Antifrau no veu corrupció en les ajudes de Ruralter al germà de Ximo Puig, però retrau “dèficits” administratius

Seu de Comunicació dels Ports SA, a Morella.

L’Agència Valenciana Antifrau (AVA) no ha trobat proves que hi haja hagut corrupció en les ajudes dels fons Ruralter a l’empresa Comunicació dels Ports SA, propietat de Francis Puig, germà del president de la Generalitat Valenciana. Malgrat això, l’organisme que dirigeix Joan Llinares considera que “s’han produït dèficits en el compliment adequat de l’ordenament jurídic administratiu” en matèria de subvencions públiques.

La investigació es va iniciar arran de l’informe d’un funcionari, testimoni protegit de l’AVA. L’empleat públic va revisar el pagament de la subvenció arran d’una petició d’informació de la síndica del PP en les Corts Valencianes, Eva Ortiz, i va concloure després de revisar el procediment administratiu del 2015 que “podria haver-hi fets susceptibles de retret jurídic”. L’ajuda, de 36.000 euros provinents dels fons Rutalter-Leader concedits per la Conselleria d’Agricultura i tramitada durant l’última legislatura del PP, es va usar per a “la millora d’equipaments i infraestructures” del grup mediàtic que dirigeix Puig, tal com va explicar a aquest diari l’empresari.

El pagament dels fons el va desbloquejar ràpidament un alt càrrec socialista, el director llavors de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, Francisco Rodríguez Mulero, a penes dues setmanes després d’aterrar en la conselleria després de les eleccions autonòmiques del 2015. 

La resolució que va tombar les ajudes al germà de Puig havia retret a l’empresa que no haguera presentat les “certificacions d’obra signades pel director de les obres”. A més, el germà del president, segons la resolució, no va presentar la documentació requerida per a justificar les despeses, “cosa que suposa la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció”. Francis Puig va presentar un recurs de reposició contra la decisió de l’executiu valencià, en mans del Partit Popular en aquella època.

L’informe de la resolució de conclusions de la investigació d’Antifrau ha revisat els expedients i ha detectat que la sol·licitud de pagament de l’anualitat del 2012 “no es va registrar d’entrada en cap registre oficial”, mentre que la sol·licitud de pagament de l’any següent “sí que s’hauria registrat en el registre del Grup d’Acció Local Portmader de Morella, encara que s’hauria remés a la conselleria un mes després. 

A més, la investigació de l’agència ha detectat que en l’expedient figuren fins a tres certificacions de final d’obra “suportades en documents físics diferents”. L’AVA al·ludeix a certes “incongruències” en la documentació, però la revisió acredita que l’Advocacia de la Generalitat va obrar correctament a l’hora d’estimar el recurs de reposició presentat contra el bloqueig de les ajudes per part de Francis Puig, encara que postil·la que ho va fer “havent basat la seua argumentació en una revisió formal documental sense qüestionar-se l’existència de diversos documents i la seua possible manipulació, amb les conseqüències d’això”. 

Antifrau ha qüestionat que la sol·licitud de pagament de l’anualitat del 2012 “no està segellada en cap registre administratiu oficial” (la del 2013 ja figura amb un segell d’entrada, encara que es va remetre a la conselleria un mes després). Aquest retard d’un mes “va suposar un incompliment del termini màxim” per a fer arribar a la Conselleria d’Agricultura la sol·licitud de pagament.

Les al·legacions formulades durant el tràmit d’audiència argüeixen que la Direcció General de Desenvolupament Rural “va dictar [una] altra resolució en què reconeixia l’obligació i proposava el pagament, no el concedia”, atés que l’organisme competent era l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. 

Després de l’anàlisi de la documentació i de la normativa aplicable, Antifrau ha conclòs que les irregularitats i deficiències dels procediments administratius per al pagament de les ajudes al germà de Puig “no estan incardinades en cap dels supòsits de nul·litat de ple dret ni d’anul·labilitat, ja que es tracta d’irregularitats no invalidants dels actes administratius”. 

Així doncs, l’informe de l’AVA recomana a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica que establisca protocols, procediments i mecanismes de treball que permeten la tramitació de les subvencions de manera íntegrament electrònica, perquè “es garantisquen els principis inspiradors del procediment administratiu comú, evitant situacions com la investigada”, amb “diferents versions en paper d’un mateix document”. També recomana establir mecanismes per garantir el registre electrònic en els seus ens col·laboradors “perquè hi haja una constància electrònica (...) que permeta deixar la traçabilitat exacta” de la data i l’hora de les anotacions del registre, així com dels documents annexos. 

Etiquetas

Descubre nuestras apps