eldiario.es

Menú

Garantit el dret d'identitat de gènere en els centres educatius valencians

La Conselleria d'Educació crea el protocol que ajudarà als centres a tractar amb normalitat la identitat de gènere i prevenir els casos d'assetjament

- PUBLICIDAD -
Ribó, Marzà, Oltra y Álvaro presiden la Comissió de Coordinació Institucional de Compromís

Vicent Marzà junto a Mónica Oltra

Drets com accedir a vestuaris o lavabos d'acord amb la identitat de gènere manifestada, o referir-se a l'alumne o alumna i tenir la seua documentació administrativa d'acord amb aquesta elecció, són alguns dels punts arreplegats dins del protocol d'acompanyament que ha creat la Conselleria d'Educació per a garantir el dret a la identitat de gènere, l'expressió de gènere i la intersexualitat en els centres educatius.

La mesura entra en vigor des d'aquest dimarts perquè s'active en els centres educatius públics i es podran acollir tots aquells que ho desitgen.

La finalitat d'aquest document, segons s'expressa des d'educació, és afavorir la inclusió educativa, assumir la igualtat i la diversitat com a valors cabdals i irrenunciables, de manera que totes les persones que conformen la comunitat educativa respecten i facen respectar els drets humans.

Aquest protocol ajudarà als equips directius i els orientadors dels centres a tractar la identitat de gènere, l'expressió de gènere i la intersexualitat en els centres educatius com a opcions socials normalitzades i ajudarà a prevenir casos d'assetjament escolar.

Els centres educatius elaboraran el seu projecte educatiu de centre, el Pla de convivència i igualtat, i la resta de reglaments, plans i programes de centre, des dels principis del respecte a la llibertat individual fins als drets d'identitat de genere i orientació sexual, lliurement expressats pels membres de la comunitat educativa.

Des del punt de vista de l'organització del centre, el protocol estipula que s'adequarà la documentació administrativa del centre docent en consideració al nom i el gènere amb que se sent identificat l'alumne o alumna, a petició de la família o de qui exercisca la tutoria legal, quan ho comunique per escrit, mentre l'alumne o alumna siga menor d'edat o no estiga emancipat. No obstant açò, la documentació oficial de l'alumne o alumna no podrà modificar-se fins que no es realitze el canvi de nom en el Registre Civil i es trasllade en el centre la documentació pertinent.

A més, caldrà dirigir-se a l'alumne o alumna pel nom i l'adscripció de genere que haja escollit i comunicat en el centre i es garantirà la llibertat de vestimenta amb que l'alumne o alumna se senta identificat, d'acord amb el gènere expressat.

Quant a l'ús de les instal·lacions del centre, aquestes seran utilitzades segons la identitat de genere expressada, i es garantirà a l'alumnat l'accés als lavabos i els vestuaris d'acord amb la identitat de genere manifestada.

Des del punt de vista educatiu, s'adoptaran totes les mesures necessàries encaminades a garantir el respecte cap a les persones transexuals i amb intersexualitats i un tracte igualitari i inclusiu.

Amb totes aquestes mesures, els centres educatius garantiran "un clima de seguretat, de manera que la seua activitat es desenvolupe en espais lliures d'assetjament, agressió o discriminació per qualsevol motiu", apunten des de Conselleria. A més, es realitzaran per tots els agents educatius les actuacions necessàries per a la prevenció, detecció i eradicació d'actituds i pràctiques que manifesten prejudicis sexistes o discriminació basada en prejudicis negatius sobre la identitat de gènere, els sexes biològics no binaris o l'orientació sexual.

- PUBLICIDAD -

Comentar

Enviar comentario

Enviar Comentario

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha