La gestió mediambiental, assignatura pendent a les grans ciutats: Alacant, Castelló i València suspenen

Contenidors de recollida selectiva de deixalles.

“Bones intencions no avalades per fets”. D’aquesta manera qualifica la Sindicatura de Comptes les actuacions en matèria mediambiental dutes a terme als ajuntaments valencians de més de 10.000 habitants en l’informe relatiu als exercicis dels anys 2017 i 2018. Segons el document elaborat per aquesta institució, de les huit entitats analitzades en profunditat cap no supera el 50 % pel que fa a la realització de les mesures analitzades: contaminació atmosfèrica, lumínica, acústica i tractament de deixalles urbanes.

El grau mitjà de compliment de les mesures analitzades ha sigut del 37,1 %; la recollida selectiva de deixades és la que presenta una sensibilització més alta, ja que els ajuntaments han adoptat un nombre d’iniciatives més alt (62,5 %). En aquest cas, València ha implementat el 100 % de les huit mesures auditades. En conjunt, la contaminació lumínica és l’àrea en què menys mesures s’ha aplicat.

L’anàlisi s’ha centrat en huit ciutats valencianes, les de més població per província (Castelló, Vila-real, Alacant, Elx, Torrevella, València i Torrent), i un municipi a l’atzar entre els de més de 10.000 habitants, però menys població que les anteriors (Alzira). Entre aquestes localitats, les que més han complit són Elx i València (48,6 % de les mesures analitzades), mentre que la que menys ha sigut Torrevella (a penes un 17 %), que “presenta poca consciència mediambiental”, subratllen. Castelló se situa a la cua de les ciutats més grans, encara que l’informe ressalta que “cap no l’aprova”.

La Sindicatura detalla que la majoria dels ajuntaments “aposten per comprometre’s amb el medi ambient”; no obstant això, matisa que aquesta aposta “queda en una mera declaració d’intencions”, com demostra el percentatge “molt baix” de municipis “realment compromesos”.

Entre altres qüestions, lamenta que les entitats locals “no han utilitzat adequadament els recursos de planificació mediambiental posats a la seua disposició per organitzacions internacionals”.

Anàlisi prèvia

En una primera fase es va fer una anàlisi global d’actuacions als 97 ajuntaments valencians amb més de 10.000 habitants en què es constata, entre altres qüestions, que el 73,2 % dels consistoris es van adherir a l’Agenda 21 (tots els de més de 100.000 habitants), encara que només el 6,2 % van culminar el procés previst amb l’elaboració d’una declaració mediambiental (l’Eliana, Elx, Mutxamel, el Pilar de la Foradada, Oliva i Sagunt), mentre que altres municipis, com Elda, Oriola o Torrevella, no han dut a terme “cap mena de planificació”.

La institució també ressenya que a penes el 23,7 % dels municipis disposen d’un sistema de gestió mediambiental (SGM) i només tres (Benidorm, Cullera i València) han aconseguit una declaració mediambiental. Entre els que no han establit cap mecanisme d’aquestes característiques sobreïxen les ciutats d’Alacant, Castelló i Elx.

El 59,8 % de les entitats analitzades han aprovat una normativa específica; el 51,1 % han dut a terme accions mediambientals pel que fa al funcionament intern; el 68 % han adoptat mesures de difusió i sensibilització; només s’ha destinat el 0,8 % de la despesa a polítiques mediambientals; i únicament el 17,5 % han concedit ajudes o subvencions per a la protecció i la millora mediambiental.

Recomanacions

Com a conseqüència d’aquesta anàlisi, la Sindicatura anima els ajuntaments a completar el procés derivat de l’adhesió a l’Agenda 21 i que facen un diagnòstic, definisquen plans específics d’acció ambiental i establisquen programes i projectes d’actuació, i també un pla de seguiment o que es doten de sistemes globals de gestió mediambiental.

Insta les entitats locals a actualitzar les ordenances municipals a les noves circumstàncies en matèria mediambiental; a fer que disposen de personal tècnic especialitzat i departaments específics en aquesta matèria; a minimitzar l’impacte ambiental i la petjada ecològica de la seua activitat; o a potenciar la inspecció i el control per a detectar infraccions, entre altres qüestions.

Recomana als municipis implementar accions concretes en cadascun dels apartats analitzats (contaminació atmosfèrica, lumínica, sonora i recollida selectiva de deixalles): elaborar ordenances en cadascuna d’aquestes matèries, crear o revisar mapes zonificats de contaminació i plans d’acció, posar en marxa estacions o punts de mesurament de contaminació, millorar l’eficiència de les accions que es desenvolupen... En definitiva, la Sindicatura de Comptes atorga un suspens general i constata que encara queda molta faena per fer en l’àmbit municipal en matèria mediambiental.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats