Noves ombres sobre el finançament del PP a Alacant: els pagaments opacs de la Diputació al partit queden sota la lupa de la Fiscalia

El popular Carlos Mazón, president de la Diputació d'Alacant.

Moltes investigacions de presumptes casos de corrupció són arxivades per la Fiscalia Anticorrupció pel fet de no detectar responsabilitat penal, i en tot cas remeses al Tribunal de Comptes per si hi haguera responsabilitat comptable. Els pagaments de quasi mig milió d’euros de la Diputació d’Alacant al Partit Popular, la formació que governa la institució provincial amb els seus socis de Ciutadans, han recorregut el camí invers: del Tribunal de Comptes al ministeri fiscal. L’organisme fiscalitzador dels comptes dels partits ha remés a la Fiscalia la denúncia de Compromís perquè determine si “l’acció pública ha de ser admesa o arxivada”. 

El grup del PP en la Diputació d’Alacant va transvasar quasi mig milió d’euros al partit des del 2015, segons la denúncia de Compromís. La demanda de la formació valencianista, a què ha tingut accés aquest diari, considera que la institució provincial ha de dur a terme una acció de reintegrament dels fons presumptament desviats, “ja que no es justifica que les transferències que el grup ha fet al partit s’hagen efectuat” per a allò que exigeix el reglament de la Diputació. “Tots els imports que s’han transferit al Partit [Popular] eludeixen qualsevol tipus de fiscalització”, assenyala Compromís. 

La justificació del transvasament varia segons qui l’explique en el partit conservador. Eduardo Dolón, secretari general provincial del PP i vicepresident de la institució provincial, afirmava que els fons transvasats es van destinar a “actuacions conjuntes fetes pel partit i que corresponen a despeses indivisibles imputables” al grup del PP en la Diputació, mentre que la gerent del partit a Alacant, Yolanda Murcia, justificava els pagaments per les “despeses ordinàries del funcionament del partit”. “Difícilment es pot justificar que es transferisca la totalitat del romanent al partit a dia 31 de desembre per a despeses conjuntes que sobre la base del principi d’anualitat haurien de ser fetes aqueix exercici mateix”, indica Compromís.  

La denúncia davant el Tribunal de Comptes de la formació que lidera a Alacant Gerard Fullana exerceix l’acció pública per a l’exigència de responsabilitat comptable contra la interventora de la Diputació d’Alacant, Matilde Prieto; el secretari general del PP alacantí, Eduardo Dolón; l’exportaveu del PP Carlos Castillo, i contra el partit mateix. 

“Els fets que motiven aquesta demanda versen sobre la fiscalització –sense embuts de l’absència d’aquesta– de la dotació econòmica” als grups polítics de la institució provincial, cosa que suposa, segons el parer de Compromís, un “perjudici directe contra l’Administració” pel fet d’haver detectat una “justificació deficient de les despeses”. Compromís ha inclòs en la seua denúncia la interventora de la Diputació, cosa que ha sorprés l’equip de govern, per no haver presentat l’informe definitiu de fiscalització de “cap dels exercicis pretesament fiscalitzats”.  

La Diputació d’Alacant, presidida pel popular Carlos Mazón amb el suport de Ciutadans, no ha rebut encara la notificació del Tribunal de Comptes. Fonts pròximes a Mazón afirmen que les auditories dels comptes del PP mai han tingut cap excepció i que el representant de Compromís interpreta erròniament les explicacions –aparentment divergents– de la gerent del partit i del seu secretari general provincial. Els fons transvasats, que ascendeixen a 446.791,53 euros, corresponen a “les despeses del grup popular en la Diputació”, com per exemple les reunions dels diputats provincials amb regidors de la província, expliquen les mateixes fonts. 

Compromís recorda que els altres grups polítics de la institució provincial van presentar un “desglossament detallat” de les seues despeses. La formació valencianista “va aportar tots i cadascun dels justificants que acreditaven la despesa feta mitjançant factura o liquidació, i encara així va ser requerit per part de l’Administració a efectes que aportara més aclariments”, la qual cosa contrasta amb l’“absoluta falta de control” per part del PP i del seu grup en la Diputació d’Alacant. 

“L’autorització de les transferències dels fons assignats als grups polítics a les formacions polítiques provincials facilita l’evasió de la fiscalització provincial i dificulta l’actuació del Tribunal de Comptes i dels ens fiscalitzadors, interns i externs, de la Generalitat Valenciana”, conclou Compromís.

Etiquetas
Publicado el
12 de noviembre de 2020 - 12:15 h

Descubre nuestras apps

stats