Paterna tanca els camins de zones boscoses per a lluitar contra els abocadors il·legals

Primeres intervencions per a bloquejar els camins a Paterna.

L'Ajuntament de Paterna ha començat aquest dimarts a tancar camins públics i privats, en les zones susceptibles de convertir-se en punts d'abocament incontrolat o en aquelles que ja ho són, mitjançant la col·locació de barreres, cadenes, monticles elevats de terra o rases, entre altres impediments. El consistori busca amb aquestes mesures lluitar contra l'abocament d'enderrocs i residus il·legals en diferents zones del terme municipal.

Així ho ha anunciat la Tinenta Alcalde de Mobilitat, Seguretat i Transició Ecològica, Nuria Campos, qui ha explicat que “entre eixes actuacions destaca el tancament d'accés de més camins, una mesura amb la qual el consistori vol evitar que proliferen punts d'abocament tant en terrenys públics com en terrenys, en els quals legalment l'Ajuntament no pot actuar fins que es complisquen els terminis administratius”.

En aquest sentit, Campos ha indicat que “en aquests camins es col·locaran barreres amb cadenats i monticles elevats de terra i rases, que no permetran accedir amb vehicle a les persones que no siguen propietàries d'aquest”.

De la mateixa manera, ha puntualitzat que “en el cas dels terrenys privats, l'Ajuntament informarà prèviament del tancament als seus propietaris, facilitant-los a més la manera d'accedir a aquest”.

En aquestes zones, el personal de la brigada de l'Ajuntament juntament amb el de l'empresa municipal GESPA està procedint, des d'aquest dimarts, al tancament d'accés rodat per a evitar així que es depositen nous abocaments.

Referent a això, la Tinenta Alcalde també ha afirmat que la Policia Local juntament amb els tècnics municipals ja han georreferenciat les zones afectades per abocaments així com aquelles susceptibles de convertir-se en punt d'abocament incontrolat.

Paral·lelament a aquestes actuacions, els serveis municipals estan comprovant l'existència d'aquests punts, verificant la seua titularitat (pública o privada) i realitzant una acta per a determinar qualitativa i quantitativament l'abocament, segons el tipus de residu i la quantitat.

Sobre la base d'això, si es tracta de punts en terrenys municipals, el consistori procedeix a la seua neteja immediata a través d'un gestor de residus autoritzat.

En cas que els abocaments es troben en terrenys privats, el consistori iniciarà el procés administratiu per a instar el propietari a la neteja del mateix en un termini determinat, transcorregut el qual podran imposar-se multes coercitives si no retira els abocaments. En eixe cas, i acollint-se als terminis legals, l'ajuntament pot executar subsidiàriament la neteja en terrenys privats, amb càrrec al titular del terreny per no complir amb les seues obligacions.

En aquest sentit, des del consistori ja s'ha realitzat la retirada de residus en diversos punts del municipi, com la recentment efectuada en la Partida del Rabosar, en la qual es van recollir 90 tones d'enderrocs i deixalles.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats