stats