Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
La confesión de la pareja de Ayuso desmonta las mentiras de la Comunidad de Madrid
El plan del Gobierno para indemnizar a las víctimas de abusos agita la Iglesia
Opinión - El pueblo es quien más ordena todavía. Por Rosa María Artal

Denuncien un macroabocador il·legal de les dimensions d'un camp de futbol en l’àmbit del PORN de l’Albufera

Imatge de l'abocador denunciat a Aldaia.

Toni Cuquerella

0

Acció Ecologista-Agró va denunciar el passat 30 de gener mitjançant un escrit presentat electrònicament a l'Ajuntament d'Aldaia i a la Conselleria de Medi Ambient l'existència d'un abocador il·legal i incontrolat dins de l'àmbit del PORN de l'Albufera.

Assenyalen que enmig de l'horta protegida d'Aldaia “s'han estat acumulant durant anys tota classe de residus que amenacen la conservació d'este ecosistema clau per a garantir la sobirania i la seguretat alimentària i que poden perjudicar l'aiguamoll valencià”. Davant aquesta situació s'ha demanat a les autoritats competents que actuen per posar fi a estos “comportaments incívics” i evitar que es tornen a produir en un futur.

Els ecologistes denuncien que “la situació que s'està vivint a Aldaia és una vergonya que malauradament es repeteix en tots els municipis valencians d'horta. Abandonar-la per després poder justificar la seua destrucció amb la construcció de nous polígons industrials i noves residències, per a les quals en la majoria d'ocasions no subjau cap necessitat, ha motivat moltes reclassificacions que deslegitimen la protecció de l'horta”. Però des d'AE-Agró recorden que l'horta és un espai que “ha estat declarat recentment per la FAO com Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial (distinció SIPAM)”.

Denuncien que “estes inèrcies especuladores amb l'horta, com apuntem no són noves i venen acompanyades de la inacció perpetrada de l'administració davant la problemàtica dels residus. Així com, per descomptat, de la falta de consciència generalitzada sobre la necessitat de reduir la generació de deixalles i de gestionar-les correctament, d'acord amb la legislació vigent”.

En este cas concret, la zona del macroabocador il·legal i que asseguren l'Ajuntament d'Aldaia en té constància, compta amb diversos nivells de protecció. La parcel·la, que segons el cadastre disposa de 14.430 metres quadrats, s'ubica en sòl no urbanitzable protegit i sòl no urbanitzable comú agropecuari, emparats per la llei de l'horta. A més, la part corresponent a sòl no urbanitzable protegit es troba dins de l'àmbit del Pla d'Ordenació de Recursos Naturals (PORN) de la conca hidrogràfica de l'Albufera, segons la cartografia del visor de la Generalitat Valenciana.

Els ecologistes manifesten que l'ordenança municipal de neteja viària i recollida de residus urbans d'Aldaia, apunta que és a l'Ajuntament a qui concerneix la inspecció i la realització subsidiària de la neteja dels solars de propietat privada, com este, podent carregar les despeses a les persones responsables. D'altra banda, d'acord amb la llei 5/2022 de residus i sols contaminats per al foment de l'economia circular en la Comunitat Valenciana és la conselleria competent, la de medi ambient, la responsable de vigilar, inspeccionar i sancionar estos fets. Motius pels quals, Acció Ecologista-Agró ha elevat a ambdues institucions la denúncia de l'esmentat macroabocador il·legal.

Els residus acumulats en la parcel·la van des de tota mena de plàstics, aparells elèctrics i electrònics (RAEE), grans voluminosos, enderrocs, deixalles de la indústria automobilística i d'altres embalats “que no sabem si contenen deixalles perilloses, que de ser així motivarien una infracció greu, d'acord amb la normativa”.

Des d'Acció Ecologista-Agró consideren “irresponsable” la no actuació de l'Ajuntament, assabentat segons veïnes del municipi d'este macroabocador il·legal, per tots els problemes sanitaris que la contaminació del sòl pot desencadenar. “Per això, hem demanat la clausura immediata de l'abocador o el cessament de l'emmagatzematge sense complir les obligacions establides per la normativa de residus (article 21 de la Llei 7/2022), la restauració de la realitat física alterada, consistent en la neteja i recuperació de la salubritat i higiene de la zona afectada. A més de la imposició de la corresponent sanció. Ja que no podem continuar mirant cap a un altre costat”.

A banda, assenyalen que en la zona adjacent al macroabocador denunciat, s'ubicarà el Parc Empresarial Pont dels Cavalls, “pla al qual també hem al·legat donat que no respon a cap necessitat de les aldaieres, tot el contrari. Implicarà la pèrdua d'un milió de metres quadrats d'horta, el desplaçament de la biodiversitat que alberga este ecosistema i un augment del risc d'inundació, problema molt greu en este municipi travessat pel barranc del Poio, amb l'increment del segellat del sòl. Tot un despropòsit, rescatat dels temps previs a la bombolla immobiliària, que farà menys resilient el territori de cara a l'emergència climàtica que hauríem d'estar enfrontant, i que, com un mantra és ignorada en este model urbanístic depredador”.

Des de la Conselleria de Medi Ambient s'ha informat a eldiario.es que, s'han enviat agents mediambientals a la zona per a inspeccionar la situació de l'abocador, i en paral·lel des de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental s'ha obert un expedient sancionador pels fets.

Etiquetas
stats