El Port anuncia una nova terminal a Sagunt abans de resoldre la polèmica ampliació nord de València

El Puerto de Sagunto, con el espacio previsto para la nueva terminal en amarillo.

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) té previst estudiar divendres el plec del concurs per a la construcció i l’explotació de la terminal polivalent en el Moll Centre 2 del port de Sagunt, una infraestructura que afermarà la posició del recinte com a port industrial de referència a la Mediterrània occidental.

La terminal marítima polivalent tindrà un moll de 509 metres de longitud màxima, amb una superfície annexa de 226.000 m² aproximadament, incloent-hi uns 15.000 m² de zona de maniobra de 30 metres d’amplària al costat de l’escaló del moll, i una profunditat mínima de 16 metres.

No obstant això, no se sotmetrà a votació l’adjudicació de la terminal nord de la polèmica ampliació del port de València a la companyia TIL, filial d’MSC.

Com va avançar elDiario.es, el Ministeri de Transició Ecològica va advertir a l’APV mitjançant una carta que havia detectat “diferències perceptibles” entre el projecte que va obtindre la declaració d’impacte ambiental (DIA) el 2007 i l’avantprojecte remés a Ports de l’Estat, per la qual cosa va sol·licitar un informe detallat que argumentara si finalment tramitaria una altra avaluació ambiental o no, una qüestió que pot estar darrere del retard en la proposta de l’adjudicació.

L’alcalde de València, Joan Ribó, ja va avançar que, si no es tramitava una altra DIA, tant ell com el representant de la Generalitat per Compromís en el consell de l’APV, Iván Castañón, votarien en contra d’aquesta adjudicació. Si es produeix igualment, han anunciat recursos judicials Compromís, Podem, Esquerra Unida i la plataforma veïnal i ecologista Comissió Ciutat-Port.

Característiques de la terminal de Sagunt

La línia d’atracada existent en la nova terminal anunciada a Sagunt té una rampa situada en l’extrem nord que permet l’operació de vaixells ro-ro atracats de costat al Moll Nord 2, i el licitador podrà optar per construir un taló ro-ro de 39 metres per totes dues cares per permetre l’operació de vaixells ro-ro atracats de costat en l’extrem nord del Moll Centre 2.

Quant a les obres de construcció de la línia d’atracada fins que es complete, el licitador pot optar perquè les execute l’APV o per executar-les ell mateix com a part de les seues obligacions concessionals. En el primer cas, la superfície s’entregarà a la finalització de les obres d’atracada per l’APV. En el segon cas, la superfície s’entregarà en l’estat actual, llevat de la superfície d’aigua pendent de rebliment i la que el licitador propose en la seua oferta per a l’atracada de vaixells en cas d’optar per incloure la línia d’atracada en la concessió, les obres de rebliment i dragatge de la qual fins a una cota mínima de -16 metres seran executades en tot cas per l’APV.

La terminal projectada haurà de tindre les característiques següents: capacitat per a prestar servei simultàniament a dos vaixells amb mercaderia general; adoptarà els estàndards més avançats en els àmbits de la innovació, la flexibilitat i la sostenibilitat; i una excel·lent connectivitat i competitivitat per als mercats d’import/export i trànsit, amb una proposta de valor clara de posicionament entre els ports industrials de la Mediterrània occidental i orientada preferentment a càrrega general o fraccionada (break bulk) inclosa la rodada, el transport especial i grans projectes, així com a contenidor.

El termini de la concessió serà de 40 anys màxim, en el cas que el licitador opte per incloure el moll en la concessió i assumir el finançament del 100% de la construcció; o de 25 anys màxim, en el cas que el licitador opte per no incloure el moll en la concessió i assumir el pagament de la taxa corresponent d’ocupació d’obres i instal·lacions que serien executades per l’APV.

Terminal ferroviària

La nova terminal disposarà d’una superfície d’esplanada de 30.000 m² aproximadament destinada a acollir una terminal ferroviària, situada entre la terminal marítima polivalent en el Moll Centre 2 i la xarxa viària interior del port de Sagunt, i que donarà servei a una platja de 3 vies de 750 metres de longitud que construirà l’APV. Pel que fa a les actuacions de condicionament d’esplanada, el licitador podrà optar perquè les execute per l’APV o per executar-les ell mateix com a part de les seues obligacions concessionals.

Aquesta nova infraestructura del port de Sagunt comptarà amb els avanços tecnològics necessaris per a proporcionar serveis d’alt rendiment, sostenibles i competitius per reforçar el paper del port de Sagunt com un port industrial de referència a la Mediterrània occidental.

L’APV ha invertit més de 360 milions d’euros en la construcció i la rehabilitació de les infraestructures del port de Sagunt en els últims 20 anys, una inversió que ha permés a les instal·lacions saguntines l’ampliació de la seua activitat i la modernització dels seus processos, i s’ha consolidat com un port de referència a Espanya. Aquesta aposta de l’APV per les instal·lacions de Sagunt ha situat la infraestructura com un centre de referència a Espanya en el trànsit de mercaderies.

En línia amb aquests objectius, l’APV ha promogut la construcció d’un nou accés viari i ferroviari pel sud amb la finalitat de dotar el port de Sagunt de les infraestructures i els serveis portuaris que responguen a una intermodalitat maritimoterrestre adequada, per mitjà d’una xarxa viària i ferroviària eficient i segura, connectada adequadament amb la resta del sistema de transport i amb nodes logístics d’alt interés en els corredors Mediterrani i Cantabricomediterrani.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats