El Govern autoritza l’ús del depredador natural contra el cotonet de Sud-àfrica

Efectes del cotonet de Sud-àfrica en els cítrics de la Comunitat Valenciana.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha autoritzat dijous l’alliberament al medi natural del parasitoide Anagyrus aberiae, que és un depredador de la plaga Delottococcus aberiae, coneguda com a cotonet de les Valls o cotonet de Sud-àfrica que afecta la citricultura de la Comunitat Valenciana.

L’alliberament, que s’autoritza en estreta col·laboració amb el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, mostra l’aposta del departament que dirigeix Luis Planas per utilitzar mitjans de lluita biològica per a fer front a plagues que afecten les produccions agrícoles.

La tramitació i la resolució d’aquest expedient s’ha dut a terme amb la màxima celeritat i el rigor necessaris, atesa la gravetat dels danys que la plaga causa en els cítrics de la Comunitat Valenciana i davant les limitacions de la lluita química tradicional per a detindre i controlar la dispersió del cotonet de les Valls.

Des de març, i en menys de cinc mesos, s’han autoritzat i s’han fet dues soltes, la cria del paràsit i s’han obtingut les dades necessàries perquè el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic emetera un informe favorable que ha permés a Agricultura autoritzar des de hui l’alliberament de l’organisme de control biològic Anagyrus aberiae.

L’inici de l’expedient va començar el febrer del 2019, amb la sol·licitud presentada per la Universitat Politècnica de València per a iniciar els assajos de laboratori, que es van autoritzar amb rapidesa per Agricultura, després de l’informe favorable preceptiu del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic.

El març es va permetre la primera solta inicial de menys de 100 exemplars d’Anagyrus aberiae en el municipi de la Vall d’Uixó (Castelló), els resultats de la qual eren determinants per a autoritzar l’alliberament definitiu. Amb aquesta solta es tractava de verificar, en condicions naturals, l’efectivitat de la mesura i les possibles afeccions al medi natural que pogueren tindre lloc, de conformitat amb els requisits establits per la legislació espanyola.

En paral·lel, i en previsió d’una possible resolució favorable i per a usar el parasitoide amb la màxima urgència, el Ministeri d’Agricultura va autoritzar l’abril la cria massiva de l’Anagyrus aberiae en els insectaris de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana. 

El 15 de maig la Universitat Politècnica de València va sol·licitar l’ampliació del nombre de soltes i del nombre d’individus objecte d’aquestes per poder obtindre, amb més rapidesa, les dades necessàries requerides en el procediment, sol·licitud que va ser aprovada el dia 1 de juny.

A més, el Ministeri d’Agricultura ha autoritzat en aquesta campanya una feromona específica per al Delottococcus aberiae. S’ha aconseguit aïllar i produir amb èxit per a la detecció precoç de la plaga i la captura massiva en paranys que permetrà la reducció gradual de la població.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats