La falta de justificació dels informes de valoració podria convertir en nuls els contractes de l’Evha, segons la Sindicatura de Comptes

Una promoció d'habitatge públic a Benaguasil (València).

L’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (Evha) només indica una puntuació per als aspectes subjectes a valoració a l’hora d’avaluar els contractes que adjudica, “sense que en cap moment s’expressen les qualitats o les característiques de les ofertes que emparen les puntuacions”, indica l’informe de la Sindicatura de Comptes, fet públic dimecres. “La conseqüència d’aquests defectes seria la nul·litat d’aquests informes per falta de motivació i dels altres actes successius que en són conseqüència directa i immediata”, adverteix l’òrgan auditor de la Generalitat Valenciana. 

L’informe també ha detectat que passa una cosa semblant amb els contractes d’obra: “La fórmula matemàtica que serveix per a quantificar les ofertes subjectes a valoració mitjançant paràmetres objectius no permet, d’una manera raonable, que la importància relativa concedida a l’oferta econòmica siga efectiva i no garanteix el compliment d’una utilització eficient dels fons d’Evha”. 

L’auditor públic recomana que no siga una única persona la que faça els informes de valoració de les ofertes per als contractes d’“especial rellevància econòmica”. A més, els plecs tècnics i la resta de la documentació han d’anar signats i datats per la persona que els fa i no amb una simple referència genèrica al seu departament. L’informe també recomana que l’entitat pública empresarial no utilitze contractes menors “per a cobrir els desfasaments temporals que hi ha entre els moments en què un contracte no menor haja acabat i se’n formalitze un altre de nou amb el mateix objecte”.

El registre en l’inventari de béns immobles de promoció pública “no s’ha sustentat en cap document justificatiu respecte dels béns concrets que s’han traspassat en adscripció”. Així doncs, afirma l’informe de la Sindicatura de Comptes, “no es pot determinar amb seguretat que els béns que Evha té registrats en el seu inventari siguen tots els que realment degueren haver-ho sigut en el moment de l’adscripció”. 

La Sindicatura ha analitzat 44 contractes de serveis, subministrament i obres per un valor total de 19,6 milions d’euros. El director general de l’Evha, Alberto Aznar, va formalitzar una comunicació interna per “esmenar les deficiències anteriors” quan va conéixer el preesborrany de l’auditor de la Sindicatura de Comptes. L’empresa, que desenvolupa les polítiques de la Generalitat en matèria d’habitatge i administra el parc públic, ha implementat part de les recomanacions expressades per la Sindicatura en el seu informe anterior. Evha ha modificat el seu reglament orgànic i funcional i ha posat en marxa un “sistema de coordinació adequat amb l’Advocacia de la Generalitat”.

Etiquetas
Publicado el
21 de octubre de 2020 - 22:31 h

Descubre nuestras apps

stats