Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

El compostatge, l’aposta per la reducció i la reutilització de residus orgànics com a fertilitzant agrícola

Compost en tractament per a utilitzar-se com a fertilitzant

Miguel Giménez

València —

0

El compostatge –la utilització de residus agrícoles en descomposició com a fertilitzant– és una de les apostes del Govern valencià i està emmarcada en el primer Pla Valencià de la Producció Ecològica, “a demanda del sector”. Es tracta d’una mesura, inclosa en l’estratègia d’economia circular del Pla Integral de Residus, que pot contribuir “notablement” en la reducció de residus orgànics, separats selectivament en origen.

La matèria orgànica de qualitat és “clau” per a mantindre la fertilitat en els sòls agrícoles, “i ho serà més en el futur en escenaris de canvi climàtic”. La demanda és tant per a parcel·les de regadiu, convencionals i ecològiques, on és la font principal de nutrients; com per a secans; o per a restaurar superfícies degradades o afectades per incendis forestals.

L’agrocompostatge es presenta com una activitat que uneix i soluciona diverses necessitats del sector agrari, que produeix grans quantitats de subproductes orgànics que han de tractar-se a reduir-ne l’impacte ambiental. Per aplicar aquestes mesures i accions concretes, la Conselleria ha creat un grup d’experts en agrocompostatge que reuneix tècnics del Servei de Producció Ecològica (l’estació experimental de Carcaixent), l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (Ivia) i la Universitat Miguel Hernández per a abordar de manera conjunta l’experimentació, l’assessorament i la divulgació.

El treball d’aquests experts té com a objectiu principal la recerca i l’experimentació de diversos tipus de compostatge, i també descobrir les millors mescles i mètodes que permeten elaborar un compost d’alta qualitat amb rapidesa, així com la seua divulgació en el camp valencià a fi que es puga produir compost de residus vegetals, forestals i urbans.

Entre les actuacions ja dutes a terme hi ha: la identificació, quantificació i naturalesa de fluxos residuals orgànics d’interés per al desenvolupament de biofertilitzants mitjançant agrocompostatge; la implementació i el desenvolupament participatiu de models d’agrocompostatge comercialitzat, a escala reduïda, mitjançant proposta i anàlisi de solucions de compostatge avançat en funció dels resultats, i el foment de la gestió de fluxos residuals agroalimentaris in situ o amb minimització del transport; el desenvolupament d’experiències pilot en col·laboració amb agents actius del sector que permeten conéixer el cost-benefici de l’activitat i servisquen de marc a l’expansió del model.

Així mateix, s’ha desenvolupat una plataforma formativa (Percompost) que integre formació bàsica i aplicada i permeta a l’usuari proposar i optimitzar processos in situ d’agrocompostatge; i l’elaboració d’un informe anual que reporte tots els resultats obtinguts de les activitats anteriors i que servisca de monitoratge i seguiment del programa Percompost.

Projectes pilot

Des del 2017 s’han desenvolupat nombrosos projectes pilots de compostatge de subproductes agraris a la Comunitat Valenciana (més de 60). Als interessats a participar-hi se’ls facilita direcció i seguiment tècnic en les seues iniciatives i necessitats de compostatge, a més de les analítiques necessàries per a determinar la qualitat dels productes finals. Amb les experiències pilot estan generant-se noves dades sobre materials concrets que es troben en les explotacions agràries.

Es recull també la necessitat de la producció ecològica, en el sentit que el compost ecològic ha de complir les exigències del Reglament Europeu de la Producció Ecològica. Hi ha uns quants projectes pilot que utilitzen subproductes ecològics, fins i tot hi ha un assaig biodinàmic.

Com a complement a aquestes accions, s’ha desenvolupat una aplicació per a mòbil, s’han fet diferents accions formatives i més de 20 cursos amb més de 400 alumnes dirigits a agricultors i tècnics de cooperatives.

També el compostatge forma part de les activitats d’experimentació. El 2017 es va dur a terme en col·laboració amb dones emprenedores un assaig per a avaluar la palla d’arròs i altres materials compostats com a substrat per a cultivar fongs comestibles en ecològic. Així mateix, tres estacions experimentals (Elx, Carcaixent i Vila-real) tenen en marxa en les seues instal·lacions una planta experimental de compostatge per a reforçar la formació i donar opcions experimentals als problemes del compostatge.

En col·laboració amb el Consell Agrari de l’Ajuntament de València està duent-se a terme un projecte pilot a Mercavalència per a compostar els subproductes vegetals del mercat amb palla d’arròs de l’Albufera. Ja s’ha posat en marxa una planta experimental i es treballa en les millors mescles i el maneig per a solucionar la gestió d’aquests residus. El producte final estarà a la disposició dels agricultors de la zona per a un ús directe.

Etiquetas
stats