Les residències de majors "són segures si es compleixen totes les mesures de seguretat", però "no entraran en la nova normalitat"

La vicepresidenta valenciana Mónica Oltra en roda de premsa.

El Govern valencià ha aprovat aquest divendres en el ple del Consell el decret llei pel qual s'estableix el règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció enfront de la COVID-19 en l'àmbit dels serveis socials valencians. L'objectiu és establir mesures que permeten a la Generalitat, també en matèria de serveis socials, afrontar amb celeritat i eficàcia la tramitació i resolució dels procediments sancionadors que s'incoen per incompliment de les disposicions dictades per l'autoritat competent per a pal·liar els efectes de la crisi ocasionada pel coronavirus.

En aquest sentit, tal com ha explicat la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, es tracta d'especificar els incompliments i quines són les sancions que es poden aplicar perquè existisca una seguretat jurídica. A més, ha insistit que "no hi haurà nova normalitat" per als centres de majors, que es troben en una fase 3 "més restrictiva".

No obstant això, Oltra ha volgut aclarir que les residències de majors "són segures" si es compleixen totes les mesures de seguretat especificades, "tant com anar al supermercat, a un teatre o en qualsevol altre espai públic en el qual es compleixen tots els protocols, la qual cosa no vol dir que el virus no puga entrar en qualsevol residència". Així, ha explicat que de manera "imminent" es presentarà el protocol elaborat de manera conjunta amb la Conselleria de Sanitat per a aquesta mena de dependències.

Quant a la possible suspensió de les visites o eixides en determinats centres que estiguen situats en àmbits amb elevats índexs de contagis, ha recalcat que això es farà mitjançant resolucions específiques en les quals s'indicarà si un centre en qüestió "ha d'anar a fase 2, permetre les visites i no les eixides...". No obstant això, ha aclarit que la situació és millor que al febrer: "Tenim protocols normatius i l'entrenament de la primera part de la pandèmia i els treballadors ja saben com actuar".

Tipificació de les infraccions

El decret estableix les diferents infraccions per acció o omissió tipificades en lleus, greus i molt greus, atesos els criteris de risc per a la salut, quantia de l'eventual benefici obtingut, grau d'intencionalitat, gravetat de l'alteració sanitària i social produïdes, generalització de la infracció i reincidència.

Per a la tipificació de les faltes es tindrà en compte l'incompliment dels límits d'aforament del local per part dels establiments, llars, centres i residències de serveis socials, així com l'incompliment de l'obligació d'informar les persones residents, visitants i/o usuàries sobre el règim horari, distància mínima interpersonal i de l'obligatorietat de l'ús de la màscara.

També es contempla com a falta l'incompliment de les mesures generals d'higiene i prevenció adoptades per la Generalitat, les ordres generals de confinament decretat o de la mesura cautelar de quarantena, entre altres consideracions.

Atesa la gravetat ocasionada o al nombre de persones a les quals puga afectar l'incompliment de la mesura, les faltes es classificaran com a lleus, greus o molt greus.

Sancions i prescripció

Per a les tasques d'inspecció, la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives compta amb un cos propi de funcionaris i funcionàries que realitzaran els procediments de control i comptaran amb presumpció de veracitat. Els criteris que regiran el tipus de sanció tindran en compte la intencionalitat dels fets, la negligència, la gravetat en el risc per a la salut dels usuaris i usuàries d'aquests serveis i l'existència de reiteració i reincidència, entre altres aspectes.

Respecte a les sancions, el decret estableix la prevenció o multa de 60 fins a 600 euros per a les faltes lleus, de 601 a 30.000 euros per a les faltes greus, i dels 30.001 euros fins als 60.000 que poden imposar-se en els casos de faltes molt greus.

Així mateix, el decret fixa els terminis de prescripció i caducitat de les infraccions, establint sis mesos per a les faltes lleus, dos anys per a les greus i tres anys de termini de prescripció per a les faltes molt greus.

Etiquetas
Publicado el
7 de agosto de 2020 - 16:47 h

Descubre nuestras apps

stats