El Tribunal de Comptes confirma que la directiva acomiadada ha d’assumir els 4,2 milions estafats a l’EMT de València

Celia Zafra amb el seu advocat.

El Tribunal de Comptes ha embargat una plaça de garatge a l’ex-cap d’Administració de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València pel fet de considerar-la autora d’una “negligència greu” i “dolosa” per saltar-se els protocols interns de la mercantil pública en el marc de l’‘estafa del CEO’ que va suposar la cisa de quatre milions d’euros. 

La Sala de Justícia de l’organisme que vetla pels comptes públics ha tombat el recurs del lletrat de Celia Zafra, la directiva l’acomiadament de la qual ha avalat fa poc una sentència demolidora del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), contra l’acta de liquidació provisional que xifra en 4,2 milions d’euros el presumpte abast comptable del mal a l’erari municipal.

El ministeri fiscal, igual que la lletrada de l’EMT, es van oposar al recurs i van sol·licitar la confirmació de la resolució. L’advocat de la directiva acomiadada, Rafael García Llobet, considerava que “l’activitat fraudulenta desplegada pels estafadors va ser la causa eficient per a fer una ordre de pagament indeguda dels fons menyscabats i no la voluntat conscient de la presumpta responsable comptable”, en al·lusió a Zafra. 

Per part seua, el ministeri fiscal argüeix que no s’han rebaixat les possibilitats de defensa de l’exdirectiva. “Els motius al·legats com a base d’impugnació són aliens a la indefensió o a la denegació injustificada de diligències”, afirma. 

Així doncs, la Sala de Justícia del Tribunal de Comptes conclou que “totes les persones legalment interessades en la incoació del procediment –especialment, la mateixa part recurrent, com a presumpta responsable comptable– van ser citades a comparéixer a l’acte de la liquidació provisional, dins del termini i en la forma escaient degudes”. A més, “se’ls ha donat oportunitat complida de ser sentides i intervindre-hi, formulant en aquest acte les al·legacions que hagen considerat oportunes en defensa del seu dret i aportar la documentació que tingueren per convenient”, afig la interlocutòria a què ha tingut accés elDiario.es.

En definitiva, no concorre “cap causa legal per a procedir” a la revocació de l’acta de liquidació provisional del 24 de febrer passat. “El que pretén la part recurrent és tractar d’adaptar i veure satisfetes a través d’aquest recurs (...) les seues pretensions exculpatòries”, retrau l’acte, que postil·la: “No s’ha causat cap perjudici en la posició jurídica i defensa de la recurrent”. 

L’òrgan instructor del Tribunal de Comptes s’ha limitat, assevera la interlocutòria, a “donar compliment estricte de les previsions legals (...) arbitrant, així mateix, les mesures cautelars necessàries, dirigides a preservar els drets de l’entitat presumptament perjudicada –EMT– a ser reintegrada, en el seu moment, dels possibles danys i perjudicis derivats d’una hipotètica responsabilitat comptable per abast”. 

El reintegrament dels 4,2 milions per part de la directiva acomiadada sembla, no obstant això, una possibilitat llunyana, segons l’embargament només d’una plaça de garatge a València, tal com va informar aquest diari. 

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats