eldiario.es

9

Plagues, caguerades de gos, sorolls..., els 10 problemes que enerven els veïns de València

Els residents de la ciutat van presentar l’any passat 7.288 queixes i suggeriments a l’Ajuntament, la majoria procedents de Russafa, la Malva-rosa i Benicalap.

Serveis prestats en la via pública deficitaris, falta de neteja, deficiències en els carrers o discrepàncies amb els serveis municipals copen els escrits.

 

Otra de las banderas elaborada por la Asociación

Els veïns de València han fet campanyes de conscienciació ficant banderes en les caguerades dels gossos.

Els veïns de València no resten impassibles davant dels serveis que consideren deficitaris o millorables per l’Ajuntament de València.

Una prova d’això és el resultat de l’informe anual de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions, que revela quines són les carències que enerven més els residents de la ciutat, fins al punt de portar-los a presentar escrits de queixa, peticions de millora o suggeriments, siga per registre d’entrada (1.004 instàncies), per la seu electrònica de l’Ajuntament (195), per telèfon (169) o per la pàgina web (5.920).

En total, l’any passat l’Ajuntament va rebre 7.288 peticions: 689 reclamacions o queixes, 6.168 suggeriments, 363 peticions del Síndic de Greuges, 49 peticions del Defensor del Poble i 19 peticions més que no entren en els apartats anteriors.

Els escrits presentats l’any passat suposen un increment del 26,7% respecte els de l’any 2015, si bé, com reflecteix l’informe, la comparativa no és fiable, ja que l’any passat es van canviar els criteris per a comptabilitzar-los i es van ampliar els canals per a presentar queixes (seu electrònica i per telèfon).

Per procedència de les peticions, els barris més reivindicatius van ser Russafa (213), la Malva-rosa (212), Benicalap (194), Montolivet (191) i Penya-roja (179).

Quant als 10 principals motius de queixa o suggeriment, aquest és el rànquing:

Serveis prestats en la via pública, amb 1.194 escrits. Dins d’aquest apartat, destaquen la falta de resposta de la Policia Local davant dels avisos ciutadans (630), els problemes de plagues (284) o les queixes pels excrements canins als carrers (145).

Serveis de neteja en la via pública (1.146 escrits). La neteja deficient als carrers (527 peticions), en solars (120) o dels excrements canins (117) copen els requeriments en aquest apartat.

Via pública, reparació de deficiències (696). Les avaries en l’enllumenat públic destaquen amb 264 instàncies, seguides dels clots en la calçada (192) i de deficiències en el clavegueram (107).

Discrepàncies amb actuacions municipals (692). En aquest epígraf destaquen les queixes per la disconformitat amb les decisions preses per serveis municipals (433), seguides de reclamacions o suggeriments relacionats amb el compliment de les ordenances (45), subvencions o ajudes (30), amb rehabilitació d’edificis públics en ruïnes (29) o amb incidències en el proveïment d’aigua (29).

Serveis de jardineria (634). Les deficiències en parcs i jardins han rebut 429 escrits i la petició de poda d’arbres, 205.

Senyalització viària (498). En aquest apartat destaquen els escrits per la senyalització horitzontal, és a dir, la pintada en la calçada (172), i per la senyalització vertical o senyals de circulació en pals (118).

Suggeriments per la millora de la ciutat (475). En aquest apartat hi ha un ampli ventall de temes. Els més nombrosos són els suggeriments per a la millora de la ciutat (133), per a la millora de la circulació (85), demanda de parcs i jardins (69) o demanda d’aparcaments (66).

Contaminació acústica (414). A pesar de la recent polèmica pel soroll de les campanes, el principal motiu de queixa en aquest apartat són les activitats molestes al carrer (118), el botellón (68), casals fallers (56) i trànsit (42). El tema concret de les campanes, no figura desglossat.

Organismes autònoms (348). En aquest apartat queden registrats els escrits relacionats amb empreses o fundacions municipals. En aquest sentit, s’emporta la palma l’EMT amb 148 queixes per incidències, seguida de l’Organisme Autònom de Parcs i Jardins (113) i de la Fundació Esportiva Municipal (56).

Atenció del personal (298). L’atenció del personal en els centres educatius municipals i la disconformitat amb l’actuació de la Policia Local copen els escrits amb 68 en cada cas, seguida del personal d’Informació i Registre (52).

 

Comentar

Enviar comentario

Comentar

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha