La portada de mañana
Acceder
Defensa asume el gasto en sueldos de los 1.500 efectivos de la Guardia Real que sirven a la monarquía
Carpetazo a la Kitchen del PP, por Ignacio Escolar
La batalla por el legado de John McAfee

L’èxit de Xarxa Llibres: 2,3 milions d’alumnes valencians han tingut llibres de text gratuïts en els últims sis cursos

Alumnes de segon de Primària d'un col·legi valencià.

La Conselleria d’Educació impulsava el 2015, poc després d’arribar el Botànic al poder (PSPV-Compromís), un dels programes estrela del departament que dirigeix el valencianista Vicent Marzà, Xarxa Llibres. La iniciativa es va dissenyar a l’estiu d’aquell any i va arrancar el curs 2015-2016 amb la posada en marxa d’ajudes de fins a 200 euros per fill per a l’adquisició de llibres de text. Ja amb vista al curs 2016-2017 la consolidació de Xarxa Llibres amb la creació del banc de llibres gratuïts en els centres educatius, tant públics com concertats, en què les famílies no havien de comprar els llibres, sinó accedir al banc gratuït de què disposava el seu centre.

Com destaquen des de la Conselleria, per a poder posar-ho en marxa va caldre “molta organització i la dotació de recursos econòmics”. El primer curs, el pressupost va ser de 100 milions aportats per la Generalitat Valenciana, els ajuntaments i les diputacions provincials, mentre que a partir del segon curs, gràcies a la creació dels bancs de llibres en col·legis i instituts, la Conselleria d’Educació ha sigut l’encarregada de destinar cada any tots els recursos econòmics necessaris per a la reposició dels llibres de text, material que calia substituir per desgast o per les modificacions dels currículums de les matèries. Sumant la quantitat prevista per al pròxim curs, la inversió total des que es va posar en marxa Xarxa Llibres supera 240 milions d’euros.

Les quantitats varien d’un curs a un altre, depenent del material que s’haja de reemplaçar. Després de la posada en marxa del banc de llibres el curs 2015-16, la renovació es va produir el 2019-2020, per la qual cosa va ser en aquests dos anys que la inversió va ser considerablement més elevada: “Si no toca renovació, la partida destinada baixa a les taxes de reposició de llibres deteriorats marcats per a cada curs”. Per al pròxim curs, la taxa de reposició s’ha fixat en el 10% per als bancs de llibres de Primària i del 15% en Secundària. En el primer cicle de Primària (primer i segon), on els xiquets de 6 i 7 anys treballen en llibres no reutilitzables de fitxes on escriuen i dibuixen, es remet a les famílies un xec llibre de 160 euros per a l’adquisició del material. Amb vista als cursos 2022-2023 i 2023-2024 està previst que el pressupost torne a pujar per la implantació de la Lomloe, que renovarà els currículums.

A pesar que la participació de les famílies en el programa és voluntària, hi ha hagut una implicació generalitzada: en el curs actual, nou de cada deu alumnes de Primària, Secundària i Educació Especial hi han participat i des que es va implementar han sigut més de 2,3 milions d’alumnes els que s’han beneficiat d’aquesta iniciativa. Cada centre disposa d’una persona (docent) que s’encarrega de coordinar el programa en el seu col·legi o institut.

Xarxa Llibres en xifres

El curs 2015-2016 un total de 320.622 alumnes de Primària, Secundària i Educació Especial van participar en Xarxa Llibres; el 2016-2017 en van ser 324.817; el curs 2017-2018 n’hi van participar 382.650; el 2018-2019 un total de 410.984; el curs passat 430.471; i l’actual fins a 444.987. En total, s’han beneficiat d’aquest programa 2.314.531 estudiants.

El conseller Vicent Marzà destaca que el balanç, “amb les xifres a la mà, no pot ser més positiu per la cohesió social que suposa garantir que cap xiquet o xiqueta es quede sense llibres per no poder comprar-los, per l’aposta que fem per la sostenibilitat pel fet de reutilitzar el material i pel missatge que s’ha consolidat en tota la comunitat educativa, especialment entre l’alumnat, que si volem rebre material en bon estat hem de cuidar-ho i tornar-lo en les millors condicions possibles”.

Contrast amb la gestió del PP

El curs 2014-2015, últim gestionat pel Consell del PP d’Alberto Fabra, dels deu milions d’euros pressupostats per a beques de llibres, finalment es van destinar 1,7 milions a la compra de llibres, i només per als alumnes d’Educació Especial i dels col·legis catalogats com a Centres d’Atenció Educativa Singular (CAUS), perquè es va escolaritzar més d’un 35% d’alumnat provinent de famílies que viuen en contextos socioeconòmics desfavorables.

Fins al curs 2011-2012, els governs del Partit Popular donaven una ajuda universal a totes les famílies, el ‘bonollibre’ d’un màxim de 105 euros per alumne que no cobria el cost de tots els llibres. El curs 2011-2012, el pressupost va ser de 42,4 milions d’euros, però la inversió final va ser al voltant de 20,4 milions. El curs 2012-2013, l’ajuda va deixar de ser universal i es va vincular a la renda de les famílies, però la quantia màxima no varia molt, ja que, com a màxim, era de 125 euros per alumne, que tampoc cobria el 100% dels llibres.

El PP també va intentar tirar avant una iniciativa que va quedar com a testimonial: Llibrey. Consistia en un intercanvi de llibres entre famílies que no va funcionar: el curs 2014-2015 es van intercanviar 146 llibres entre famílies valencianes.

Revertir les polítiques educatives del Partit Popular

El conseller d’Educació, Vicent Marzà, destaca que amb la posada en marxa de Xarxa Llibres es pretenia “afavorir marcs educatius molt necessaris després de molts anys en què l’educació pública valenciana havia patit moltíssimes retallades que calia revertir”. De la mateixa manera, explica que calia iniciar camins de col·laboració entre institucions, cosa que es va aconseguir amb aquest programa i amb uns altres, com Edificant.

El 2015, apunta, es va iniciar un procés de reconstrucció “en molts aspectes”: “radiografiar la nefasta situació en què estaven les infraestructures educatives; recuperar unitats educatives públiques; reduir ràtios d’alumnes; recuperar plantilles de professors i millorar les seues condicions laborals; implementar metodologies d’aprenentatge innovadores; garantir una millor atenció personalitzada a l’alumnat; potenciar una educació inclusiva i coeducativa...”. En definitiva, insisteix Marzà, treballar perquè l’educació “avançara com a eina generadora d’igualtat d’oportunitats i que no reproduïra desigualtats socials”.

En aquest punt, Xarxa Llibres és un programa “completament consolidat” que ha suposat des de fa sis cursos “que cap família haja de passar per molts mals tràngols, perquè per les circumstàncies econòmiques no poguera fer front al pagament dels llibres de text en un sistema educatiu que ha de ser universal i accessible per a tothom”.

Amb Xarxa Llibres, comenta Marzà que es va iniciar una política de col·laboració entre institucions (com va passar en la primera edició del programa) “absolutament necessària que ha demostrat que enforteix la nostra manera de treballar col·laborativa, sempre pensant en les persones, independentment del signe polític que governe on creguem necessari col·laborar”. “La primera edició va suposar un repte molt important: aconseguir en temps rècord que qualsevol família, independentment de la seua situació socioeconòmica, poguera tindre accés a llibres de text gratuïts, cosa que no havia passat mai abans”, recorda el conseller.

Aquesta iniciativa calcula Educació que ha suposat un estalvi per a les famílies de 300 euros aproximadament per alumne per cada curs, alhora que “fomenta un aspecte pedagògic fonamental en l’alumnat, la conscienciació de compartir material amb els companys. Saben que els llibres són de tots i que cal cuidar-los perquè els utilitzen els companys que l’any següent pujaran de curs”, conclou Marzà.

Etiquetas

Descubre nuestras apps