Catalunya Opinión y blogs

Sobre este blog

El Diario del Cooperativsmo forma parte de un proyecto de periodismo independiente comprometido con la defensa del Estado del bienestar. Este bloque está patrocinado por la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Si quieres participar, contacta con nosotros a fundacio@catalunyaplural.cat

Llegeix El Diari del Cooperativisme en català.

Cos i Pediatria dels Pirineus, una altra forma d'exercir la sanitat des del cooperativisme

Socis de Cos Cooperativa

Les cooperatives en el món sanitari no són noves. El seu gran precedent és el mutualisme inicial. Ara, grups de professionals assagen noves experiències. També hi ha altres iniciatives com les que busquen aconseguir la complementarietat entre els sistemes de salut públic i privat, sempre amb el servei a les persones com a divisa fonamental.

Cos cooperativa és una experiència remarcable. Es defineix com a cooperativa de salut. Jordi Vinadé n'és el portaveu. Explica que l'entitat es fruit de la trobada de professionals de diferents àrees: psicòlegs, especialistes en medicina homeopàtica, medicina general, medicina tradicional xinesa, osteopatia, fisioteràpia obstètrica i especialistes en dietètica i alimentació o reflexologia, entre altres. "Tots vam coincidir en les nostres ganes de treballar integrant les diferents disciplines professionals en un enfoc comú", afirma Vinadé.

"Ens vam adonar que les especialitzacions tenen aspectes coincidents i que saber combinar els processos terapèutics diferents enriqueix els resultats de cara als usuaris i també professionalment", explica Vinadé.

La filosofia que informa la cooperativa Cos, té a veure amb la idea que per a resoldre un problema de salut aquest es pot atacar des de diverses perspectives i no només a partir dels símptomes més evidents. "Tot trastorn físic pot tenir derivacions psicològiques o d'altres menes que es poden tractar en conjunt", diu Vinadé.

Al mateix temps, per la banda dels professionals, aquest enfocament també es veia engrescador, cosa que va portar a que el col·lectiu optés per crear una cooperativa. També hi va influir una idea alternativa a la jerarquització clàssica que es dóna en la medicina. Però a més, hi havia una altra idea nova, l'interès per aconseguir la implicació dels usuaris en el servei mèdic.

Efectivament, la intenció de Cos és integrar els usuaris en la cura de la seva salut. "Seria una mena d'adaptació al que es fa en les cooperatives agroecològiques on els consumidors tenen un paper essencial" afirma el portaveu de Cos. Per tant, a més dels socis treballadors la cooperativa ha creat la figura del soci col·laborador, que també té veu i vot en el futur de l'entitat.

Un cop aclarida l'estructura, la cooperativa es va crear el maig de 2011. Es defineix com una eina en favor de l'economia social i solidària i al servei de les persones. En aquest sentit forma part del grup cooperatiu Ecos.

La tasca col·lectiva que es desenvolupa a Cos no es limita per als seus professionals, en el tractament dels malalts, per exemple, tots els professionals participen, a més de en la seva àrea d'especialització en les decisions del conjunt del projecte. Igualment, els socis col·laboradors tenen capacitat de decisió i també contribueixen amb la seva quota amb el manteniment de la cooperativa. No debades l'entitat es defineix com una cooperativa sense ànim de lucre i d'iniciativa social. En aquesta línia l'entitat es troba plenament vinculada amb la federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) amb qui col·laboren i de qui n'aprofiten les línies d'assessorament i formació que proporciona.

Cos té 10 socis treballadors, a més d'almenys 17 col·laboradors que formen el primer cercle terapèutic. En tot cas a la cooperativa "no juguem a crear necessitats si no tenen sentit", assegura Vinadé. En aquest sentit, els nous serveis sanitaris es contracten només a partir dels requeriments prou constatats. Per això la cooperativa estudia ara crear una àrea d'odontologia.

Vinadé insisteix que "el que ens distingeix és la nostra visió conjunta, interdisciplinària, a l'hora de cercar solucions als problemes dels usuaris. Això ens diferencia de la visió ortodoxa de la sanitat més clàssica. Potser per això tenim molts usuaris que són professionals de la pública", afirma.

L'afluència de socis col·laboradors és el que marca la viabilitat del projecte. Si quan es va iniciar, l'any 2011 eren 15 usuaris registrats, ara en són 230 i el nombre va creixent. Una característica diferencial de Cos és que la gent que s'hi abona pot fer-ho com a persona o com a unitat familiar, de forma que si es fa com a família el preu és el mateix si hi ha un o dos o tres usuaris.

La progressió esmentada fa que el nivell d'activitat de la cooperativa no hagi fet més que créixer. El primer any va augmentar un 80%, que va baixar al 60% el segon i que el tercer exercici es va tornar a enfilar-se fins al 80%. Tanmateix, encara no han arribat al punt de guanyar diners, tot que s'hi acosten.

Cos es va crear el 2011 i en el seu pla d'empresa es preveu que en tres anys s'ha d'arribar a la rendibilitat. Això pot ser un fet els pròxims mesos, assegura el portaveu de la cooperativa. Per arribar-hi es va recórrer inicialment als fons aportats pels socis. També han fet ús del suport que proporciona el moviment cooperatiu, amb el recurs al crèdit de Coop57, amb aval de la Societat de Garanties Recíproques basca, Oñarri, que els va permetre accedir a un altre préstec de la Caixa Laboral basca.

El centre d'operacions de Cos està situat a Barcelona, al carrer Mozart 2, al barri de Gràcia. Allà els usuaris són atesos per l'equip. Però, si fan falta altres tractaments tecnològicament especialitzats l'entitat té un acord amb l'entitat Creu Blanca, a preu de mútua.

Pediatria dels Pirineus

Pediatria dels Pirineus és una altra cooperativa sanitària. En aquest cas no va néixer d'una inquietud terapèutica sinó de la situació sanitària que es pateix a les comarques de muntanya de Catalunya. A la Seu d'Urgell es donava un problema: la falta de professionals per assumir la cobertura sanitària en l'àmbit públic, l'ambulatori de l'institut Català de la Salut (ICS) i les àrees bàsiques de Salut de la comarca i també la falta de personal especialitzat per cobrir els serveis del Sant Hospital de la Seu, una fundació, privada sense ànim de lucre vinculada al que havia estat la Xarxa d'Hospitals d'Utilització Pública (XHUP).

El problema va ser detectat des de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que va proposar a Jordi Fàbrega crear una entitat que cobrís el servei de pediatria tant públic com del Sant Hospital a l'Alt Urgell.

Fàbrega, que treballava a Can Ruti a Badalona, va optar pel nou projecte, especialment atret per tornar a treballar a la seva comarca. "La idea va ser crear una entitat que permetés l'autogestió i que tingués un funcionament que la fes justa i sostenible, va ser molt atractiva", assegura Fàbrega. Així, tots els professionals serien socis. A més, en el proces de creació de la nova empresa, van comptar amb l'avantatge que en crear una cooperativa professional es podia tenir un soci institucional, en aquest cas Sant Joan de Déu, que ostenta el 25%, de l'empresa.

"Nosaltres vam tenir des de l'inici la idea de crear una cooperativa. És una figura que permet la responsabilitat i que ens fa possible un altra mena de gestió, més democràtica i participativa, perquè cada treballador té un vot i tot passa a la fi per l'assemblea, sense que hi manqui la qualitat", assegura Fàbrega. En aquest sentit, els membres de la cooperativa es declaren "ferms defensors de la sanitat pública".

La cooperativa està adherida a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, (FCTC) a la qual l'entitat es va vincular després de la seva creació. "Ens ha resultat molt útil per moltes qüestions, des de la vessant administrativa fins a moltes de les accions que desenvolupa. De fet, ha vingut a la Seu a fer actes en els que hem participat", diu el Jordi Fàbrega.

Pediatria dels Pirineus, que té ara 6 professionals, cinc socis i una persona contractada, va absorbir d'entrada les persones que abans feien el servei a la zona. Després alguns van marxar i van ser substituïts per altres socis. Un membre de l'equip, a dedicació parcial, radicat a Sant Joan de Déu permet que el col·lectiu estigui al dia pel que fa a les darreres tècniques sanitàries i en fa la formació interna.

La cooperativa ha servit per a trencar amb un problema recurrent a les zones de muntanya de Catalunya: la gran rotació de professionals. Molts metges s'hi estaven, per exemple, sis mesos i a la que podien anaven a un altre destí. Ara això ha canviat. Els professionals tenen estabilitat al territori, i això els fa conèixer millor els nens i nenes i les seves famílies, i viceversa.

El resultat percebut, segons els indicadors de salut de la zona, és prou positiu. També s'han millorat els índexs de cobertura del servei i la satisfacció i fidelització de les famílies.

Pediatria dels Pirineus dóna servei actualment al CAP de la Seu d'Urgell, al Sant Hospital, al CAP d'Oliana, a l'Alt Urgell Sud i fins i tot fan alguna guàrdia de pediatria a l'Hospital de Puigcerdà.

La vinculació amb Sant Joan de Déu ha fet que, en els inicis de la cooperativa, que al cap d'uns mesos van coincidir amb el començament de la crisi, l'entitat per pogués driblar els embats de les primeres retallades: "ens va fer una mica de banc", assegura Fàbrega. De fet, la despesa més important de la cooperativa és l'apartat de personal, perquè operen als locals de l'Institut Català de la Salut o de l'Hospital de la Seu.

L'èxit de la cooperativa ha fet que ara es plantegin ampliar el seu servei a l'atenció de la sanitat materno-infantil a la comarca pirinenca.

Sobre este blog

El Diario del Cooperativsmo forma parte de un proyecto de periodismo independiente comprometido con la defensa del Estado del bienestar. Este bloque está patrocinado por la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Si quieres participar, contacta con nosotros a fundacio@catalunyaplural.cat

Llegeix El Diari del Cooperativisme en català.

    Autores

Etiquetas
Publicado el
14 de septiembre de 2014 - 22:50 h

Descubre nuestras apps

stats