L’Advocacia de l’Estat, sobre la permuta de concessions a Boluda: “L’Autoritat Portuària de València no va procedir regularment”

El president de l'Autoritat Portuària de València, Aurelio Martínez, en el Fòrum Europa.

La situació del president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, es complica a mesura que van coneixent-se els detalls dels informes de la Intervenció de l’Estat i de l’Advocacia de l’Estat, que posen en relleu irregularitats molt greus en la permuta de concessions aprovada al final del 2018 a favor del navilier i president del lobby valencià AVE (Associació Valenciana d’Empresaris), Vicente Boluda, que a més és membre del consell d’administració de l’APV.

A conseqüència d’aquests informes, Martínez va portar a la reunió del consell del dimarts 29 de juny l’aprovació de l’inici d’un procediment de lesivitat, l’objectiu del qual és anul·lar l’acord esmentat pel fet de considerar-lo lesiu per als interessos públics.

En concret, al final del 2018 es va aprovar rescatar la concessió de les drassanes d’Unión Naval Valencia, propietat de Boluda, a canvi d’una altra concessió en uns terrenys de 4.700 metres quadrats a favor de Boluda Corporación Marítima per a construir-hi un edifici d’oficines de 13 altures. Una causa per la qual la Fiscalia del Tribunal de Comptes va apreciar possible responsabilitat comptable.

Tal com ha revelat elDiario.es, l’informe de la Intervenció de l’Estat posa en relleu fins a set possibles irregularitats relacionades amb estudis irregulars, taxacions indegudes, valoracions incorrectes, concessió sense concurs públic, incompliments normatius i negociació desigual, que deixen la terminal de creuers i, per tant, l’ampliació del port de València, en l’aire.

Però si aquest document és dur, el de l’Advocacia de l’Estat, a què ha tingut accés aquest diari, no es queda curt. El document es resumeix en quatre conclusions.

La primera té a veure amb el possible conflicte d’interessos per haver participat Boluda com a conseller en la primera reunió en què es tracta el tema del rescat de la seua concessió de drassanes a canvi d’una compensació en forma de nova concessió. Encara que reconeix el conflicte, no el considera determinant: “Sense perjudici de la seua incorrecció, l’assistència del vocal representant de l’Associació Valenciana d’Empresaris al consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València celebrat el 22 de juny de 2018, tot i haver-hi conflicte d’interessos, no té per si mateixa transcendència invalidant”.

Molt més greus són les altres tres conclusions. La segona considera que “l’Autoritat Portuària de València no va procedir regularment, ja que hauria d’haver fet, a través dels seus serveis competents, les actuacions necessàries per a comprovar el compliment per la societat Unión Naval de Valencia SA de la seua obligació de conservar les obres i les instal·lacions en bon estat, així com per a comprovar que l’activitat que es duia a terme en la concessió es corresponia amb l’objecte d’aquesta, segons el títol concessional”.

I és que el mateix Port de València certifica mitjançant una inspecció feta el 4 de febrer de 2016 que “l’activitat principal que es desenvolupa actualment en les instal·lacions és la de depòsit i manipulació de contenidors buits i plens pertanyents al grup d’empreses Boluda, i la manipulació de càrrega rodada sobre plataforma, així com la realització de serveis comercials associats a la logística del contenidor com ara revisió de contenidors buits, reparació, manteniment i pintada”, és a dir, res a veure amb l’objecte de la concessió que és “l’explotació d’una drassana per a la construcció i la reparació de vaixells de més de 100 metres d’eslora i activitats complementàries”.

A més, es constata que el 2018 la societat mercantil Alia Tasaciones SA qualifica l’estat de conservació de les obres i les instal·lacions d’Unión Naval de Valencia, de les rampes, dels varadors, de “molt roí”, de les naus 2, 3, 4, 5 i 6, els magatzems 4, 6, 7, 8 i 10 de “roí”, els molls tenen la qualificació de “regular” i els tancaments de “bo”.

En tercer lloc, l’Advocacia destaca que “l’acord del consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València pel qual es va disposar el pagament de la indemnització deguda pel rescat a una entitat diferent de la que va ser titular de la concessió extingida per aquesta causa sense seguir la tramitació indicada en el fonament jurídic IV, apartat A), d’aquest informe no és conforme a dret”. És a dir, que no procedeix aprovar la permuta d’una concessió rescatada a Unión Naval de Valencia en favor d’una altra empresa diferent com Boluda Corporació Marítima, per més que siguen del mateix grup.

Finalment, considera l’informe que “l’acord del consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València pel qual es va disposar l’atorgament, en substitució de la concessió concedida per rescat i com a pagament de la indemnització derivada d’aquest, d’una concessió d’objecte diferent de la distingida per aquesta causa sense seguir la tramitació indicada en fonament jurídic IV, apartat B), d’aquest informe no és conforme a dret”, ja que l’objecte de la concessió rescatada és construir vaixells i el de l’atorgada en compensació és la construcció d’un edifici d’oficines.

Compromís, Podem i la Comissió Ciutat-Port demanen la dimissió de Martínez

Compromís, Podem València i la Comissió Ciutat-Port han sol·licitat al president del Govern valencià, Ximo Puig, i al ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que prescindisquen d’Aurelio Martínez com a president de l’APV pel fet de considerar que “no actua perseguint la millora dels interessos generals, sinó la d’alguns particulars”.

La coalició valencianista va ser l’última a demanar dimarts la dimissió del responsable del Port de València pel fet de considerar que “la persona que el gestione ha de fer prevaldre en tot moment els interessos de la ciutadania, concretament el de les persones que viuen a la ciutat, per damunt dels interessos d’empreses privades com Boluda o MSC”.

Martínez, després de la reunió del consell de dimarts, va descartar dimitir i va assegurar que “totes les decisions que es prenen estan avalades per informes tècnics i jurídics”, encara que va assegurar que està a la disposició del que decidisca el president del Govern valencià, Ximo Puig, si hi haguera una pèrdua de confiança cap a la seua gestió.

“Al president Ximo Puig, des del primer dia que em va nomenar, ja li vaig dir que anara buscant un substitut i, per tant, té el meu nomenament a la seua disposició des del primer dia, com és raonable, perquè són nomenaments de confiança. Si ell pensa que cal substituir-me, cap problema”, va afirmar el responsable de l’APV.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats