Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

Per què l’Ajuntament d’Alacant traslladarà pedra a pedra una torre de guaita del segle XVI

Torre Plàcia d'Alacant.

Toni Cuquerella

0

L’Ajuntament d’Alacant traslladarà pedra a pedra la Torre de Plàcia a una parcel·la municipal. Aquest projecte per a reubicar aquesta torre de vigilància del segle XVI declarada bé d’interés cultural (BIC), suposarà una inversió d’1.769.777 euros i el termini d’execució és de sis mesos.

La Torre de Plàcia, situada en una parcel·la del carrer de Campoamor, es traslladarà fins a una parcel·la de propietat municipal qualificada d’equipament cultural, entre les avingudes del Pintor Pérez Gil i de Conrado Abaladejo i el carrer de Juana Francés, a uns centenars de metres. D’aquesta manera es vol donar resposta a la reclamació del Ministeri de Cultura sobre la contextualització històrica respecte de la resta del conjunt monumental.

El govern municipal explica que l’actual relació de visibilitat de la Torre de Plàcia amb altres torres situades en el mateix vial històric, la Torre del Xiprer i la Torre de la Mitja Lliura, és nul·la. En l’emplaçament proposat afirmen que recuperarà aquesta característica de les torres d’horta en la seua relació amb la Torre Juana i la Torre Bosch.

El projecte preveu les actuacions de desmuntatge de la torre, la reconstrucció posterior en el seu nou emplaçament i el condicionament d’aquest perquè constituïsca un marc adequat, tot amb supervisió arquitectònica i arqueològica.

La Torre de Plàcia forma part del conjunt de torres de l’horta històrica alacantina. En aquest cas, igual que Torre de Sarrió i la Torre de Ferrer, és de propietat municipal. Tot el conjunt de torres són BIC en virtut d’un decret del 22 d’abril de 1949.

Actualment, la imatge de la Torre de Plàcia és d’un edifici pràcticament aïllat, amb un simple rafal adossat al costat sud-est i s’entén per la seua tipologia que va ser construïda de manera exempta per a exercir les seues competències defensives. Amb el temps es va construir un habitatge adossat a aquesta (segle XVIII), com testimonien les diverses empremtes en els alçats nord-oest i nord-est que romanen després de la demolició recent el 1985. L’alçat sud-est de la torre manifesta l’obertura de buits domèstics amb serralleria de balcó, conseqüència de l’annexió dels espais de la torre a l’edifici d’habitatge.

Però, per què s’ha de traslladar aquesta torre?

Actualment, la Torre de Plàcia està envoltada per un conjunt edificat de 40 habitatges que es van autoritzar amb llicència de construcció municipal l’any 2000, atés que les normes urbanístiques que s’aplicaven a la zona no establien cap cautela respecte de la protecció de les torres defensives de l’horta i el seu entorn, ja que el planejament s’havia aprovat amb anterioritat al fet que foren declarades BIC.

Aquesta llicència es va anul·lar per la sentència del Tribunal de Justícia de la Comunitat Valenciana el 8 de setembre de 2004, que comminava l’Ajuntament d’Alacant a restaurar la legalitat patrimonial que afectava els habitatges compresos en un radi de 25 metres des de la Torre de Plàcia, cosa que afecta directament 12 habitatges unifamiliars construïts i habitats.

Finalment, l’Ajuntament va optar pel trasllat de la Torre de Plàcia, amb l’objectiu de situar-la en un entorn que li permeta la relació visual amb el territori de l’horta d’Alacant i les altres torres alacantines de què forma conjunt com a les Torres de l’Horta. Amb això es vol evitar l’actual descontextualització del seu entorn i el perjudici social que comportaria per a les famílies residents la demolició dels habitatges habitats.

Etiquetas
stats