Nou pas per a recuperar l’espai protegit de l’hotel Sidi Saler: l'Ajuntament liquida la llicència de l’Algarrobico valencià

L'entrada principal de l'hotel Sidi Saler.

L’Ajuntament de València ha fet el primer pas per a recuperar per al Parc Natural de l’Albufera els terrenys en què se situa actualment l’hotel Sidi Saler, el complex de luxe que fa 11 anys que està tancat i quatre paralitzat des que va obtindre la renovació de la concessió per a ús hoteler per un termini de 30 anys, prorrogable a 30 més, atorgada pel Ministeri de Transició Ecològica.

La regidora de Llicències d’Activitat de l’Ajuntament de València, Lucía Beamud, va signar dijous la caducitat de la llicència ambiental del Sidi Saler, l’antic hotel situat en l’avinguda de la Gola del Pujol, en ple Parc Natural protegit de l’Albufera. Segons va explicar la regidora Lucía Beamud, “es tracta d’un gran edifici que està fora d’ordenació substantiva, cosa que condiciona molt les llicències que se li poden atorgar des de l’Administració pública, que poden ser –com a màxim– les d’obres de conservació i manteniment de l’edifici”.

A més, va afegir Lucía Beamud, “aquesta edificació de grans dimensions està en l’àmbit dels plans d’ordenació dels recursos naturals (PORN) i els plans rectors d’ús i gestió (PRUG) de la Generalitat Valenciana”. 

Tots dos plans estan en revisió i, per tant, s’aplica el règim de protecció preventiva de la Llei d’espais naturals protegits de la Generalitat: “Això significa que, des de l’Ajuntament, tenim l’obligació de suspendre les llicències per als actes que hagen de dificultar o impossibilitar l’assoliment dels objectius de la declaració d’Espai Natural Protegit”.

A més d’aquestes circumstàncies, l’Ajuntament també ha declarat la caducitat de la llicència ambiental concedida el 1999 per a exercir l’activitat d’hotel pel fet d’haver-se constatat la paralització de l’activitat durant més de dos anys. 

Encara que, en realitat, el que ara comunica l’Ajuntament és la suspensió de la tramitació de la llicència per a l’execució d’obres per a la recuperació de la instal·lació hotelera presentada per les mercantils Divarian Propiedad SA i Coral Homes SL fins a l’acreditació de l’existència de la prèvia concessió demanial del titular del domini públic corresponent. 

“No obstant això, si es tornara a presentar una sol·licitud de llicència acreditant aquest punt, hi ha la problemàtica de ser un edifici fora d’ordenació urbana que fa 11 anys que no exerceix cap activitat, per la qual cosa l’Ajuntament no podrà donar aquesta llicència”, va explicar Lucía Beamud.

Finalment, la regidora va afirmar que la tendència és recuperar els espais naturals que van ser agredits urbanísticament en el seu moment i que ara mateix han deixat de tindre ús: “Per al govern de Joan Ribó és important tot el que ajude a la regeneració de les platges del sud, i més tenint en compte que és un hotel que està 11 anys tancat i que no impacta contra l’estructura econòmica dels Pobles del Sud, però sí contra el seu paisatge i el medi ambient protegit d’aquesta zona”.

L’hotel Sidi Saler, batejat per diverses entitats ecologistes com l’Algarrobico valencià, en al·lusió al polèmic hotel de la platja de Carboneras, a Almeria, es va construir el 1970 sobre terrenys privats. El 1986, el paratge en què se situa l’hotel es va declarar Parc Natural i, el 2007, es va aprovar la partió que va incorporar els terrenys a domini públic maritimoterrestre.

La incorporació de terrenys privats al domini públic maritimoterrestre implica l’eliminació del dret de propietat sobre aquests. En aquestes situacions, la Llei de costes del 1988 preveu l’obligació de l’Administració general de l’Estat de convertir els drets de propietat en drets d’aprofitament.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats