La portada de mañana
Acceder
Empresas y administraciones se resisten al teletrabajo pese a la explosión de contagios
El panorama para quien suceda a Salvador Illa
Opinión - Romper el tablero, por Esther Palomera

El contracte pel qual el PP va privatitzar l’Hospital de Torrevella no preveu sancions per deficiències en el servei

L'hospital de Torrevieja.

El 15 d’octubre de 2021 el Govern valencià recuperarà per al sistema públic de salut l’Hospital de Torrevella quan caduque la concessió 15 anys després de la posada en marxa del centre hospitalari, tal com va anunciar fa poc la consellera de Sanitat, Ana Barceló.

El 21 de març de 2003 la Conselleria de Sanitat dirigida pel PP de Zaplana va subscriure un contracte amb l’UTE Torrevieja Salud per a la gestió integral del departament després de la posada en marxa de l’Hospital de Torrevella, que va entrar en funcionament el 16 d’octubre de 2006.

No obstant això, ni el contracte ni els plecs de condicions, publicats en el web de transparència de la Generalitat Valenciana, estableixen un procediment sancionador pel qual l’Administració puga fiscalitzar i, si escau, sancionar l’empresa concessionària en el cas que no complisca els requisits assistencials marcats per la Conselleria de Sanitat.

Aquest fet és la norma habitual en els contractes pels quals el PP va privatitzar els departaments de salut d’Alzira, Dénia, Manises, Elx i Torrevella, si bé és cert que en el cas d’Alzira el Govern valencià ja va complir amb el seu compromís de recuperar la gestió pública una vegada va acabar el contracte amb Ribera Salud l’1 d’abril de 2018.

Els plecs sí que estableixen mecanismes de control per part de l’Administració, com ara la comissió mixta, integrada per representants de la Conselleria i de l’empresa concessionària, amb l’objectiu de vigilar el compliment de totes les clàusules del contracte i de les obligacions de la companyia.

A més, s’inclou la figura del comissionat, un càrrec també designat per la Generalitat la funció del qual és fiscalitzar i supervisar el bon funcionament del dia a dia dels diferents serveis sanitaris.

No obstant això, la inexistència d’un règim sancionador que estipule el que es considera faltes lleus, greus o molt greus i la quantia de les penalitzacions limita la capacitat de maniobra d’aquesta figura.

En altres autonomies en què hi ha hospitals privatitzats, com és el cas de Madrid, existeix una normativa en virtut de la qual es poden obrir expedients sancionadors a les seues concessions, en què les multes més greus poden arribar a 600.000 euros.

Etiquetas
Publicado el
21 de octubre de 2020 - 22:31 h

Descubre nuestras apps

stats