La possible nul·litat de la permuta en la concessió de Boluda deixa en l’aire una fase de l’ampliació del port de València

Aurelio Martínez, president de l'Autoritat Portuària de València, i Vicente Boluda en un acte d'AVE.

La polèmica ampliació nord del port de València ha deixat dos grans beneficiats després de les modificacions fetes per l’actual president de l’Autoritat Portuària (APV), el socialista Aurelio Martínez, respecte del projecte original del PP que va obtindre la declaració d’impacte ambiental (DIA) favorable el 2007.

El canvi d’ubicació dels futurs molls, que amb el nou projecte s’ancoraran als actuals dics de recer, implica el trasllat de la terminal de creuers d’aquesta zona nord a la de les drassanes de l’antiga Unión Naval, empresa del president del lobby valencià AVE (Associació Valenciana d’Empresaris), Vicente Boluda, que a més és membre del consell de l’APV.

Aquest moviment va implicar en primer lloc el rescat de la concessió de la Unión Naval que ja no s’utilitzava i el contracte de la qual expirava el 2027. A canvi, l’APV va aprovar una compensació a l’empresari mitjançant una altra concessió de 35 anys per a construir dues torres d’oficines de 13 pisos. Boluda ja era membre del consell del Port quan es va aprovar aquesta operació, encara que no està confirmat si va participar en la votació.

El segon beneficiat per aquest canvi ha sigut Baleària, única empresa que es va presentar al concurs per a construir la nova terminal de passatgers en les drassanes esmentades, molt més prop del nucli urbà de la ciutat.

Baleària, amb seu a Dénia, s’ha convertit en una de les principals empreses de la Comunitat Valenciana i és un exemple de gestió, liderada pel seu president Adolfo Utor. A més, l’exalcalde de Gandia i exassessor del president Ximo Puig, José Manuel Orengo, va abandonar el gabinet de Presidència a l’octubre del 2018 per entrar en la naviliera com a director corporatiu d’Expansió.

Tota aquesta operació pot quedar en l’aire a partir del pròxim dimarts quan Martínez proposarà al consell d’administració de l’APV la incoació de procediment de lesivitat contra les resolucions del consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) sobre el rescat de concessions d’Unión Naval de Valencia SA, tal com ha avançat elDiario.es.

La declaració de lesivitat, o declaratòria de lesivitat, és un tràmit pel qual una entitat administrativa considera nociu per als interessos públics o generals un acte dictat prèviament per ella mateixa, amb la finalitat de poder sol·licitar-ne l’anul·lació davant la justícia.

És el requisit previ per a la impugnació de l’ens davant la jurisdicció contenciosa administrativa i la seua declaració d’anul·labilitat. Els actes emanats de l’Administració pública poden ser considerats per la mateixa Administració lesius per a l’interés públic, motiu pel qual aquesta ha d’esmenar la seua pròpia actuació.

Segons ha esbrinat aquest diari, la maniobra d’incoar aquest procediment ve motivada per un informe de la Intervenció que posa objeccions al rescat que, a més, està sent objecte d’investigació en el Tribunal de Comptes, fins al punt que la Fiscalia d’aquest organisme va apreciar possible responsabilitat comptable.

L’aprovació del procediment de lesivitat, que amb tota seguretat implicarà la nul·litat del rescat de la concessió de Boluda a canvi d’una altra concessió, seria una manera com el consell d’administració de l’APV es cobriria l’esquena amb vista a possibles conseqüències penals, però al mateix temps deixaria Martínez en una situació de credibilitat molt delicada.

Quant a la situació de la terminal de creuers, caldria iniciar un altre expedient per recuperar la concessió del president d’AVE amb l’objectiu de poder traslladar la terminal de creuers adjudicada a Baleària, la qual cosa esmerçaria uns quants mesos de tramitació i suposaria, per tant, més retards per a aprovar l’ampliació nord.

Una denúncia dels veïns i ecologistes opositors a l’ampliació

L’obertura de la investigació del Tribunal de Comptes que origina aquesta situació ve com conseqüència d’una denúncia de la Comissió Ciutat-Port, el col·lectiu que més oposició està fent contra l’ampliació portuària integrat per entitats com l’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, Acció Ecologista-Agró, Associació de Veïns i Veïnes Grau-Port, Per l’Horta i Ecologistes en Acció.

El Tribunal considera que el rescat de la concessió d’una empresa de Vicente Boluda a canvi d’una altra concessió per a una altra companyia del mateix empresari “podria constituir un menyscapte concret en els fons públics susceptible de donar lloc a l’existència de responsabilitat comptable per abast, en els termes encunyats en l’article 72 de la LFTCu”.

Entre altres qüestions, els denunciants consideren que l’expedient pel qual s’aprova el rescat de les antigues concessions d’Unión Naval de Valencia SA (22 de juny de 2018) s’ha concebut ad hoc per afavorir Boluda Corporación Marítima SL sense cap causa de justificació i que les concessions eren susceptibles d’una declaració de caducitat i d’un rescat sense cap mena de cost o contraprestació.

En canvi, el consell d’administració de l’APV va aprovar el 14 de desembre de 2018 el rescat de les concessions, que valora en 2,9 milions d’euros per a les instal·lacions i 1,02 milions per a l’actual edifici d’oficines, mentre la nova concessió atorgada per un termini de 35 anys en compensació es valora en 1,8 milions, atés el flux net actualitzat presentat per Boluda Corporación Marítima SL.

La denúncia adverteix a més que “Vicente Boluda, administrador únic de Boluda Corporación Marítima SL, era en el moment en què van adoptar els acords membre del consell d’administració de l’APV (continua sent-ho en representació dels empresaris), i hi concorre un clar conflicte d’interessos que no consta si es va resoldre o no”.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats