Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

Una sentència tomba l’exclusió d’un aspirant a policia nacional que va donar inicialment positiu en cànnabis

Imatge d'un acte de graduació d'alumnes de l'Escola de Policia d'Àvila.

Lucas Marco

1

Un aspirant a l’escala bàsica de la Policia Nacional exclòs després d’haver donat inicialment positiu en cànnabis podrà tornar a presentar-se al procés selectiu convocat el 2019. L’home va superar amb resultat favorable les primeres proves d’aptitud física, coneixements i ortografia. No obstant això, una anàlisi d’orina en el reconeixement mèdic efectuat el 29 de gener de 2020 va donar positiu en substàncies estupefaents, concretament en consum de cànnabis, i va ser declarat no apte per “toxicomanies”.

Una contraanàlisi va confirmar el resultat positiu, encara que en cap moment se li va lliurar una còpia dels resultats ni se’l va informar de quina substància ni de quina intensitat es tractava. L’aspirant, pel seu compte, es va fer unes proves: d’orina en la Seguretat Social i de cabells en un laboratori privat. La segona prova, del 5 de març de 2020, va donar negatiu en cànnabis i va ressenyar rastres de cocaïna, que no havien aparegut en l’informe inicial, però dels quals no es podia determinar que foren a conseqüència del consum.

L’aspirant hi va recórrer, amb les contraanàlisis a la mà, contra l’exclusió dictaminada pel tribunal qualificador del procés selectiu. Així doncs, la secció segona de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimat el recurs i ha anul·lat la resolució d’exclusió i ha declarat el dret de l’aspirant a uniformat a continuar en el procés selectiu, en una sentència que no és ferma i que imposa les costes a la Direcció General de la Policia Nacional, representada per l’Advocacia de l’Estat.

En les seues al·legacions, l’Advocacia de l’Estat considerava que l’anàlisi dels resultats de les proves del reconeixement mèdic “correspon en exclusiva” al tribunal qualificador (amb assessors i especialistes que gaudeixen de presumpció d’imparcialitat, objectivitat i veracitat en els seus dictàmens) i “no pot veure’s alterat per informes complementaris, anteriors o posteriors”. Les proves, afegien, “s’han de superar en el moment en què l’aspirant és convocat a fer-les, i no en un altre d’anterior o de posterior”.

L’aspirant a uniformat retreia que “en cap moment” se li van lliurar les anàlisis, “malgrat haver-les sol·licitades per escrit” tant al laboratori com a la Direcció General de la Policia Nacional amb la intenció d’evitar una situació d’indefensió i facilitar el seu dret a la defensa.

El positiu inicial en cànnabis “desapareix”

La decisió de l’alt tribunal autonòmic, per part seua, destaca que en la segona anàlisi d’orina “el positiu inicial en cànnabis desapareix”. “En aquestes condicions, no podem considerar que hi haja objectivament cap dada que done suport a la causa d’exclusió aplicada per l’Administració, cosa que ens porta a estimar el recurs i ordenar la retroacció de l’actuació perquè el procés selectiu continue amb la participació del recurrent”, indica la sentència.

El TSJCV descarta la contraanàlisi dels cabells, en anglés i sense la “traducció jurada oportuna”, que va trobar “traces” de cocaïna“, indicatives ”de contacte, però no necessàriament de consum“. ”Senzillament perquè no consta en tot el procés que al demandant se li fera presa de cap mostra de cabell“, explica la sentència.

Etiquetas
stats